Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
e-ISSN 2536-4758 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Hacettepe University | http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/

 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 1. Sayısı yayımlanmıştır.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2536-4758 | Period Quarterly | Founded: 1986 | Publisher Hacettepe University | http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/
Cover Image

288.888

838.280

 ÖZEL SAYI DUYURUSU

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2020 yılında "e-Assessment: International Perspectives" başlıklı bir özel sayı çıkarmayı planlamaktadır. Özel Sayı çağrısına ulaşmak için tıklayınız.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisine gönderilen ve kabul edilen makaleler, intihal tarama programlarından geçirilerek ve yazarlar tarafından imzalanmış Yazar Garanti ve Yükümlülük Formu alınarak yayımlanmaktadır. Makalelerin tüm sorumlulukları yazarlara aittir. İntihal tarama programları, farklı dillerde yazılmış metinlerdeki örtüşmeleri tespit edememektedir.

 

 Dergimizin yeni yayın politikasına göre bundan sonra yayınlanacak olan sayılarda ağırlıklı olarak İngilizce makalelere öncelik verilecektir.

 

 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin 2019 yılı 34. cilt 1. Sayısı yayımlanmıştır.

Hacettepe University Journal of Education Last Issue
Volume 34 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Merkezi Sınavların Öğretmenler Üzerinde Sosyal, Psikolojik Etkisi ve Öğretmenlerin Öğretim Programı Uygulamalarına Yansıması
  Pages 304 - 323
  Abdullah ÇETİN, Serkan ÜNSAL
 2. Disiplinler Arası Fen Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Kalkınma Konusundaki Gelişimlerine Etkisi
  Pages 324 - 357
  Ayşe AYTAR, Tuncay ÖZSEVGEÇ
 3. Üniversite Öğrencilerinde Öz-yeterlilik ve Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bilişsel Esnekliği Yordama Düzeyleri
  Pages 358 - 371
  Betül Gökçen DOĞAN LAÇİN, İlhan YALÇIN
 4. The Role of Teacher’s Feedback in Physical Education: Motivational Climate as Mediator
  Pages 372 - 386
  Gökçe ERTURAN İLKER, Hülya AŞÇI
 5. STEM’e Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 387 - 401
  Hasan ÖZCAN, Esra KOCA
 6. The Measurement Invariance of University Students’ Ratings of Instruction
  Pages 402 - 417
  İlker KALENDER, Giray BERBEROĞLU
 7. Polish Adaptation of the ESSBS School-Burnout Scale: Pilot Study Results
  Pages 418 - 433
  Katarzyna TOMASZEK, Agnieszka MUCHACKA-CYMERMAN
 8. Second Life Oyununun Sosyal Bilgiler Öğretiminde Deneyimsel Öğrenmeye Yönelik Bir Model Olarak Kullanılması
  Pages 434 - 459
  Mustafa ERTÜRK, Güzin ŞAHİN
 9. Fosilleşmiş Ünsüzlerin Bilgisayar Destekli ve Animasyonlu Malzemelerle Rehabilitasyonu
  Pages 460 - 472
  Mustafa Naci KAYAOĞLU
 10. Effects of Item Pool Characteristics on Ability Estimate and Item Pool Utilization: A Simulation Study
  Pages 473 - 486
  Nagihan BOZTUNÇ ÖZTÜRK, Melek Gülşah ŞAHİN
 11. Effectiveness of Video Modeling in Teaching Following Public Direction Signs for Students with Autism Spectrum Disorders
  Pages 487 - 504
  Seray OLÇAY GÜL, Sezgin VURAN, Akın GÖNEN, Gökhan USLUCAN, Hasan Can KAYHAN
 12. Öğretmenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Öğrenci Başarıları Üzerine Bir Çalışma
  Pages 505 - 523
  Seva DEMİRÖZ, Yüksel KAVAK
 13. Karadeniz Bölgesi’ndeki Bazı Yerel Sosyobilimsel Konularda Öğrencilerin İnformal Muhakemelerinin Belirlenmesi: HES, Organik Çay ve Yeşil Yol Projesi
  Pages 524 - 540
  Şengül ATASOY, Ahmet TEKBIYIK, Osman Şinasi YÜCA
 14. Mikroöğretim Uygulamasının Öğretmen Adaylarının Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Tekniklerine Yönelik Okuryazarlık Düzeylerine Etkisi
  Pages 541 - 564
  Vural TÜNKLER, Cemal GÜVEN
 15. Alan Ölçmenin Basamaklı Öğretim Yöntemiyle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
  Pages 565 - 585
  Züleyha YILDIRIM YAKAR, Mustafa ALBAYRAK