Issue: 22

Year: 2009

Research Article

Research Article

22. Üniversitelerin Etkinlik Ölçümünde Bulanık Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Research Article

Research Article

24. Devlet Memurlarının Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri, Antropometrik ve Fiziksel Uygunluk Seviyeleri

24108  24107

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-No Derivative 4.0 International License