Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2149-5866 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bartin University | http://cesmicihan.bartin.edu.tr/


ÇEŞM-İ CİHAN:TARİH KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI E-DERGİSİ,

  • T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayınıdır.
  • Hakemli uluslararası bir elektronik dergidir.
  • Yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayınlanır. Gerekli görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayınlanır.
  • Temmuz 2020 sayısı için 25 Haziran'a kadar makale kabulüne devam edilmektedir.

Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi

ISSN 2149-5866 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Bartin University | http://cesmicihan.bartin.edu.tr/
Cover Image


ÇEŞM-İ CİHAN:TARİH KÜLTÜR VE SANAT ARAŞTIRMALARI E-DERGİSİ,

  • T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin süreli yayınıdır.
  • Hakemli uluslararası bir elektronik dergidir.
  • Yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayınlanır. Gerekli görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayınlanır.
  • Temmuz 2020 sayısı için 25 Haziran'a kadar makale kabulüne devam edilmektedir.