Hakemler

Prof. Dr. Zeynep KARATAŞ

Burdur Mehmet Akif Esoy Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Doç. Dr. Hakan SARIÇAM

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Doç. Dr. Arkun TATAR

FSM Vakıf Üniversitesi / Psikoloji


Doç. Dr. Kasım TATLILIOĞLU

Bingöl Üniversitesi / Psikoloji


Doç. Dr. Nalan KAZAZ

International Vision University / Psychology


Doç. Dr. Durmuş ÜMMET

Marmara Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Doç. Dr. Müge AKBAĞ

Marmara Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Doç. Dr. Firdevs SAVİ ÇAKAR

Burdur Mehmet Akif Esoy Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Doç. Dr. Neylan ZİYALAR

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa / Sosyal Bilimler


Doç. Dr. Mustafa Yüksel ERDOĞDU

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Doç. Dr. Sevcan KARAKOÇ DEMİRKAYA

İstanbul Gelişim Üniversitesi / Psikoloji


Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TAŞ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Dr. Öğr. Üyesi Aylin ZEKİOĞLU

Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor


Dr. Öğr. Üyesi Seda Donat BACIOĞLU

Trakya Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Dr. Öğr. Üyesi Rümeysa HOŞOĞLU

Kapadokya Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Doç. Dr. Melih BALYAN

Ege Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor

Dr. Öğr. Üyesi Sultanberk HALMATOV

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BİNGÖL

FSM Vakıf Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi İREM ANLI

FSM Vakıf Üniversitesi / Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ÖZER

Uşak Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ERDEM

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DEMİR ÇELEBİ

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Öğr. Gör. Dr. Esra BAKİLER

Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Bölümü


Dr. Öğr. Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ

Cumhuriyet Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Dr. Öğr. Üyesi Gürcan SEÇİM

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Dr. Öğr. Üyesi İpek OKKAY

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KANAK

Cumhuriyet Üniversitesi / Okul Öncesi Eğitimi


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif KARAMAN

Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık


Dr. Öğr. Üyesi Nevzat MUTLUTÜRK

Celal Bayar Üniversitesi / Sporda Psikosyal Alanlar


Dr. Öğr. Üyesi Şahide Güliz KOLBURAN

İstanbul Aydın Üniversitesi / Psikoloji


Dr. Öğr. Üyesi Zöhre KAYA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com