Cilt: 10 - Sayı: 20

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dicle University, Journal of Economics and Administrative Sciences