e-ISSN: 2791-6812
Founded: 1995
Period: Biannually
Publisher: Harran University
Cover Image
       

                                                            "Nicelikten niteliğe dev bir adımın eşiğindeyiz."

1995 yılından bu yana yayın hayatında yer alan Harran İlahiyat Dergisi ulusal hakemli bir dergi olup yılda iki kez yayımlanır. Dergi, ilahiyat alanına ait özgün makaleleri ilim dünyasına kazandırmayı amaç edinmiştir. Aynı zamanda kitap değerlendirmeleri, sempozyum tanıtımları ve tercüme makaleler de kabul edilmektedir.
Dergi, her yıl 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde yayımlanır. Haziran sayısı için 1 Ekim - 1 Mart; Aralık sayısı için ise 1 Nisan - 1 Eylül tarihleri arasında makale gönderilebilir.
Dergiye göndereceğiniz kıymetli çalışmalarınızı ilim dünyasına ulaştırmak bizleri memnun edecektir.
DergiPark üzerinden nasıl makale gönderildiğini izlemek için tıklayınız.
Journal History
Submission Date: Start: October 1, 2021 End: March 1, 2022

2021 - Issue: 45