Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel
Cover Image
e-ISSN 2602-2346 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Süleyman Demirel University | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

e-ISSN 2602-2346 | Period Biannually | Founded: 1994 | Publisher Süleyman Demirel University | http://ilahiyat.sdu.edu.tr/tr/egitim-ogretim/fakulte-dergisi-8177s.html
Cover Image

3.639

12.745

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Review of the Faculty of Divinity University of Süleyman Demirel

 ISSN: 1300-9672  e-ISSN: 2602-2346

 

1994 yılında yayın hayatına başlayan Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergimiz dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

 Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. 

Volume 2018/2 - Issue 41 - Dec 2019
 1. İçindekiler
  Pages 1 - 4
  Melek Dikmen
 2. KUR’ÂN’DA “ANLAMA”YA DÂİR KELİMELER ÜZERİNE ANALİTİK BİR İNCELEME (II) -Kur’ân’ın Anlaşılması ve Türkçeye Doğru Çevirisi Açısından-
  Pages 5 - 34
  Ali Galip GEZGİN
 3. KUR’ÂN’DA “ÂMENE” FİİLİ VE MÜŞTAKLARINA DAİR BİR İNCELEME
  Pages 35 - 61
  ALİ BULUT
 4. MÂTÜRÎDÎ’NİN İBTİDÂEN NÜZÛL ANLAYIŞI
  Pages 62 - 74
  Mustafa Cihad Bakkal
 5. Ahlâkın Duygusal Temeli: Kur’ânî Kavramlar Bağlamında Felsefî Bir Analiz
  Pages 75 - 91
  Muhammet Caner Ilgaroğlu
 6. MU'TEZİLÎ SIFAT TELAKKİSİNİN İNŞÂINDA CEHM B. SAFVAN'IN BELİRLEYİCİLİĞİ
  Pages 92 - 101
  Ayşe Turhan
 7. MU’TEZİLE’NİN TENZİH DOKTRİNİ BAĞLAMINDA RU’YETULLAH PROBLEMİ
  Pages 102 - 113
  Fatmanur Ceran
 8. ARAP GRAMERİNDE CÜMLE ANLAMI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ BAKIMINDAN BAZI İ’RÂB DURUMLARINA İLİŞKİN FİİL TAKDİRİ SORUNU -Süheylî’nin “el-Mansûb bi’l-Kasd” Önerisi Bağlamında-
  Pages 114 - 132
  BÜNYAMİN AYDIN
 9. كيف يستفيد الأديب من روافد الأدب الإنساني؟ دراسة تطبيقية على الأدب العالمي والعربي
  Pages 133 - 144
  Nidal F. A. Alshorbaji
 10. AHLAKİ VE HUKUKİ BOYUTUYLA KUR’AN PERSPEKTİFİNDEN İNSANIN SAVUNMASIZLIĞI
  Pages 145 - 173
  Nurten Zeliha Şahin
 11. DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN AKTİF ÖĞRENME YÖNTEM ve TEKNİKLERİNE YÖNELİK BİLGİ ve UYGULAMA DÜZEYLERİ
  Pages 174 - 199
  Fatih ÇINAR
 12. MEHMED ŞEVKET VE ŞİİRLERİNDE HZ. PEYGAMBER SEVGİSİ
  Pages 200 - 216
  Abdülmecit İslamoğlu
 13. ŞEYHÜLİSLÂM FETVALARINDA HOROZ TEPME: HORON TEPME
  Pages 217 - 230
  Tacetdin BIYIK
 14. Geleneksel Malay-Endonezya Edebiyatında Türk Temalarını ve Türklerle İlgili Anlatımları İnceleyen İngilizce Bir Kitabın Tanıtımı ve Değerlendirmesi
  Pages 231 - 257
  İsmail Hakkı Göksoy
 15. KELAM İLMİNDE İÇTİHAT FARKLILIKLARININ SEBEPLERİ
  Pages 258 - 270
  Elmas Gülhan ÇAM