Cumhuriyet International Journal of Education
Cover Image
e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |

55.121

229.698

Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Cumhuriyet International Journal of Education

e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image

55.121

229.698

Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Volume 8 - Issue 2 - Jun 2019
 1. Yavaş Geçişli Animasyon Tekniğinin Öğrencilerin Başarıları, Bilimsel Düşünme Becerileri ve Hedef Yönelimleri Üzerine Etkisi
  Pages 323 - 341
  Özge Nur Uzuner, Recep Çakır
 2. Fene Yönelik İşe Yararlılık Değeri Odaklı İlgi ve Performans Ölçeğinin Türkçe ’ye Uyarlanması
  Pages 342 - 360
  Gülşah Uluay, Alev Doğan
 3. Ortaokul Öğrencileri ve Öğretmenlerinin Bilginin Gerekçelendirilmesi Sürecinde Benimsedikleri Epistemik İnançlarının Karşılaştırmalı Nitel Analizi
  Pages 361 - 405
  Erkan Dinç, Servet Üztemur
 4. İngilizce Dil Öğreniminde İçerik Temelli Öğretim Yaklaşımı: Bir Eylem Araştırması
  Pages 406 - 428
  Esmira Mehdiyev, Celal Teyyar Uğurlu, Hatice Gonca Usta
 5. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Temel Matematik İspatlarını Yapma Sürecindeki Bilişsel Yapılar ve Argümanları
  Pages 429 - 452
  Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Abdullah Kaplan
 6. Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kavram Yanılgılarını Belirlemeye, Gidermeye ve Kavram Öğretimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 453 - 478
  Davut Köğce, Cemalettin Yıldız, Mehmet Aydın
 7. Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına Yönelik Görüşleri
  Pages 479 - 501
  Suzan Canlı
 8. Matematiği Anlama Kavramının, Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi
  Pages 502 - 515
  Ebru Kükey, Tayfun Tutak
 9. Müzik Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 516 - 530
  Duygu Ulusoy Yılmaz, Yasin Yıldız
 10. Öğretim Elemanlarının Psikolojik Sermayelerine İlişkin Öz Değerlendirmelerinin İncelenmesi
  Pages 531 - 548
  Nazife Karadağ, Emel Tüzel İşeri, Hilal Kahraman
 11. Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlık Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 549 - 570
  Vesile Gül Başer Gülsoy, Neşe Sevim Çırak, Osman Erol, Ayşe Ulutaş
 12. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesine İlişkin Okul Yöneticileri ve Öğretmen Görüşleri
  Pages 571 - 592
  Soner Doğan