Journal of Erciyes Communication
Cover Image
ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Erciyes University |

DEĞERLİ ARAŞTIRMACILAR,

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMIŞTIR. 

21 MART 2019 TARİHİNDEN SONRA 2020 OCAK SAYISI İÇİN GÖNDERİLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BU İLKE VE KURALLAR GEÇERLİ OLACAĞINDAN DOLAYI ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMALARINI MEZKUR İLKE VE KURALLAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLAYIP SİSTEME YÜKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi "Erciyes İletişim Dergisi", Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlamış, ilk dört sayısını basılı ortamda sunduktan sonra 5. sayısından itibaren  elektronik ortamda yayın hayatını sürdüren uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında okuyucularıyla buluşan Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir. Temmuz 2019 itibariyle 22. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Sahibi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına

Dekan / Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ 

 Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ

Arş.Gör. Ceyhun BAĞCI

Tasarım ve Dizgi

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ
Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Ocak-Temmuz)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce

Kaynakça Gösterim Biçimi

APA

ISSN / e ISSN

1308-3198 / 2667-5811

Yayın İdare Adresi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280

Talas/KAYSERİ 

Tel: +90 (352) 437 52 61-36110
e-posta: eid@erciyes.edu.tr

Journal of Erciyes Communication

ISSN 1308-3198 | e-ISSN 2667-5811 | Period Biannually | Founded: 2009 | Publisher Erciyes University |
Cover Image

98.698

197.727

DEĞERLİ ARAŞTIRMACILAR,

ERCİYES İLETİŞİM DERGİSİ, YAYIN İLKELERİ VE YAZIM KURALLARINDA BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPMIŞTIR. 

21 MART 2019 TARİHİNDEN SONRA 2020 OCAK SAYISI İÇİN GÖNDERİLEN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE BU İLKE VE KURALLAR GEÇERLİ OLACAĞINDAN DOLAYI ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMALARINI MEZKUR İLKE VE KURALLAR DOĞRULTUSUNDA HAZIRLAYIP SİSTEME YÜKLEMELERİ GEREKMEKTEDİR. 

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi "Erciyes İletişim Dergisi", Ocak 2009 tarihinde yayın hayatına başlamış, ilk dört sayısını basılı ortamda sunduktan sonra 5. sayısından itibaren  elektronik ortamda yayın hayatını sürdüren uluslararası hakemli bir dergidir. Yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında okuyucularıyla buluşan Erciyes İletişim Dergisi, belirlediği yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uygun kaleme alınmış ve hakem değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlamış, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer vermektedir. Yayın Kurulunun yayın ve yazım kurallarına uymayan yazıları yayınlamama veya düzeltilmek üzere yazara iade etme yetkisine sahip olduğu dergide yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Erciyes İletişim Dergisine gelen çalışmalar  iThenticate Logo programında benzerlik taramasından geçirilerek kontrol edilmektedir. Temmuz 2019 itibariyle 22. sayısını okuyucularına sunmayı planlayan "Erciyes İletişim Dergisi", Asos, Arastirmax, Acarindex, Google Scholar, İdealonline, SciLit, Sobiad ve Ulakbim/TR Dizin tarafından indekslenmektedir. 

Sahibi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına

Dekan / Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ 

 Editör

Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞARIR

Editör Yardımcıları

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ

Arş.Gör. Ceyhun BAĞCI

Tasarım ve Dizgi

Arş.Gör. Burak ÜNLÜ
Yayın Türü

Yaygın Süreli Yayın

Yayın Şekli

Yılda İki Kez (Ocak-Temmuz)

Yayın Dili

Türkçe-İngilizce

Kaynakça Gösterim Biçimi

APA

ISSN / e ISSN

1308-3198 / 2667-5811

Yayın İdare Adresi

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi, 
Yenidoğan Mahallesi, Ahmet El Biruni Caddesi, 38280

Talas/KAYSERİ 

Tel: +90 (352) 437 52 61-36110
e-posta: eid@erciyes.edu.tr

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu Özel Sayısı Last Issue
Issue 1 - Feb 2019
 1. Az Daha Fazladır: Dijital Seyir Platformlarının Tüketim Kültürü Açısından İzleyicilerin Seyir Alışkanlıklarına Olan Etkisi
  Pages 1 - 20
  Can DİKER
 2. Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılığa Yönelik Tüketici Tutumları ve Mahremiyet Endişeleri
  Pages 21 - 38
  Şaduman Şeyda GÖKDEMİR, Semra AKINCI
 3. Dijital Hikaye Anlatıcılığı Bağlamında Yapay Zekanın Sinemaya Etkisi: Sunspring ve It’s No Game Filmlerinin Analizi
  Pages 39 - 56
  Batu ANADOLU
 4. Dijital Romantizm: Y Kuşağının Romantik İlişkilerinde Sosyal Medyanın Rolü Üzerine Bir Araştırma:
  Pages 57 - 80
  Özlem Aşman ALİKILIÇ, İnanç ALİKILIÇ, Asuman ÖZER
 5. Dijital Televizyon Dizilerinde Hegemonik Erkeklik
  Pages 81 - 104
  Züleyha Özbaş ANBARLI
 6. Gazetecilik Eğitiminin Dijitalleşmesi: Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinde Yapılan Karşılaştırmalı Analiz
  Pages 105 - 124
  İlknur Aydoğdu KARAASLAN
 7. Halkla İlişkiler Eğitiminde Dijitalleşme: Türkiye ve ABD’de Bulunan Üniversitelerdeki Halkla İlişkiler Programlarının Karşılaştırılması
  Pages 125 - 142
  Emine ŞARDAGI, Mesude Canan ÖZTÜRK
 8. İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mobil Habercilik Deneyimi Üzerine Bir İnceleme: Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Örneği
  Pages 143 - 156
  Recep ÜNAL
 9. Netflix’in Türkiye’ye Özgü Reklam Filmlerinin Küresel Markaların Yerel Reklam Stratejileri Bağlamında Değerlendirilmesi
  Pages 157 - 178
  Emrah GÜLMEZ
 10. Sosyal Medya ve Çocuk: “Babishko Family Fun TV” İsimli Youtube Kanalının Eleştirel Bir Analizi
  Pages 179 - 202
  Gül Esra ATALAY
 11. Türkiye’de Ad Engagement Kavramı: Akademi ve Uzman Perspektifinden Bir Değerlendirme
  Pages 203 - 224
  Haluk AKARSU, Necip Serdar SEVER
 12. Uluslararası İletişim Düzeninde İnternet Tabanlı Küresel İletişim Şirketlerinin Rekabet Ortamları, Büyüme Stratejileri ve Toplumsal Dışsallıkları: Microsoft, Apple, Google ve Facebook
  Pages 225 - 244
  Zeynep KADIOĞLU