EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2602-4179 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Himmet KARADAL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr


    Creative Commons Lisansı        


EUJMR is a multidisciplinary outlet for the publication of research notes, empirical findings and conceptual articles that enfold the field of entrepreneurship, economics, administrative and social sciences. EUJMR is a peer-reviewed journal that publishes at least 2 issues per year.

EUropean Journal of Managerial Research (EUJMR)

e-ISSN 2602-4179 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Himmet KARADAL | https://dergipark.org.tr/tr/pub/eujmr
Cover Image


    Creative Commons Lisansı        


EUJMR is a multidisciplinary outlet for the publication of research notes, empirical findings and conceptual articles that enfold the field of entrepreneurship, economics, administrative and social sciences. EUJMR is a peer-reviewed journal that publishes at least 2 issues per year.

Cilt: 5 Sayı: Özel Sayı 1 Last Issue
Volume 5 - Issue Özel Sayı 1 - Mar 1, 2021
 1. TÜRKLERDE EVREN/KAİNAT ANLAYIŞI VE BUNUN TÜRK KÜLTÜRÜNE VE MERKEZİYETÇİ DEVLET ALGISINA YANSIMALARI
  Pages 1 - 11
  Şeyda BÜYÜKCAN SAYILIR
 2. GÜÇLENDIRME ALGORİTMALARI İLE TELEKOMÜNİKASYONDA MÜŞTERİ KAYBI TAHMİNİ
  Pages 12 - 21
  Ezgi NAZMAN
 3. VİZYON VE MİSYON İFADELERİNİN STRATEJİK YÖNETİM BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ: TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK 10 KURUMUNDA BİR ÇÖZÜMLEME
  Pages 22 - 34
  Gülbeniz AKDUMAN, Zeynep HATİPOĞLU, Çağlar PEHLİVAN
 4. PANDEMİ SÜRECİNDE MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ MESLEKİ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 35 - 48
  Ayşe Nur BUYRUK AKBABA, Nurcan BULUT
 5. İŞ-AİLE YAŞAM ÇATIŞMASI İLE DUYGUSAL EMEK ARASINDAKİ İLİŞKİ: HİZMET SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 49 - 63
  Ebru ERTÜRK
 6. AÇIK İNOVASYON UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 64 - 74
  Ayşe Nur AYAS
 7. STOCK EXCHANGE REGULATIONS AND ENTREPRENEURSHIP
  Pages 75 - 85
  Duygu HIDIROĞLU
 8. KIRSAL KALKINMADA YENİ ÇÖZÜM ARAYIŞLARINDA KOOPERATİFLEŞME: İNEGÖL İNCELEMESİ
  Pages 86 - 97
  Mustafa ÖZYÜCEL
 9. YEREL YÖNETİMLERİN HALKI TANIMAYA YÖNELİK HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARI; DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
  Pages 98 - 119
  Mevlüde Canan CAN
 10. PATERNALİST LİDERLİĞİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA ETKİSİ: FABRİKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 120 - 136
  Meryem Derya YEŞİLTAŞ, Rabia KURŞUNCU
 11. YEREL YÖNETİMLERDE KARAR VERME SÜREÇLERİ VE ADEM-İ MERKEZİLEŞME
  Pages 137 - 157
  Ali YEŞİLDAL
 12. KARİYER SEÇİMİNDE SOSYO-BİLİŞSEL VE MANEVİ YAKLAŞIMLARA BÜTÜNCÜL BAKIŞ
  Pages 158 - 176
  Özgür ÇARK
 13. THE EVOLUTION OF EXCHANGE, ANALYSIS OF EXPORTS AND IMPORTS, CAPITAL AND MONEY MARKET IN DURING DIFFERENT TIME PERIODS AND THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS ON THE IRANIAN ECONOMY
  Pages 177 - 189
  Behnam ALİPOURVAGHASLOU, Hamid NABİLOU
 14. MIZRAP VE POZİSYON TERCİHLERİNDE UZMAN UD EĞİTİMCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
  Pages 190 - 205
  Ali Kerim ÖNER
 15. GİRİŞİMCİLERİN YABANCI ÜLKELERE YATIRIM KARARLARI AÇISINDAN İŞ YAPMA KOLAYLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 206 - 220
  Polat YÜCEKAYA, Ömer Faruk RENÇBER
 16. ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ: OTOMOTİV SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI
  Pages 221 - 241
  Kerim KARADAL, Zeyyat SABUNCUOĞLU, Ahmet Cengiz UÇAR
 17. Düzeltme
  Pages 242 - 242
  Ahmet Tuncay ERDEM