Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-5586 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufced


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi, filoloji ve çeviribilim alanlarında nitelikli makalelerin, derlemelerin, kitap incelemeleri ve çeviri makalelerin yer aldığı uluslararası, açık erişimli, hakemli, akademik bir dergidir. Dergi; Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça dillerinde makale kabul etmekte olup yılda -Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere- iki kez yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makalelerin yayınlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Öncesinde sempozyum, kongre, vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş ancak yayınlanmamış bildiriler ile lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar (ödev olmaması şarttır) da yayına kabul edilir. 

Makalelerin benzerlik oranı araştırmalarında iThenticate programını kullanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi'ne gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır.


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi

e-ISSN 2687-5586 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/ufced
Kapak Resmi


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi, filoloji ve çeviribilim alanlarında nitelikli makalelerin, derlemelerin, kitap incelemeleri ve çeviri makalelerin yer aldığı uluslararası, açık erişimli, hakemli, akademik bir dergidir. Dergi; Türkçe, Almanca, Fransızca, İngilizce, Arapça, Rusça ve Farsça dillerinde makale kabul etmekte olup yılda -Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere- iki kez yayınlanmaktadır. Makalelerin sorumluluğu yazarlarına aittir.

Makalelerin yayınlanabilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Öncesinde sempozyum, kongre, vb. bilimsel toplantılarda sunulmuş ancak yayınlanmamış bildiriler ile lisansüstü tezlerden üretilmiş çalışmalar (ödev olmaması şarttır) da yayına kabul edilir. 

Makalelerin benzerlik oranı araştırmalarında iThenticate programını kullanan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Filoloji ve Çeviribilim Dergisi'ne gönderilen çalışmaların benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır.


Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Duyurular

3. Cilt 1. Sayımız 1 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanmıştır.

2021 Aralık sayımız için makale kabulümüz açıktır.

Dizinler

scholar_logo_64dp.png   

ResearchBib

idealonline%20logo.jpg

 logo1.jpg