Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1306-6730 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economic and administrative sciences, especially in economics, business, finance, international relations, public administration.

In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1306-6730 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image

46.351

151.023

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economic and administrative sciences, especially in economics, business, finance, international relations, public administration.

In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

Creative Commons Lisansı

Volume: 13 Issue: 3 Last Issue
Volume 13 - Issue 3 - Dec 2019
 1. Enflasyon Hedeflemesi Rejiminde Fisher Etkisinin Geçerliliği; Türkiye’den Ampirik Sonuçlar
  Pages 1 - 12
  Bahar Erdal, Abuzer Pınar
 2. Uluslararası Doğalgaz Piyasasının Ekonomik Yapısı ve Uygulanan Politikalar
  Pages 13 - 36
  Hüseyin Naci Bayraç
 3. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Kronizm ve İşgören Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 37 - 54
  Fatih Şantaş, Gülcan Şantaş, Özlem Özer, Mehmet Bircan Güleç
 4. Bodrum Yarımadası ve Zeytinyağı Turizmi: Uygulanabilirliği Açısından Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
  Pages 55 - 68
  Duran Cankül, Efnan Ezenel
 5. Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi İlişkisi: Bir Zaman Serisi Kanıtı
  Pages 69 - 88
  Murat Çetin
 6. Siyasal İletişim Araçlarının Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkisi: 2017 Referandumu Üzerine Bir Araştırma
  Pages 89 - 102
  Emre Çolakoğlu, Ahmet Tan
 7. Konaklama İşletmelerinde Müşteri-Çalışan Bağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 103 - 124
  Abdullah Uslu
 8. Türkiye Finansal Stres Endeksi ve Markov Rejim Değişim Modeli ile Yüksek Stres Dönemlerinin Belirlenmesi
  Pages 125 - 140
  Hoşeng Bülbül, Işıl Akgül
 9. Davranışsal Finansa Kurumsal Bakış
  Pages 141 - 160
  Selim Aren
 10. Medikal Sektörde Faaliyet Gösteren Firmaların Performanslarının Ölçümü ve Nitel Firma Karakteristikleri ile Çoklu Uyum Analizi
  Pages 161 - 180
  Selahattin Kaynak, Miraç Eren
 11. Finansal Gelişme Üzerinde Politik Faktörlerin Etkisi: Az Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelik Bir Analiz
  Pages 181 - 204
  Talip Torun, M. Fatih İlgün
 12. Merkeziyetçilik Anlayışının Yerel Düzeyde Siyasal Katılıma Etkileri Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme
  Pages 205 - 218
  Konur Alp Demir
 13. Bankacılık Sektöründe Rekabet ile Mali Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel ARDL Modeli
  Pages 219 - 234
  Kemal Eyüboğlu, Sinem Eyüboğlu
 14. Bitcoin Fiyatları ile Borsa İstanbul Endeksi Arasındaki Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
  Pages 235 - 250
  Yunus Kılıç, İbrahim Çütcü