ISSN: 2146-0590
e-ISSN: 2529-0142
Founded: 1986
Publisher: Marmara University
Cover Image
       

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ulusal hakemli bir dergidirDergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Dergimizin Aralık ayında yayınlanacak olan 2023/2 sayısının bu yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle "Cumhuriyetin 100. Yılı Özel Sayısı" olarak yayımlanması planlanmaktadır. Aralık sayımız için makale alımlarımız 15 Ağustos 2023 Salı günü başlayacak ve 30 Eylül 2023 Cumartesi günü sona erecektir. Sayımıza katkıda bulunmak isteyen yazarların yayın ilkelerimize uygun olarak hazırlayacakları eserlerini bu tarih aralığında Dergipark sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Bununla beraber, bu sayımızda değerlendirmeye alınacak makale sayısı bakımından bir üst sınır belirlenmiş olup, bu sınıra 30 Eylül 2023 tarihinden önce ulaşılması durumunda Yayın Kurulu'nun makale kabulünü daha önceki bir tarihte sonlandırma konusunda takdir yetkisi bulunmaktadır. (Dergimizin Aralık ayında yayınlanacak olan 2023/2 sayısı için makale alımlarımız 15 Ağustos 2023 Salı günü başlamış ve Yayın Kurulu tarafından tayin edilen makale sayısına ulaşılması nedeniyle Kurulca alınan karar sonucu makale kabulümüz sona ermiştir. Haziran 2024'te yayınlanacak 2024/1 sayımız için makale kabullerimiz, 2023/2 sayımızın yayımlanması sonrası başlayacaktır.)

Aralık 2021 sayımızdan başlamak üzere dergimizde yayımlanacak makaleler için OSCOLA 4. Edisyon atıf sistemi kabul edilmiş olup, bu formata uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, dergimize gönderilecek makaleler hazırlanırken Yazım Kurallarımızın detaylı şekilde incelenmesi önem taşımaktadır.

2023 - Volume: 29 Issue: 1