Journal of Abant Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2757-9425 | Period Tri-annual | Founded: 2000 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; 01.04.2021 tarihinden itibaren Abant Sosyal Bilimler Dergisi ismiyle, yılda üç sayı olarak (BAHAR/MART, YAZ/TEMMUZ, SONBAHAR/KASIM) yayın hayatına devam edecektir. Yeni ismiyle yakın hedeflerine doğru  kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecek dergimizin bütün paydaşlarına şükranlarımızla arz olunur. 

Journal of Abant Social Sciences

e-ISSN 2757-9425 | Period Tri-annual | Founded: 2000 | Publisher Bolu Abant Izzet Baysal University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/asbi
Cover Image


Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi adıyla 2000 yılında yayınlanmaya başlayan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; 01.04.2021 tarihinden itibaren Abant Sosyal Bilimler Dergisi ismiyle, yılda üç sayı olarak (BAHAR/MART, YAZ/TEMMUZ, SONBAHAR/KASIM) yayın hayatına devam edecektir. Yeni ismiyle yakın hedeflerine doğru  kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecek dergimizin bütün paydaşlarına şükranlarımızla arz olunur. 

Volume 21 - Issue 1 - Mar 31, 2021
 1. TURİZM SEKTÖRÜ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
  Pages 1 - 19
  Ferda NAKIPOĞLU ÖZSOY
 2. KIRILGAN BEŞLİDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE TEST EDİLMESİ
  Pages 21 - 41
  Özgür Bayram SOYLU
 3. TÜRKİYE’NİN YATIRIM-GELİŞME YOLU
  Pages 43 - 61
  Nur AYDIN
 4. EXAMINING TRADITIONAL WOM INTENTION IN THE CONTEXT OF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR: A CASE OF TURKISH MOUNTAINEERS
  Pages 63 - 89
  Abdullah TANRISEVDİ, Gamze ÖZOĞUL, Günseli GÜÇLÜTÜRK BARAN, Özer ŞAHİN
 5. BİR İŞ ZEKASI UYGULAMASI VE BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 91 - 111
  Doğan YILDIZ
 6. YETENEK YÖNETİMİNİN DEĞİŞİMİ: KOMB VE COVID-19 PANDEMİSİ BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME
  Pages 113 - 135
  Engin YURDASEVER, Kıymet ACAR YURDASEVER
 7. TÜRKİYE’DEKİ HİSSE SENEDİ FON YÖNETİCİLERİNİN HİSSE SENEDİ SEÇİMİNDE ZAMANLAMA PERFORMANSI
  Pages 137 - 155
  Serkan ÜNAL, Mehmet AYDINLI
 8. AN INVESTIGATION ON THE PROBLEM AREAS OF MANAGEMENT FASHION
  Pages 157 - 176
  Hasan TUTAR, Ahmet Tuncay ERDEM
 9. MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MUHASEBE HİLELERİNE YÖNELİK ALGI FARKLILIKLARI
  Pages 177 - 201
  Murat ÖZCAN, Hakan BİLEN
 10. TÜRKİYE’DE MALİ DİSİPLİN POLİTİKALARININ EKONOMİK PERFORMANSA ETKİSİ: 1990-2015 DÖNEMSEL BİR ANALİZ
  Pages 203 - 222
  Ahmet ULUSOY, Burak ŞAHİNGÖZ
 11. STRATEJİK YETENEK YÖNETİMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET AVANTAJI İLIŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ROLÜ
  Pages 223 - 238
  Kazım Ozan ÖZER, Asım SALDAMLI, Hasan CİNNİOĞLU
 12. TÜRKÇE REHBERLİK ÖNERİSİNİN PAYDAŞLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ
  Pages 239 - 258
  Ertuğrul DÜZGÜN
 13. SAĞLIK TURİZMİ KAPSAMINDA GELENEKSEL, TAMAMLAYICI VE FONKSİYONEL TIP TURİZMİ
  Pages 259 - 281
  Hakan TUNA
 14. FUAR ORGANİZASYONLARINDA PERFORMANS ALGISI: EMITT 2020
  Pages 283 - 303
  Mehmet Tahir DURSUN, Nazmi KOZAK
 15. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 305 - 316
  Ünal ATICI, Hanifi ÜZÜM
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN TR Dizin Citation Count Year
Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences 1303-0035 2147-3064 303 2015-2021
Indexes and Platforms