Cilt: 23 - Sayı: 45

Yıl: 2020

Makale ve Değiniler

Araştırma Makalesi

5. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki İletişimlerinde İnsan Hakları Dilinin İnşası: Bir Metafor Araştırması

Araştırma Makalesi

12. Worldbuilding Components and Transmedial Extensions of Computer Role-Playing Games