Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Marmara University |


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Marmara University |
Cover Image


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarını ve ORCID numaralarını DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Volume 25 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Kâni Paşa-Zâde Rif ’at Bey’in “Hukuk-ı Umûmiyye” (İstanbul, 1290) Kitabı
  Pages 1 - 14
  Rukiye Akkaya Kia
 2. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda Öngörülen Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi: Geçici 9. Madde
  Pages 15 - 26
  Gül Üstün
 3. Türk Rekabet Hukukunda İdari Para Cezalarında Esas Alınacak Ciro Yılının Belirlenmesi Sorunu ve Danıştay Uygulaması
  Pages 27 - 52
  Bahadır Apaydın
 4. Güncel Yargı Kararları ve Yasa Değişiklikleri Işığında İfade Alma ve Sorgu Sırasında Şüpheli/Sanığın Hakları
  Pages 53 - 85
  Özge Apiş
 5. Türk İdare Hukukunda Kamu Hizmetlerinin Belirlenmesinde Objektivist Ve Subjektivist Yaklaşımlar
  Pages 86 - 96
  Ebru Zeybek Cebeci
 6. Karşılıksız Yararlanma Suçları
  Pages 97 - 128
  Mehmet Faruk Koçak
 7. İfade Özgürlüğü Kapsamında Maddi Olgular ve Değer Yargıları Ayrımı
  Pages 129 - 149
  Gizem Günaydın
 8. Beps’in 2 Numaralı Eylem Planı: Hibrit Uyumsuzlukların Etkilerinin Giderilmesi
  Pages 150 - 168
  Merve Önal
 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Menfaati ile Şirket Menfaatinin Çatışması Bağlamında Sorumluluk
  Pages 169 - 184
  Murat Yusuf Akın, Muhammed Sulu
 10. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın İş Sözleşmelerinde Uygulama Alanı
  Pages 185 - 202
  Ercüment Özkaraca
 11. Roma Usul Hukukunda Condemnatio In Id Quod Facere Potest İlkesi
  Pages 203 - 219
  Sevgi Kayak
 12. Götürü Tazminatın Hâkim Tarafından İndirilmesi Meselesi
  Pages 220 - 261
  Bahar Öcal Apaydın, Nurten İnce Akman
 13. Ziynet Eşyasına İlişkin Sorunların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi
  Pages 262 - 276
  Emrah Kulaklı
 14. Ayni Haklarda Belirlilik İlkesinin İstisnaları
  Pages 277 - 298
  Erman Benli
 15. Artmirasçı Atamada Önmirasçının Taşınmazlara İlişkin Yaptığı Tasarruf İşlemlerinin Geçerliliği Sorunu
  Pages 299 - 328
  Gülşah Sinem Aydın
 16. Türk Borçlar Kanunu Hükümlerince Satıcının Ayıp Sorumluluğu Bakımından Alıcının Külfetleri
  Pages 329 - 359
  Semih Yünlü
 17. Karayolu Taşımalarında Taşıyıcının Zıya, Hasar ve Gecikmeden Doğan Sorumluluktan Kurtulmasında Özel Sebepler
  Pages 360 - 387
  Aydın Alber Yüce
 18. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü ile Çalışma Hakkı Bağlamında Şartlı Mülteciler
  Pages 388 - 433
  Cansu Yener Keskin
 19. İsviçre Borçlar Kanunu 2020 Tasarısı’nda Aşırı Yararlanma ve İrade Sakatlığı Hükümlerinin Düzenlenişi ve Türk Borçlar Kanunu ile Karşılaştırılması
  Pages 434 - 449
  Pelin Çavdar
 20. Mektup, Hatıra ve Benzeri Yazıların Kişilik Hakkı Kapsamında Korunması
  Pages 450 - 470
  Ozan Ali Yıldız
 21. Karar İncelemesi – Telefonla İşlenen Suçlarda Şahısta Hata
  Pages 471 - 480
  Kübra Tunç
 22. Yazılı Anayasalar ve İdari Devlet: İdare Hukukunun Anayasal Karakteri Üzerine
  Pages 481 - 493
  Tom Ginsburg
Indexes and Platforms