Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
ISSN 1306-6730 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economic and administrative sciences, especially in economics, business, finance, international relations, public administration.

In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1306-6730 | Period Tri-annual | Founded: 2006 | Publisher Eskişehir Osmangazi University |
Cover Image

49.296

178.109

Eskişehir Osmangazi University Journal of Economics and Administrative Sciences is a peer reviewed journal published three issues per year, April, August and December. Articles appeared in the journal cannot be used, whole article or in part, without proper referencing.

The journal aims to publish scientific articles in economic and administrative sciences, especially in economics, business, finance, international relations, public administration.

In addition to publication of scientific papers, the journal may include translations of foreign articles and book reviews in the field, as well as the interviews.

All publications in the journal are subject to the arbitration process and the articles in the journal can not be quoted without reference to the source in part or in full.

This journal is abstracted and indexed by: Emerging Sources Citation Index (ESCI), ULAKBİM TR Dizin, EconLit, EBSCO, ASOS Index, Sobiad, Akademik Dizin, Acarindex and Arastirmax

Creative Commons Lisansı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Last Issue
Volume 14 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Uluslararası Ticarette İşletmeler Arası İlişki Kalitesinin Kavramsallaştırılması ve Tekstil İhracatçıları Üzerine Bir Uygulama
  Pages 1 - 24
  Aytuğ Sözüer, Fatih Semerciöz
 2. Etkinlik ve Etkinliği Belirleyen Faktörler: Havayolu Şirketleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Pages 25 - 50
  Kasım Kiracı, Veysi Asker
 3. Çevre Bilincinin Yeşil Yıldızlı Otel Tercihine Etkisi: ESOGÜ Turizm Fakültesi Öğrencileri Örneği
  Pages 51 - 66
  Yasin Emre Oğuz, Veysel Yılmaz
 4. Tedarik Zinciri Riskleri’nin Lojistik Performans Üzerindeki Etkisinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Belirlenmesi
  Pages 67 - 82
  Mert Özgüner, Zeynep Özgüner
 5. Örgütsel Sinizm ve Özdeşleşme Bağlamında Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Bağlanma ve Politik Davranış Algısına Etkisi
  Pages 83 - 108
  Gökhan Kerse, Canan Nur Karabey
 6. Veri Zarflama Analizi İle Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Ülkelerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
  Pages 109 - 128
  Şeyda Nur Alaş, Emre İpekçi Çetin
 7. Türkiye'de Turizme Yönelik Kamu Teşvik Politikaları Çerçevesinde İllerin Etkinlik Analizi
  Pages 129 - 148
  Sibel Aybarç, Sibel Selim, Özlem Ayvaz Kızılgöl
 8. Havayolu İşletmelerinde E-hizmet Kalitesi Boyutlarının Önem Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 149 - 168
  Mahmut Bakır, Özlem Atalık
 9. Multiple Decision Analysis on Turkey’s Tax Justice: An Institutional Perspectıve
  Pages 169 - 186
  Pınar Çuhadar, Berna Bulğurcu
 10. Türkiye’de Temiz Enerji Projelerinin Finansmanı: Yerli ve Yabancı Sermayenin Rolü
  Pages 187 - 200
  Mehmet Akif Destek
 11. Kurumsal Kalitenin Gelir Dağılımı Üzerindeki Etkisi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler için Ampirik Bir Analiz
  Pages 201 - 224
  Güray Akalin, Ergin Uzgören
 12. Akıllı Telefon Teknik Özellik Önem Derecelerinin AHP Ağırlıklı Gri İlişkisel Analizi Yöntemi İle Belirlenmesi
  Pages 225 - 238
  Yusuf Şahin, Erdal Aydemir
 13. Kadın Muhasebe Meslek Mensuplarına İlişkin Cam Tavan Algısı: Antalya İli Örneği
  Pages 239 - 258
  Ayşegül Ciğer, Gizem Çopur Vardar