e-ISSN: 2587-1293
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Ahmet BURAN
Kapak Resmi

EDİTÖRDEN
  Değerli okuyucular,
  TÜRKLAD’ın 2023/2 Aralık sayısı “Özbekistan Özel Sayısı” olarak yayımlanmıştır. Özel sayı olduğu için ağırlıklı olarak Özbek Türkçesi ve Özbek edebiyatı ile ilgili çalışmalara yer verilmekle birlikte bu sayıda Türklük biliminin farklı alanlarından bazı yazılar da bulunmaktadır.
  Dergimizin bu sayısında, toplam olarak 30 yazı yer almaktadır. Bu yazıların 25’i Türkiye Türkçesi, biri Azerbaycan Türkçesi, dördü de Özbek Türkçesi ile yazılmıştır. Bu sayıda yer alan yazıların 29’u bilimsel araştırma makalesi, biri ise çeviridir.
  TÜRKLAD’ın 2023/2 Aralık sayısının “Özbekistan Özel Sayısı” olarak hazırlanıp yayımlanmasına destek olan Semerkant Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rüstem HALMURADOV’a, Semerkant Devlet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV’a, yurt içi ve yurt dışından yazı göndererek ya da hakemlik yaparak katkı sunan değerli bilim insanlarına, dergiyi yayına hazırlayan TÜRKLAD ekibine ve DergiPark yetkililerine müteşekkiriz.
  Hayırlı ve yararlı olsun! 

2023 - Cilt: 7 Sayı: 2

LİSANS

TÜRKLAD'ın içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.   E-ISSN: 2587-1293

Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü – Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Rektörlük Yerleşkesi ELAZIĞ-TÜRKİYE / Telefon: +90 424 237 00 00 – 3525 / 3637; Belgeç: +90 424 233 00 62; elmek: uluturklad@gmail.com

13220  13225 13228 13230 13231 13234 13239 13241132411323813235132271438414444  16761