ISSN: 2146-0590
e-ISSN: 2529-0142
Founded: 1986
Period: Biannually
Publisher: Marmara University
Cover Image
       

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ulusal hakemli bir dergidirDergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Dergimizin Haziran ayında yayınlanacak olan 2023/1 sayısı için makale alımlarımız 1 Mart 2023 Çarşamba günü başlayacak ve 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü sona erecektir. Sayımıza katkıda bulunmak isteyen yazarların yayın ilkelerimize uygun olarak hazırlayacakları eserlerini bu tarih aralığında Dergipark sistemi üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

Aralık 2021 sayımızdan başlamak üzere dergimizde yayımlanacak makaleler için OSCOLA 4. Edisyon atıf sistemi kabul edilmiş olup, bu formata uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle, dergimize gönderilecek makaleler hazırlanırken Yazım Kurallarımızın detaylı şekilde incelenmesi önem taşımaktadır.

2022 - Volume: 28 Issue: 2