Turkish World Implementation and Research Center Public Health Journal
Cover Image
ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311

4.811

11.960

By the date May 2019, the Journal had DOI service for articles via Crossref® and the articles in 2 previous publications "volume 4, issue 1" and "Dermatology and Public Health Special Issue" got DOI numbers

The main objective of the journal is to work and present evidence based scientifitic information, improve the standarts of health and health promotion in both our country and worldwide.
It is published on January, May and September by the year 2018. The languages of the journal are Turkish and English.The Turkish World Implementation and Research Center Public Health Journal is an open access journal which belongs to Eskişehir Osmangazi University and publishes clinical and experimental articles, case reports, medical news and summary reports about all fields of medical and health sciences.

The Journal is an International Peer Reviewed Journal which is indexed by DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Crossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, RootIndexing ve Google Scholar

Contact

Editor in Chief: Prof. Dr. Selma Metintaş

e-mail: selmametintas@hotmail.com Phone: +902222392979 / 4511

Co-editor and Secretary: Research Assistant. Dr. Emrah Atay  

e-posta/e-mail: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Eskişehir / Turkey


Turkish World Implementation and Research Center Public Health Journal

ISSN 2564-6311 | e-ISSN 2564-6311 | Period Tri-annual | Founded: 2016 | Publisher Eskişehir Osmangazi University | https://portal.issn.org/resource/ISSN/2564-6311
Cover Image

4.811

11.960

By the date May 2019, the Journal had DOI service for articles via Crossref® and the articles in 2 previous publications "volume 4, issue 1" and "Dermatology and Public Health Special Issue" got DOI numbers

The main objective of the journal is to work and present evidence based scientifitic information, improve the standarts of health and health promotion in both our country and worldwide.
It is published on January, May and September by the year 2018. The languages of the journal are Turkish and English.The Turkish World Implementation and Research Center Public Health Journal is an open access journal which belongs to Eskişehir Osmangazi University and publishes clinical and experimental articles, case reports, medical news and summary reports about all fields of medical and health sciences.

The Journal is an International Peer Reviewed Journal which is indexed by DOAJ, Index Copernicus, ERIH PLUS, Crossref, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open AIRE, J-GATE, DRJI, Türkiye Atıf Dizini, ASOS Index, Türk Medline, RootIndexing ve Google Scholar

Contact

Editor in Chief: Prof. Dr. Selma Metintaş

e-mail: selmametintas@hotmail.com Phone: +902222392979 / 4511

Co-editor and Secretary: Research Assistant. Dr. Emrah Atay  

e-posta/e-mail: emraha06@gmail.com Tel: +902222392979 /4515

Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Medicine, Department of Public Health, Eskişehir / Turkey


Volume 4 - Issue 2 - May 2019
 1. ENGELLİ BİREYLERE ERİŞİM ÇÖZÜMLERİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE AĞ ANALİZ YÖNTEMİNİN KULLANIMI; ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ
  Pages 88 - 104
  Muammer Tün, Emrah Pekkan, Onur Kurt, Hakan Uyguçgil
 2. CONTENT REVIEW OF VACCINES AND VACCINATION RELATED NEWS IN INTERNET NEWSPAPERS
  Pages 105 - 115
  Ayşe Gülsen Teker
 3. THYROID DISEASE RATES/NATURE IN TURKESTANIANS LIVING IN TURKEY: IMPACT OF ETHNICITY ON DISEASES
  Pages 116 - 121
  Feray Akbaş, Hanife Usta Atmaca
 4. AKCİĞER TÜBERKÜLOZLU OLGULARDAN İZOLE EDİLEN MYCOBACTERİUM TUBERCULOSİS İZOLATLARINDA PRİMER TÜBERKÜLOZ İLAÇ DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
  Pages 122 - 130
  Müzeyyen Aksu, Tayyar Şaşmaz, Hasan Bayrak
 5. EDİRNE İL MERKEZİNDE 2014-2016 YILLARI ARASINDA DIŞ ORTAM HAVA KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 131 - 142
  İbrahim Gül, Faruk Yorulmaz, Aziz Altınok, Muzaffer Eskiocak
 6. İSTANBUL’DA BİR GRUP MORBİD OBEZ BİREYİN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN VE BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 143 - 153
  Havvanur Yoldaş İlktaç, Emine Gümüş, Hatice İkiışık, Muazzez Garipağaoğlu
 7. KADIN DOĞUM VE DÂHİLİYE POLİKLİNİKLERİNE BAŞVURAN HASTALARIN KANSERE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ VE TUTUMLARI
  Pages 154 - 165
  Ayşe Ferdane Oğuzöncül, Bengü Altun, Osman Kurt
 8. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ORTOREKSİYA NERVOZA YAYGINLIĞI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI İLE İLİŞKİSİ
  Pages 166 - 175
  Erkan Pehlivan, Burak Mete, Betül Fırıncı, Esra Doğan
 9. BİR TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNDE SÜRÜCÜ DAVRANIŞLARINI GELİŞTİRME EĞİTİMLERİNE KATILAN SÜRÜCÜLERİN TANIMLAYICI ÖZELLİKLERİ
  Pages 176 - 183
  Melike Tellioğlu, Ömer Faruk Tekin, İnci Arikan
 10. SİNDEMİLER YA DA SİNERJİK EPİDEMİLER: TOPLUM SAĞLIĞININ ÇAĞDAŞ TEHDİTLERİ
  Pages 184 - 195
  Osman Hayran
 11. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖDEME MEKANİZMALARI VE TEŞHİS İLE İLİŞKİLİ GRUPLAR
  Pages 196 - 209
  Halil Şengül, Arzu Bulut
 12. HALK SAĞLIĞI SÜRVEYANSINDA SOSYAL MEDYANIN KULLANIMI
  Pages 210 - 218
  Mehmet Enes Gökler, Selma Metintaş
 13. SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA YAN TUTMA (BİAS) VE YAN TUTMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 219 - 231
  Ferhat Yıldız, Pınar Okyay
 14. BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE UYKU BOZUKLUKLARI TARAMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 232 - 243
  Alican Sarısaltık, Ahmet Topuzoğlu
 15. AŞI REDLERİNİN ARTMASI VE AŞI KARŞITLIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Pages 244 - 258
  Gülsüm Hatice Yüksel, Ahmet Topuzoğlu
 16. SALGIN HABERLERİ - KIZAMIK
  Pages 259 - 267
  Umur Taşcıoğlu