e-ISSN: 2536-4758
Başlangıç: 1986
Yılda 4 Sayı
Yayımcı: Hacettepe Üniversitesi
Kapak Resmi
 
Bu derginin 1986-2020 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2020 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayımlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2020 - Cilt: 35 Sayı: 4

Araştırma Makalesi

4. Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri

Araştırma Makalesi

6. Akademik Özyeterlik ile Akademik Erteleme Eğilimi İlişkisi: Aday Öğretmenler Üzerine Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

9. Examining Empirical Studies on Teacher Burnout: A Systematic Review

Araştırma Makalesi

11. Generative Leadership Scale Development Study

Araştırma Makalesi

12. Üniversite Öğrencilerinde Genel Öz Yeterlik İnancı ve Beden İmajının Psikolojik Sağlamlık Düzeyini Yordama Gücü