Makaleler


D. MART, M. TÜRKERİ, D. YÜCEL
Registration of “Sezgin” Chickpea (Cicer arietinum L.) Variety, Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, (2020)
M. BARAN, H. KARAAĞAÇ, D. MART, A. BOLAT, Ö. EREN
Nohut Üretiminde Enerji Kullanım Etkinliği ve Sera Gazı (GHG) Emisyonunun Belirlenmesi (Adana ili örneği), Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
A. AKÇA, D. MART, S. HORUZ, Y. AYSAN
Farklı Yerel Bezelye (Pisum sativum L.) Hatlarının Bakteriyel Yanıklık Hastalığına Reaksiyonu, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
D. MART, M. TÜRKERİ, D. YÜCEL
Çukurova Koşullarinda Nohut (Cicer arietinum L.) Hat ve Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri ve Kalite Değerleri, KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, (2017)
T. KALEFETOĞLU MACAR, O. MACAR, D. İNCİ MART
Variability in Some Biochemical and Nutritional Characteristics in Desi and Turkish Kabuli Chickpea (Cicer arietinum L.) Types, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2017)
D. MART, D. YÜCEL, M. TÜRKERİ
Çukurova Bölgesinde Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Kışlık Ekim Zamanında Verim ve Morfolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2016)
D. MART, A. ANLARSAL
Çukurova Koşullarında Nohutta (Cicer arietinum L.) Bazı Özellikler Yönünden Genotip X Çevre İnteraksiyonlarının Saptanması, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2007)
D. MART, E. CANSARAN, T. KARAKÖY, M. ŞİMŞEK
Çukurova ve Orta Anadolu Bölgesinden Toplanan Yerel Nohut (Cicer arietinum L) Populasyonlarının Bazı Önemli Agronomik ve Morfolojik Özelliklerinin Belirlenmesi, Seleksiyonu ve Kalitatif Karekterlerinin Karakterizasyonu, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, (2007)