Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Marmara University |


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Dergimizin makale kabul ve hakem değerlendirme süreçleri sadece Dergipark üzerinden yürütüldüğünden, dergimize yalnızca Dergipark kanalıyla makale göndermeniz önemle rica olunur.

Dergimizin Aralık ayında yayınlanacak olan 2020/2 sayısı için en son makale gönderim tarihi 23 Ekim 2020'dir.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve ORCID numaralarını makale gönderimi sırasında DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi

ISSN 2146-0590 | e-ISSN 2529-0142 | Period Biannually | Founded: 2007 | Publisher Marmara University |
Cover Image


Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, TÜBİTAK – ULAKBİM TR Hukuk Dizininde taranan ULUSAL HAKEMLİ bir dergidir.

Dergi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak e-dergi formatında yayımlanmaktadır.

Dergimizin makale kabul ve hakem değerlendirme süreçleri sadece Dergipark üzerinden yürütüldüğünden, dergimize yalnızca Dergipark kanalıyla makale göndermeniz önemle rica olunur.

Dergimizin Aralık ayında yayınlanacak olan 2020/2 sayısı için en son makale gönderim tarihi 23 Ekim 2020'dir.

2019 yılı itibariyle MÜHF-HAD'nde değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve ORCID numaralarını makale gönderimi sırasında DergiPark sistemine yüklemeleri gerekmektedir. ORCID Numarası https://orcid.org/signin adresinden alınmaktadır. ORCID numarası olmayan araştırmacıların çalışmaları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Volume 26 - Issue 1 - Jun 25, 2020
 1. Devleti Öğretme Biçimi Olarak Siyaset Bilimi ve Fransa'daki Kökleri
  Pages 1 - 12
  Rukiye AKKAYA
 2. Arabuluculuk Faaliyetlerinde İdarenin Yeri ve Yetkisi
  Pages 13 - 23
  Gül ÜSTÜN
 3. Robotlara Karşı Gerçek Kişilerin Korunması Gerekliliği ve Robot Vergisi Önerisi
  Pages 24 - 48
  Gülşen GEDİK
 4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Hassan v. Birleşik Krallık Kararı Işığında Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları İlişkisi
  Pages 49 - 61
  Bahar KONUK SOMMER
 5. Seri Muhakeme ve Basit Yargılama Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi
  Pages 62 - 106
  Zahit YILMAZ , Özge APİŞ
 6. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları
  Pages 107 - 130
  Ömer Faruk EROL
 7. Tespit Edici İşlemlerle Bağlantılı Olarak İdari Yargılama Hukukunda Tespit Davalarının Uygulama Alanı ve Gerekliliği Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 131 - 145
  Onur KAPLAN , Gül ÜSTÜN
 8. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 142/2-a'daki Kişinin Ölümüne İlişkin Nitelikli Halin Değerlendirilmesi
  Pages 146 - 160
  Ahmet KILIÇ
 9. Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Yargı Ayrılığı Sistemi Üzerine Bir İnceleme
  Pages 161 - 189
  Lokman YENİAY
 10. Hukuki Bilgiye Dijital Erişim
  Pages 190 - 203
  Buket ABANOZ
 11. 1952 Tarihli Roma Konvansiyonu ile 2009 Tarihli Genel Tehlike Konvansiyonu’nun Sorumluluk Hukuku Açısından Karşılaştırılması
  Pages 204 - 218
  Osman Gökhan ANTALYA , Başak GÖRGEÇ
 12. İfa Güçsüzlüğüne Genel Bakış ve Onun Kira Sözleşmesindeki Görünümü
  Pages 219 - 237
  Osman Gökhan ANTALYA , Pelin ÇAVDAR
 13. Mazbut Vakıflara Ait Taşınmazları Konu Edinen Kira Sözleşmelerinin Sona Ermesine İlişkin Bazı Tespitler ve Bu Konudaki Güncel Gelişmeler
  Pages 238 - 256
  Mehmet Özgür AVCI
 14. Çalışma Belgesinin İçeriği
  Pages 257 - 277
  Aslıhan KAYIK AYDINALP
 15. Kambiyo Senetlerinde Çizilmiş Cironun Hüküm ve Sonuçları
  Pages 278 - 299
  Kadir BAŞ
 16. İhmalin Takdirinde Yeni Bir Ölçü: “Kişiselleştirilmiş Özen Ölçüsü”
  Pages 300 - 316
  Erman BENLİ
 17. Montreal Sözleşmesi Kapsamında Beşinci Yetki Kuralı ve Uygulaması
  Pages 317 - 338
  İ̇lyas GOLCUKLU
 18. Mukayeseli Hukukta Standart Sözleşme Hükümlerinin Çatışması ve Bu Duruma Bağlanan Hukuki Sonuçlar
  Pages 339 - 381
  Eray Aksın ATAR , Ertuğrul Doğan ERZENGİN
 19. Türk İş Hukukunda Süt İzni
  Pages 382 - 399
  Ebru ERENER YILMAZ
 20. Hekimin Sorumluluğunun Belirlenmesi Bakımından Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Mahiyeti
  Pages 400 - 422
  Firdevs ARSLAN
 21. Alman, İsviçre, Türk Hukuklarında ve Viyana Satım Antlaşması’nda Eksik İfa Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme
  Pages 423 - 466
  Koray GÜVEN
 22. Tüketici Hakem Heyetlerinde İtirazın İptali Davası Sorunu Ve 7063 Sayılı Kanun Sonrasında Verilen Yargı Kararlarının Değerlendirilmesi
  Pages 467 - 486
  Nagihan TANDOĞAN ÖZBAYKAL
 23. İcra Hukukunda Borçlu Adına Tescili Talep veya Dava Etme Yetkisinin Alacaklıya Verilmesi
  Pages 487 - 523
  Salim BOZOK
Indexes and Platforms