Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1300-9435 | e-ISSN 2667-6206 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University |


    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9435 | e-ISSN 2667-6206 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam edecektir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Volume 1 - Issue 47 - Aug 2019
 1. PEKMEZ, BAL VE ŞEKER: HELVAYA STATÜ VEREN TATLANDIRICILAR
  Pages 74 - 88
  Çiğdem Kara
 2. "MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE KAZIM KARABEKİR PAŞA’NIN ENVER PAŞA HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ VE İSTİHBARAT ÇALIŞMALARI"
  Pages 125 - 138
  Nevzat Artuç
 3. Şer‘iyye Sicillerine Göre XIX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Osmanlı-Rusya İlişkilerinin Kıbrıs’a Yansıması: Konsoloslar, Tüccarlar ve Ticaret
  Pages 139 - 164
  Celâl ERDÖNMEZ
 4. Selçuklu Öncesi Hilafet Merkezinde Türk Askeri Varlığı
  Pages 221 - 237
  Mehmet Emin Şen
 5. Seyyah Notlarına Göre Safevilerde Düğün, Ölüm, Yas ve Bayram Merasimleri
  Pages 238 - 250
  Eralp Erdoğan
 6. Yoksulluğun Ailedeki Sosyalleştirme Süreçlerine ve Çocuklardaki Bilişsel Gelişim ve Okul Başarısı Üzerine Etkisi
  Pages 1 - 15
  Turhan Şengönül
 7. NİĞDE’DE PAZARCI KADINLARIN TOPLUMSAL DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 42 - 58
  Ercan GEÇGİN
 8. Toplumsalın Doğallaştırılması: Erken Evliliklerde Toplumsal Cinsiyet Algısı
  Pages 196 - 220
  Meyrem TUNA UYSAL, Gizem TAN EREN, Esma ŞİMŞEK
 9. Vygostky’nin Sosyo- Kültürel ve Bilişsel Gelişim Teorisi Bağlamında Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi
  Pages 181 - 195
  Dilek Ünveren kapanadze
 10. Banaz’da İki Son Neolitik/İlk Kalkolitik Çağ Yerleşimi: Ada Höyük ve Mercimeklik
  Pages 16 - 41
  Harun Oy
 11. Tatlısu-Çiftlikdüzü/Akanthou-Arkosykos Cypro-PPNB Orak Bıçakları
  Pages 251 - 264
  Nurcan Kayacan
 12. Geleneğin İcadında Karacaşehir Camii Örneği
  Pages 89 - 109
  Zeynep Ertuğrul
 13. Bizans El Yazmaları Çalışmalarının Tarihsel Süreci ve “Bizans El Yazmaları Bibliyografyası” Çevrimiçi Veri Tabanı Çalışması
  Pages 110 - 124
  Pınar Serdar Dinçer
 14. Tutuklu-Hükümlü Olan ve Olmayan Gençlerin Ahlaki Gelişim Düzeyleri ve Benlik Saygılarının Karşılaştırılması
  Pages 59 - 73
  KIZBES MERAL KILIÇ, FATMA ABİDE GÜNGÖR AYTAR
 15. Yenilik Politikalarında Yaşanan Küresel Dönüşümler ve Türkiye’de Paradigma Değişimleri
  Pages 165 - 180
  Selen Işık Maden, Demet Kutgi
Indexes and Platforms