Inonu University E-Journal of Faculty of Communication
Cover Image
ISSN 2528-9519 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inifedergiİnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

Inonu University E-Journal of Faculty of Communication

ISSN 2528-9519 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Inonu University | http://dergipark.gov.tr/inifedergi
Cover Image

104.328

23.047İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi İNİF E-DERGİ, bilimdeki nesnellik kriterini evrensellik ölçütünü temel alarak uygulamaktadır. Mayıs ve Kasım aylarında yılda iki kez çıkmayı amaçlayan İNİF E- Dergi, bilim dünyasına katkı sağlamayı  kendine ilke edinmiştir.  

Kasım 2018 Last Issue
Volume 3 - Issue 2 - Nov 2018