Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler başta olmak üzere iktisadi ve idari bilimler alanında bilimsel ve akademik çalışmaları yayımlayarak bilimsel katkıda bulunmak ve uluslararası düzeyde bu yayınların paylaşımının sağlanması amacıyla 2015 yılında yayın hayatına başlamıştır.

Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR), İşletme, İktisat, Maliye, Ekonometri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sosyoloji, Felsefe gibi alanlarda bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide araştırma makalelerine yer verilmektedir.

Dergimize gönderilen bilimsel ve akademik çalışmalar hakem incelemesinden geçerek, en az iki hakemin olumlu görüşü alındıktan sonra, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez İnternet ortamında açık erişimli, e-ISSN 2602-4845 kodu ile elektronik dergi olarak yayımlanmaktadır.  Dergi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.


JEBPIR YAZIM KURALLARI


Bir makalenin kabülü ve yayınlanması üzerine her bir yazardan Telif Hakkı Devir Formu istenecektir. Forma ulaşmak için tıklayınız.

1. Dergiye gönderilen makaleler özgün bir çalışma olmalı ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır. Şayet makaleler ulusal veya uluslararası bir sempozyum veya kongrede sunulmuş ise yada yüksek lisans veya doktora tezinden yararlanılarak hazırlanmış ise bu durum dipnot verilerek ayrıca belirtilmeli ve makale formatına uygun hale getirilmelidir.


2. Makaleler Türkçe ya da İngilizce dillerinde yazılabilir. Makalelerde Amerikan veya İngiliz İngilizceleri bütünlük arz edecek şekilde kullanılabilir.


3. Makaleler için herhangi bir telif ücreti ödenmez


4. Makalelerle ilgili her türlü yasal sorumluluk yazara ya da yazarlara aittir.

5. Makale gönderen her bir yazarın ORCID numarası bildirmesi zorunludur.

 

ÖZET

6. Kapak sayfası makalenin kısa ve bilgilendirici başlığını, yazar isimlerini, yazarların bağlı oldukları kurumları, iletişim kurulacak yazarı (iletişim bilgileri dâhil) makalenin özetini (100-200 kelime), en az bir en çok beş adet anahtar kelimelerden oluşmalıdır. Özet Bölümü 9 punto Times New Roman karakteriyle Türkçe Başlık ÖZET, İngilizce Başlık ABSTRACT şeklinde sola yaslı olarak yazılmalıdır. Özet kısmında Türkçe ve İngilizce olarak yer verilmelidir. Satır araları 1.15 nk (pt) olmalıdır.


FORMAT

7. Makaleler .doc veya .docx formatında yazılmalıdır.

8. Makalenin uzunluğunun yaklaşık 30 sayfayı (sayfa biçimi ve yazım kuralları derginin formatında olmalıdır) geçmemesi beklenmektedir.


YAZI ALANI

9. Makaleler 12 punto ve Times New Roman karakteriyle ile yazılmalı, satır aralıkları 1,15 nk (pt) olmalıdır. Özet Bölümü ise 10 punto Times New Roman karakteriyle yazılmalı ve satır aralığı yine 1,15 nk (pt) olmalıdır. Tüm paragraf başlangıçları 1 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır (Tab tuşu kullanılabilir). Sayfa boyutu A4 ebatında sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır. Sayfa boyutu A4 ebatında sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalıdır.

 

ANA BAŞLIK

10. Kullanılan kelimelerin ilk harfleri büyük, diğer harfler ise küçük olarak yazılmalıdır. Türkçe başlığın altına İngilizce başlık yazılmalıdır. Başlık 13 punto olarak metni ortalayacak biçimde yazılmalıdır.

 

YAZAR BİLGİLERİ

11. Yazar(lar)ın adının yalnızca ilk harfi büyük harfle, soyadının ise tamamı büyük harflerle ve koyu şeklinde yazılmalıdır. Yazar adı ana başlık altında bulunmalı ve sayfada ortalanmalıdır.

 

(Örnek: Hasan YAYLI*). Soyadın sağ üst köşesine ise * işareti konularak dipnot oluşturulmalı ve buraya yazarın ünvanı, çalıştığı kurumu ve e-mail adresi (altı çizgisiz ve siyah renkte) yazılmalıdır.  Yazara ait kurum, mail ve ORCİD bilgileri dipnot şeklinde Times New Roman 9 punto ve italik olarak örnekteki gibi verilmelidir.

Örnek: Prof. Dr., Kırıkkale Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, hyayli@hotmail.com, ORCID No: 123456789

 

BÖLÜM BAŞLIKLARI

12. Başlıklar 12 punto büyüklüğünde, koyu ve sola yaslanarak yazılmalıdır. İlk başlık BÜYÜK HARFLERLE sonrakiler kelimelerin birinci harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

13. Bölüm ve alt bölümleri belirlemek üzere oluşturulan başlıklar ve alt başlıklar ondalık sayılar kullanılarak numaralandırılmalı ve birbirinden ayrılmalıdır. ÖZET, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKÇA başlıklarına numara verilmemelidir. Tüm başlıklar paragraf boşluğu bırakılmadan yazılmalıdır.

Örnek:

2. MODEL ÇERÇEVESİ

2.1. Tüketiciler

2.2. Üreticiler

 

14. Makaleye ek bilgiler, Ek bölümünde toplanmalı ve Kaynaklar bölümünden sonra yer almalıdır.

15. Denklemler, tablolar ve grafikler sıralı olarak numaralandırılmalıdır

Tablo ve grafiklere uygun başlıklar konulmalıdır.

 

METİN İÇİ ATIFLAR

16. Gönderilecek makalelerin hazırlanmasında APA yazım kuralları kullanılmalıdır.Tüm metin yazımında ve kaynakçanın hazırlanmasında da bu sisteme uyulması gerekmektedir.

Metin içinde alıntının gösterilmesi yoluyla atıf verilmelidir.

Örnek: (Gönültaş, 2017:25)

APA sistemi hakkında daha fazla bilgi için, lütfen http://www.apastyle.org/adresini ziyaret ediniz.

17. Atıfların, tek yazar olması durumunda yazarın soyadı, iki yazar olması durumunda her iki yazarın soyadı, ikiden fazla yazar olması durumunda ilk yazarın soyadı ve ardından “vd.” ifadesi ile kaynağın yayınlanma tarihi verilerek yapılmalıdır. Atıfta bulunulan bir yazarın aynı yıl içinde birden fazla yayınlanmış çalışması varsa, bunlar kaynak tarihini takiben ‘a’ ve ‘b’ gibi küçük harflerle gösterilmelidir. [Örnek (Gönültaş (2010a)), (Gönültaş (2010b))].KAYNAKÇA

18. Çalışmada atıf yapılan her türlü kaynak kaynakça bölümünde yer almalıdır. Kullanılan kaynaklarn nitelik (tez, kitap, makale, rapor vb.) ayrımı yapılmaksızın bir arada ve yazar soyadına göre alfabetik olarak sıraya konulmalıdır. Aynı yazarın eserleri   “en eski tarihli” olandan başlanarak kaynakçaya yerleştirilmelidir. Mevzuat ve resmi gazeteler kaynakçanın alt kısmında aynı kurallara tabi olarak gruplandırılarak ayrı olarak verilmelidir.

 

Dergi içindeki makaleyi kaynak gösterme: Altman, E. I.,  (1968), “Financial Ratios, Dicriminates Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy”, The Journal of Finance, 23, s. 589-609


Kitabı kaynak gösterme:
 Baltagi, B. H., (2008), Econometric Analysis of Panel Data, New York: Wiley Press


Derleme kitap içindeki bir bölümü kaynak gösterme
: Ashcraft, A. B. ve Schuermann, T. (2009), “Federal Reserve Bank of New York Staff Reports: Understanding the Securitization of Subprime Mortgage Credit”, De Luca, J. ve Russo, P., der., içinde Credit Rating Agency Reform, New York: Nova Sicence Publishers, s. 129-206


Tartışma metnini kaynak gösterme:
 Lichtenberg, F. ve Pushner, G., (1992), “Ownership Structure and Corporate Performance in Japan”, NBER Working Paper Series: 409

 

Bildiri metninden kaynak gösterme: Sare, M. ve Tuubel.,V., (2003), “Peipsi Forum III: Regional Development and Cross Border Cooperation in the Estonian-Russian Border Area”,  Peipsi CTC, Tartu & Kallaste, 22-23  August, 2003.

 

İnternetten kaynak gösterme: “Interview With Syrian President Bashar al-Asad”, Wall Street Journal, Access Date: January 31st, 2011, http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894

Web: https://dergipark.org.tr/tr/pub/kkujebpir

İletişim Adresi: jebpir@kku.edu.tr

 

1. Ekonomi İşletme Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi (JEBPIR) intihalin bütün çeşitlerine ve telif haklarının ihlaline karşıdır. Yazarlar, Yayın Etik Kuralları Komitesi (Committee on Publication Ethics (COPE) ) tarafından belirlenen yayın etiğine ilişkin yüksek standartlara uymalıdır.

2. JEBPIR’e sunulan makalelerde, söz konusu eserin daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmadığını (bir özet, yayınlanmış bir ders notu veya akademik tez hariç), başka bir yerde yayınlanmak üzere incelenmemekte olduğu, yayınlanmasının tüm yazarlar tarafından onaylandığını, ayrıca yürütüldüğü yerde sorumlu makamlar tarafından çalışmanın zımni veya açıkça teyit edildiği, neticede şayet kabul edilirse, telif hakkı sahibinin yazılı izni olmadan elektronik ortamda da dâhil olmak üzere, aynı içerik ve formatta, İngilizce veya başka bir dilde yayınlanmayacağı anlamına gelmektedir Özgünlüğünü doğrulamak için makaleniz özgünlük algılama hizmeti Crossref Benzerlik Denetimi ve / veya Turnitin gibi bir yazılım kullanılarak kontrol edilebilir.

3. Dergi yayın kurulu, intihal politikası açısından aşağıdaki kuralları benimsemiştir:

- Benzerlik oranı % 20'den fazla olan makaleler reddedilir. Bu gibi durumlarda, yazar(lar)dan makaleyi 15 gün içinde yeniden gözden geçirmesi istenecektir.

- Sadece benzerlik oranı % 20 ve altındaki makaleler inceleme sürecine alınır.

- Yukarıda belirtilen kurallar, Dergi’ye makale yükleyen tüm yazarlar tarafından kabul edilmiş demektir.

4. Bir makalenin kabülü ve yayınlanması üzerine her bir yazardan Telif Hakkı Devir Formu istenecektir. Forma ulaşmak için tıklayınız.

5. Bu dergi sitesine giriş yapılan isimler ve e-posta adresleri, yalnızca bu derginin belirtilen amaçları kapsamında kullanılacak, ayrıca başka hiçbir amaç için veya herhangi başka bir tarafça kullanılmayacaktır. Yazısı yayına kabul edilen her yazar, yayınlanan sayının üç adet ücretsiz nüshasını alır.

6. Tüm çalışmaların Körleme Hakemlik ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu süreç yayının nesnel ve bağımsız değerlendirilmesi ile güven sağlar. JEBPIR Dergisi, değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi (dergipark) aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem yorumları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.

.