Cilt: 80 Sayı: 3, 25.08.2022

Yıl: 2022

Diğer

Araştırma Makalesi

Mesleki ve bilimsel hukuk makalelerini yayımlamak.

Hukukla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmalar yayımlanmaktadır.

ANKARA BAROSU DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Makale gönderiminde hata yapmamak ve sürecin hızlanması için lütfen ekteki dosyayı indiriniz ve dikkatlice okuyunuz. (pdf dosya için tıklayınız)


1. Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların yazım düzeltmesi Editörler/Editör yardımcıları tarafından yapılır. Türkçe makalelerin yazımında, noktalamasında ve kısaltmalarda TDK Yazım Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır.


2. Ankara Barosu Dergisine gönderilecek makaleler “Microsoft Word” programında (.doc veya .docx formatında) A4 sayfa düzeni normal, sayfa yapısı; üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm, cilt payı 0, üstbilgi 1.25 cm, alt bilgi 1,25 cm olmalıdır. Sayfa numaraları alt ortada gösterilmelidir.


3. Yazı tipi Times New Roman, 12 punto, normal stil; Satır aralığı 1,5 ve sonra 6 nk olmalıdır. Dipnotlarda Times New Roman, 10 punto, satır aralığı 1 olmalıdır.


4. Hakemli makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerin (toplam 400 kelimeyi geçmeyecek şekilde); her iki dilde yazı başlığının ve beşer anahtar sözcüğün de yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Makalenin Türkçe Başlığı > Öz > Anahtar Kelimeler > Makalenin İngilizce Başlığı > Abstract > Keywords şeklinde sıralanmalıdır.


5. Başlıklandırma 5 düzeyi aşamaz (önerilen 3 düzeydir). Başlıklandırma şu şekilde yapılmalıdır:


I. BİRİNCİ DÜZEY BAŞLIK TÜMÜ BÜYÜK HARF VE KOYU
A) İKİNCİ DÜZEY BAŞLIK TÜMÜ BÜYÜK HARF VE KOYU
1- Üçüncü Düzey Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük ve Koyu
a) Dördüncü Düzey Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük ve Koyu
i. En Alt Başlık Sadece İlk Harfler Büyük, Koyu ve Eğik Gerekmedikçe Kullanmayın


6. Metin içinde dipnot numarası, noktalama işaretlerinden sonra verilmelidir. Atıflar, metin içinde gösterilmez.


7. İlk atıfta kaynağın tam künyesi verilmeli, aynı esere takip eden atıflar, aşağıda gösterilen örneklere uygun olarak kısaltılmış olarak verilir. (Age, agm, agk, ibid, id, loc. cit.) bir önceki kaynağa işaret eden kısaltmalar kullanmayınız. Metin içinde makalenizin başka bir bölümüne dikkat çekmek için dipnotta sayfa numarası vermeyiniz. Metin içinde atıf yapılmamış eserler, kaynakçada gösterilmez.


8. Ankara Barosu Dergisinde yayınlanan makaleler, The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography) atıf ve referans sistemi esas alınarak hazırlanmalıdır. Detaylı bilgi için bkz. https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html


9. Kitap, editörlü kitap, e-kitap, çeviri kitap, kitap bölümü, dergi makalesi, bildiri, rapor, ansiklopedi maddesi, kitap tanıtımı, tez, gazete yazısı, röportaj, web içerik, blog yazısı vb tüm farklı yazı türleri atıf örneklerini https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/writing-rules sayfasından bulabilirsiniz.


10. Mahkeme kararları, kısaltmalar ve noktalama işaretlerinin kullanımında bir standart oluşturmak amacıyla; lütfen makalelerinizi https://dergipark.org.tr/tr/pub/abd/writing-rules yazılı kurallara uygun bir biçimde düzenleyiniz.ATIF YAPILMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER

KISALTMALARA VE NOKTALAMALARA İLİŞKİN HUSUSLAR


1- Doğrudan alıntıları tırnak (“ ”) içine alınız. 5 satırı geçen doğrudan alıntıları, tırnak içine almadan, blok alıntı şeklinde (11 punto, iki yandan daraltılmış, ayrı paragraf) şeklinde yapınız.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum massa turpis, laoreet non erat vel, cursus aliquet sapien. Nullam enim justo, eleifend vel cursus sit amet, dignissim quis arcu. Sed ut eros aliquam, aliquet leo id, consequat dolor. Sed porttitor lorem at felis elementum, quis vulputate magna dapibus. In suscipit sodales nibh, vitae auctor lorem condimentum eget. Proin dictum molestie arcu. Quisque lobortis molestie tincidunt. Phasellus cursus ultricies risus at aliquam.
Not: Kemse -apostrof- (’) işaretinin iki kere kullanılması çift tırnak değildir. Lütfen bu hususa dikkat ediniz.

2- Tırnak içine alınmış cümlede, ikinci kez tırnak içine almayınız.
Örnek: Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “Bir metni doğrudan alıntılarken “tırnak” içine almak gerekir. [yanlış kullanım]
Eğer bu metinde “tırnak” sözcüğü için vurgu yapılmak isteniyorsa, vurgu yapılacak metin eğik yazılmalıdır.
Örnek: Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarına göre, “Bir metni doğrudan alıntılarken tırnak içine almak gerekir.” [doğru kullanım]
Eğer söz içinde söz varsa, sözün başlangıcı tırnak içine alınır, ara söz tek tırnak ile gösterilir.
Örnek: Edebiyat öğretmeni “Şiirler içinde ‘Han Duvarları’ gibisi var mı?” dedi ve Faruk Nafiz’in bu güzel şiirini okumaya başladı.

3- Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret (nokta, soru işareti, ünlem işareti vb.) tırnak içinde kalır:
“İzmir üzerine dünyada bir şehir daha yoktur!” diyorlar.

4- Metin içerisinde vurgu amacıyla çift tırnak (“ ”) veya eğik stilini kullanınız. Doğrudan alıntılar için tırnak kullanıldığından, gerekmedikçe tırnak kullanmamanız, vurgu stilini eğik yapmanız önerilir. Başlıklar dışında koyu vurgu kullanmayınız. Aynı anda iki vurgu yapmayınız. Örneğin, bir metni hem tırnak içine alıp, aynı zamanda eğik yapmayınız.

5- Özel isimlere getirilen tüm ekler kesme (’) işaretiyle ayrılır.
Kurtuluş Savaşı’nı, Atatürk’üm, Türkiye’mizin, Nermin Abadan Unat’sa, Osmanlı Devleti’ndeki, Çanakkale Boğazı’nın, Resmî Gazete’de, Millî Eğitim Temel Kanunu’na, Telif Hakkı Yayın ve Satış Yönetmeliği’ni, Avrupa Birliği’ne.
Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme işareti kullanılır:
Örnek: Bu Kanun’un 17. maddesinin c bendi... Yukarıda adı geçen Yönetmelik’in 2. maddesine göre... vb.
Not: Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Hukuk Kurumundan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 112. Birleşiminin 2. Oturumunda

6- T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) kısaltmasını dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz.
TBMM, AİHM, AİHS, AYM, CGK, HGK, TMK, RG…

7- Şu kısaltmaları esas alınız:
E. esas
K. karar
m. madde
RG Resmî Gazete
SK sayılı kanun
T. tarih

8- Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için (’) kullanılır.
Örnek: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de
Not: “K” harfi “ke” diye okunur. Bu sebeple kısaltmalara ek verirken bu hususa dikkat ediniz.
TCK’nin, TBK’ye, TTK’de [doğru kullanım]
TCK’nın, TBK’nun, TKK’da, TBK’ya [yanlış kullanım]

9- Sıra sayısı vermek (-inci, -ıncı, -uncu, -üncü) için nokta (.) kullanınız.
Anayasa’nın 5. maddesi [doğru kullanım, önerilen]
Anayasanın 5’inci maddesi [doğru kullanım, ancak önerilmemektedir]
Anayasa’nın 5inci maddesi [yanlış kullanım]

10- Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:
2’şer değil ikişer, 9’ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer vb.

11- Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır:
4/8’i (dört bölü sekizi), 1/2’si (bir bölü ikisi) vb.

12- Makalenizin (başlıklar dışında) tüm metnini iki yana yasıl bir biçimde düzenleyiniz. Bu sebeple satır sonunda kelime bölmesi yapmayınız.Ankara Barosu Dergisi Yayın İlkeleri’ne şartları uymayan yazılar, TÜBİTAK – ULAKBİM veritabanının gerekliliklerinden dolayı, Editör tarafından yapılacak ön kabul edilebilirlik incelemesi
sonrasında hemen reddedilecektir. Bundan dolayı gönderilecek hakemli veya hakemsiz makalelerin yukarıdaki ilkelerdeki bütün şartları şekil ve esas olarak sağlaması gereklidir.

Ankara Barosu Dergisi'ne makale gönderilmesi ve yayını ücretsizdir.
Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmemektedir.