Cumhuriyet International Journal of Education
Cover Image
e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |

Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Cumhuriyet International Journal of Education

e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image

50.883

208.819

Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Volume 8 / Issue 1 (March, 2019) Last Issue
Volume 8 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Yedinci Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Bulunan Problemlerin Finansal Okuryazarlık Çerçevesinde İncelenmesi
  Pages 1 - 23
  Melike Tural Sönmez
 2. II. Meşrutiyet Dönemi Okul Öncesi Eğitim Alanında Pedagojik Yaklaşım ve Etkilenmeler
  Pages 24 - 43
  Erol Çiydem, Berat Ahi
 3. Güncel Fen Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Model ve Modelleme Kavramlarının Analizi
  Pages 44 - 69
  Mustafa Bahadır Aktan, Samet Kaynak, Zennure Abdüsselam, Ezgi Ardoğan
 4. İlkokul öğrencilerine iç tasarım becerileri kazandırmak: Öğrenmeye değer öğretim tasarımı
  Pages 70 - 94
  Bengisu KOYUNCU, Burçin Cem Arabacıoğlu
 5. Structural Relationships between Academic Motivation, Procrastination and Perfectionism: A Modelling Study
  Pages 95 - 112
  Uğur Akpur, Nihal Yurtseven
 6. Ebeveyn Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çocukların Sosyal Problem Çözme Becerilerini Yordaması
  Pages 113 - 134
  Esra Dereli ?man
 7. Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi
  Pages 135 - 153
  Ahmet Göçen
 8. The Usability of Infographics within the Framework of Learning Outcomes Containing Socioscientific Issues
  Pages 154 - 171
  Fatih AYDIN, Pelin AKSÜT, Naciye SOMUNCU DEMİR
 9. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilere Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerileri Öğrenimine Etkisi
  Pages 172 - 192
  Mustafa Sözbilir, Seraceddin levent Zorluoğlu, Aydın Kızılaslan
 10. Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeliyle Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi Akademik Başarılarının Geliştirilmesi
  Pages 193 - 213
  Erdi Erdoğan, Bülent Akbaba
 11. Öğretmen Adaylarının Olası Benliklerinin Öğretme Motivasyonları Üzerindeki Etkisi
  Pages 214 - 234
  Feyza Gün, Tuğba Turabik
 12. Sınıf Öğretmeni ve Sınıf Öğretmeni Adayları Dijital Öykü Atölyesinde
  Pages 235 - 257
  Güler GÖÇEN KABARAN, Halit KARALAR, Bilge ASLAN ALTAN, Sedat ALTINTAŞ
 13. İlkokul 4.Sınıf Öğrencilerine Alternatif Etkinliklerle Doğal Çevreye Duyarlılığın Kazandırılması
  Pages 258 - 280
  Bilgin Ünal İBRET, İbrahim DEMİRBAŞ, Fatıma Betül DEMİR
 14. Eleştirel Düşünme Engelleri (ELDEN) Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Pages 281 - 299
  Nuriye SEMERCİ, Çetin Semerci, Fatma Ünal, Emrullah Yılmaz, Ömer Yılmaz
 15. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiği Öğretme Bilgilerinin Gelişimi
  Pages 300 - 322
  Mesut Bütün, Adnan Baki