Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1300-9435 | e-ISSN 2667-6206 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University |


    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam eden dergimiz. 2018 yılından itibaren sadece elektronik ortamda yayın hayatına devam etmektedir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

ISSN 1300-9435 | e-ISSN 2667-6206 | Period Tri-annual | Founded: 2005 | Publisher Süleyman Demirel University |
Cover Image


    Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 1995 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin tarafından taranmaktadır. Ayrıca uluslararası bir indeks olan MLA International Biblography ve EBSCO tarafından da taranmakla uluslararası bir niteliğe sahip olmuştur. Dergimiz, sosyal bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, coğrafya, arkeoloji, sanat tarihi ve uluslararası ilişkiler (Eğitim Bilimleri, İlahiyat Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Altındaki Alanlardan Yayın Kabul Edilmemektedir.) alanlarında araştırmacıların Türkçe ve diğer dillerdeki çalışmalarına yer vererek, bu çalışmaları akademik camianın katkısına ve tartışmasına sunmayı amaç edinmiştir. Dergimiz, 2016' dan itibaren yayın hayatına hem basılı hem de elektronik ortamda devam eden dergimiz. 2018 yılından itibaren sadece elektronik ortamda yayın hayatına devam etmektedir.

    Değerli yazarlar; dergimiz yayınları dergipark.gov.tr adresi üzerinden kabul etmektedir ve yüklenen her bir makale öncelikli olarak iThenticate yazılımı aracılığı ile taranmaktadır. Tarama sonucu %20 'nin üzerinde olan makaleler RED edilmektedir. Makalenizi yüklemeden önce iThenticate taraması gerçekleştiriniz.

Sayı: 50 Last Issue
Issue 50 - Aug 31, 2020
 1. Bir Haçlı Prensinin Türk Esaretinden Kurtuluşu: Orderic Vitalis’in Eserindeki ‘Melaz-Bohemund Hikâyesi’ Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 177 - 188
  Ali MIYNAT
 2. “Kazak” Adının Tarihî ve Etimolojik Kökenleri
  Pages 189 - 201
  Özgür TÜRKER
 3. Kanije Eyaleti İdarecileri
  Pages 202 - 215
  Aziz ALTI , Salih BAŞKUTLU
 4. Hatırlamanın Pratiği, Kutlamanın Politikası: 1970'li yıllarda Türkiye'de Aile/Sevgili Temalı Posta Kartlarında Mutluluk Temsilleri ve Kutlama Mesajları
  Pages 1 - 16
  Meriç KÜKRER
 5. Türkiye’nin Vatandaşlık Politikalarının Öteki Algısındaki Rolünü Suriyeli Mülteciler Üzerinden Düşünmek
  Pages 17 - 42
  İ̇brahim KARATAŞ
 6. Yaşlı Bireylerin Sosyalleşmesinde Dijital Teknolojinin Rolü: Dijital Yaşlılar Üzerine Bir Çalışma
  Pages 43 - 59
  Meyrem TUNA UYSAL
 7. Türkiye’deki Ahıska Türklerinin Sosyolojik Görünümü: İnegöl İlçesi Örneği
  Pages 60 - 76
  Damla TOPÇU , Kamil KAYA
 8. Üniversite Öğrencilerinin Kültürlerarası Duyarlılık Algıları
  Pages 77 - 103
  Kasim YILDIRIM , Savaş ÇAĞLAYAN
 9. Gazeteci Kavramına Metaforik Bir Bakış
  Pages 104 - 114
  Osman Vedüd EŞİDİR , Gökhan BAK
 10. Defamiliarization in Penelope Fitzgerald’s Novel “The Bookshop”
  Pages 115 - 124
  Yeşim Sultan AKBAY , Beture MEMMEDOVA
 11. The Representation Of Caribbean Immigration In Samuel Selvon’s The Lonely Londoners (1956)
  Pages 125 - 130
  Selçuk ŞENTÜRK
 12. Denizli Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar
  Pages 131 - 148
  Himmet BÜKE
 13. Şeyh Mehmed Sırrî Efendi'nin Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ile Tarîk-i Ta’bir ve Terbiyenâme-i Dervîşân Adlı Risalesi
  Pages 149 - 166
  Halil KURT
 14. An Ingot Fragment of Tin from EBA Royal Tombs at Alacahöyük, Anatolia
  Pages 233 - 239
  Ünsal YALÇIN , Gönül YALCİN
 15. Tarihöncesi Mekanlarda Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Tanımlanmasında Toprak Kimyası Analizinin Rolü: Aşıklı Höyük Örneği
  Pages 240 - 254
  Fatma KALKAN , Mihriban ÖZBAŞARAN , Rana ÖZBAL
 16. Arkeolojik Alanlarda Uygulanan Bütünleme (Tamamlama) Müdahalelerinin Değerlendirilmesi: Metropolis Örneği
  Pages 255 - 274
  Evrim KAFA DURAN , Nezihat KÖŞKLÜK KAYA
 17. 100. Yılında Türk Arkeolojisi
  Pages 275 - 335
  Salih Okan AKGÖNÜL , Burak SÖNMEZ , Merve YEŞİL , Mücella ALBAYRAK , Esra TÜTÜNCÜ , İ̇̇brahim ACUCE , Gülcan KAŞKA , Bilge HÜRMÜZLÜ , Hüseyin KÖKER , Murat FIRAT
 18. Keçiborlu Senir'de Bulunan Osmanlı Dönemine Ait Üç Sarnıç
  Pages 216 - 232
  Ali Riza BİLGİN , Doğan DEMİRCİ
 19. Kendinden Tiksinme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 167 - 176
  Ebru TAYSİ , Fatih ORCAN
Indexes and Platforms