Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD)
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2587-1293 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahmet BURAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turklad


EDİTÖRDEN

        Değerli okuyucular,
        TÜRKLAD’ın 2021/1 Haziran sayısı ile karşınızdayız.
        Bu sayımızda, on altısı Türkiye Türkçesi, ikisi Azerbaycan Türkçesi ile yazılmış toplam 18 yazı yer almaktadır. Bunların 14’ü araştırma makalesi, biri bibliyografya, biri çeviri, ikisi ise tanıtma ve yayın değerlendirme yazısıdır. Araştırma makalelerinde dil ve edebiyat ile ilgili Türklük bilimi kapsamındaki farklı ve alana katkı sağlayacağı düşünülen yazılara yer verilmiştir. Çeviri makalede Gagavuz Türkleri ile ilgili birinci el kaynaklara ulaşma imkânı sağlanmaktadır. Tanıtma ve yayın değerlendirme yazıları ile Türklük bilimindeki yeni yayınların içeriğinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
        TÜRKLAD’ın 2021/1 Haziran sayısının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, yazarlarımıza, hakemlerimize ve DergiPark’a teşekkür ederiz.

EDİTÖR

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi (TÜRKLAD)

e-ISSN 2587-1293 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Ahmet BURAN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/turklad
Kapak Resmi


EDİTÖRDEN

        Değerli okuyucular,
        TÜRKLAD’ın 2021/1 Haziran sayısı ile karşınızdayız.
        Bu sayımızda, on altısı Türkiye Türkçesi, ikisi Azerbaycan Türkçesi ile yazılmış toplam 18 yazı yer almaktadır. Bunların 14’ü araştırma makalesi, biri bibliyografya, biri çeviri, ikisi ise tanıtma ve yayın değerlendirme yazısıdır. Araştırma makalelerinde dil ve edebiyat ile ilgili Türklük bilimi kapsamındaki farklı ve alana katkı sağlayacağı düşünülen yazılara yer verilmiştir. Çeviri makalede Gagavuz Türkleri ile ilgili birinci el kaynaklara ulaşma imkânı sağlanmaktadır. Tanıtma ve yayın değerlendirme yazıları ile Türklük bilimindeki yeni yayınların içeriğinin tanıtılması amaçlanmaktadır.
        TÜRKLAD’ın 2021/1 Haziran sayısının hazırlanmasında emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, yazarlarımıza, hakemlerimize ve DergiPark’a teşekkür ederiz.

EDİTÖR

Cilt 5 - Sayı 1 - 20 Haz 2021
 1. +gil EKİ ÜZERİNE ETİMOLOJİK BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 1 - 12
  Süleyman Kaan YALÇIN
 2. XÜSUSİ AD HÜQUQİ KONTEKSTDƏ
  Sayfalar 13 - 21
  Reyhan HABİBLİ
 3. REFAİL OĞUZTÜRK DAĞLI’NIN “NARGİN FACİASI” ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
  Sayfalar 22 - 40
  Yaşar SÖZEN, Soner SAĞLAM
 4. TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE KESİNLİK BİLDİREN MODAL SÖZLER
  Sayfalar 41 - 54
  Elanur KAZANLAR ÜRKMEZ
 5. KAŞGARLI’DA /NY/ SESİ
  Sayfalar 55 - 64
  Gökçen DURUKOĞLU
 6. ORHUN YAZITLARI’NDA Ş’NİN YAZIMI MESELESİ
  Sayfalar 65 - 76
  Kadir YILMAZ
 7. AZƏRBAYCAN DİLİNİN ŞİVƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ QAQAUZ DİLİNDƏ
  Sayfalar 77 - 86
  Sevinc QEMBEROVA
 8. ÇAĞDAŞ TATAR EDEBİYATINININ ÇOK YÖNLÜ YAZARI: ZÖLFET HEKİM
  Sayfalar 87 - 92
  Mehtap ÖZTÜRK
 9. SANAL ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE KULLANILAN DİLİN JARGONLAŞMASI: ARABA İLANLARI ÖRNEĞİ
  Sayfalar 93 - 104
  Orhan BALDANE
 10. ÇAĞATAYCA BİR YUSUF U ZÜLEYHA ÜZERİNE
  Sayfalar 105 - 121
  Mehmet SARIKÖSE
 11. AFGANİSTAN SAHASI TAHAR İLİ ÇAĞDAŞ ÖZBEK ŞİİRİNDE ÇAĞATAY TÜRKÇESİNİN BİÇİM BİLGİSEL İZLERİ
  Sayfalar 122 - 130
  Najibullah BİGZAD
 12. GAGAVUZ TÜRKÇESİNDE İKİLEMELER
  Sayfalar 131 - 172
  Mehmet ÇİFTÇİ
 13. ELÇİN EFENDİYEV'İN ÇOCUK HİKÂYELERİNİN ÇOCUĞA GÖRELİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 173 - 180
  Mustafa ÖĞÜNÇ
 14. FİİLDEN İSİM YAPAN -Ak EKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 181 - 203
  Rızacan ASLIHAK
 15. İRAN TÜRK LEHÇELERİ ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
  Sayfalar 204 - 228
  Mina DOLATİ DARABADİ
 16. GAGAVUZCADAKİ DİYALEKTİK FARKLILIKLARIN OLUŞUMUNDA TARİHÎ-ETNİK ETKENLER ÜZERİNE
  Sayfalar 229 - 232
  L. A. POKROVSKAYA
 17. ÖZEREN, MEHMET (2019). ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİNDE RUSÇADAN YAPILAN KAVRAM VE GRAMER ÇEVİRİLERİ. ANKARA: AKÇAĞ YAYINCILIK
  Sayfalar 233 - 235
  Oğuz KISA
 18. ÇELİK, MUHİTTİN (2020). KAŞKAY TÜRKÇESİ GRAMERİ, ANKARA: GAZİ KİTABEVİ, ISBN 978-625-7216-98-0, 193 s.
  Sayfalar 236 - 240
  Hasan TUNCA