Özel Sayı

Ahmet Yakupoğlu Anısına Şehir, Sanat ve Tasarım Özel Sayısı, 13.03.2019

Yıl: 2019

Makaleler

Dergimiz EBSCOhost, ULAKBİM/Sosyal Bilimler Veri Tabanında, SOBİAD ve Türk Eğitim İndeksi'nde yer alan uluslararası hakemli bir dergidir.