Konular

• Yapı Dinamiği
• Sayısal Modelleme
• Risk Yönetimi
• Mühendislik Tasarımı
• Deprem
• Betonarme Yapılar