Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1300-9435 | e-ISSN 2667-6206 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University |


    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam eden dergimiz. 2018 yılından itibaren sadece elektronik ortamda yayın hayatına devam etmektedir.

    

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9435 | e-ISSN 2667-6206 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam eden dergimiz. 2018 yılından itibaren sadece elektronik ortamda yayın hayatına devam etmektedir.

    

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 52. Sayı Last Issue
Issue 52 - Apr 30, 2021
 1. Osmanlı Devleti’nde Ölüm ve Yaralanma Sonrası Yapılan Keşifler: 1668-1678 Konya Örneği
  Pages 298 - 311
  Musa SEZER
 2. 1844-1845 Tarihli Temettuat Defterine Göre Kütahya Sancağı Gediz Kazası Muhipler Köyünün Sosyal ve Ekonomik Yapısı
  Pages 343 - 366
  Kevser DEĞİRMENCİ
 3. 1930’lar Türkiye’sinde Sosyolojinin İki Yüzü: Munis Tekinalp ve Gerhard Kessler
  Pages 20 - 40
  Serkan TURGUT
 4. “PENNY DREADFUL” YAYINLARI VE SHERIDAN LE FANU’NUN CARMILLA (1871-1872) ADLI ESERİNDE “PENNY DREADFUL” ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 332 - 342
  Ahmet Baran PERÇİN, Turan Özgür GÜNGÖR
 5. Tarımsal Arazi Kullanım Uygunluğu Analizi: Lefkoşa (KKTC) Örneği
  Pages 312 - 331
  Kerime KARABACAK
 6. Attouda’da Meter Adrastos Kültü ve İkonografisi
  Pages 57 - 76
  Bilge YILMAZ KOLANCI
 7. Çattepe Höyüğü’nde Bulunan Pişmiş Toprak Kandiller
  Pages 77 - 90
  Eda GÜNGÖR ALPER
 8. VOLKANİK KAPADOKYA’NIN GÜNEYDOĞUSUNDA TARİHÖNCESİNE AİT İZLER
  Pages 113 - 140
  Semra BALCI, Yasin Gökhan ÇAKAN, Burak FALAY, Gülsün Çiler ALGÜL
 9. Pisidia Antiokheia Kenti Atriumlu Ev’de Ele Geçen Sikkeler
  Pages 201 - 215
  Hacer SANCAKTAR
 10. Helenistik Dönem’den Geç Antik Çağ’a Kadar Kataonia Bölgesi
  Pages 216 - 229
  Deniz YILDIZTURAN
 11. Andriake'den Roma Dönemi'ne Ait Bir Grup Likya Üretimi Çanak/Leğen
  Pages 242 - 260
  Cüneyt ÖZ
 12. Challenging issues to prepare an urban archaeological database, Tarsus Historic City Centre
  Pages 261 - 270
  Burak BELGE, Ümit AYDINOĞLU, Züleyha Sara BELGE
 13. Anemurium Nekropol Kilisesi’nden Bir Geç Roma Definesi
  Pages 271 - 286
  Kasım OYARÇİN, Mehmet TEKOCAK
 14. Phrygia Sebastesi’nden Tutsak Eros Figürlü Mermer Bir Masa Ayağı
  Pages 287 - 297
  Münteha ŞAHAN DİNÇ
 15. Antalya Panagia Kilisesi’nin (Alaeddin Cami) Kalemişi Süslemeleri
  Pages 1 - 19
  Süreyya EROĞLU
 16. Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Üzerine: Antalya Akseki Çukurköy
  Pages 91 - 112
  Ayşe Kübra AKKAYA, Seda ŞİMŞEK TOLACI
 17. Kitab-ı Mukaddes’te ve Liturjide Mür ve Bizans Tasvir Sanatında Myrophoroi/Mür Taşıyan Kadınlar
  Pages 141 - 162
  Hatice DEMİR
 18. Bizans Taş Eserlerinde Zambak (Fleur-de-Lis) Motifi: Tipolojik Bir Değerlendirme
  Pages 163 - 181
  İçim Bengisu GÖKTÜRK
 19. Batılılaşma Dönemi Süsleme Programında Ashâb-ı Kehf Sembolizmine Bir Örnek: Muğla Keyfoturağı Cami
  Pages 182 - 200
  Ayşe AYDIN
 20. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı’nda Bulunan Taş Eserlerin Haç Tasvirlerine Sahip Bir Grubunun Değerlendirmesi
  Pages 230 - 241
  Elif KARABACAK
 21. I.Dünya Savaşı Sonrasında Kudüs’de Uygulanan İskân Politikalarının Mimari Bağlamda İncelenmesi
  Pages 367 - 394
  Esma KİŞMİROĞLU, Erdem KÖYMEN
 22. Altılı Benlik Kurgusu Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Pages 41 - 56
  Bahadır ÖZCAN, Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Indexes and Platforms