Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences
Cover Image
ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |

434.400

1.027.575


Journal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Marmara University Atatürk Education Faculty Journal of Educational Sciences

ISSN 1300-8889 | e-ISSN 2147-5202 | Period Biannually | Founded: 1989 | Publisher Marmara University |
Cover Image

434.400

1.027.575


Journal of Educational Sciences is an international peer-reviewed journal, published twice a year, scanned in various indexes. In addition to educational sciences, scientific articles prepared with qualitative, quantitative or mixed methods related to social sciences, natural sciences and fine arts education are included in our journal.

As one of the most established journals in education, Journal of Educational Sciences has started its publication life in 1989. The journal was published once a year until 2000, and started to appear twice a year from the 12th issue. 

Volume 49 - Issue 49 - Jan 2019
 1. Öğretmenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi
  Pages 1 - 16
  Müslim Alanoğlu, Zülfü Demirtaş
 2. Öğretmenlik Eğitiminde Kazandırılan Yeterliklerin Öğretmenlik Mesleği ile Uyumu: Öğretmen Görüşlerine Dayalı Bir Karma Araştırma
  Pages 17 - 49
  Yusuf Alpaydın, Cihan Kocabaş, Mustafa Dervişoğulları, Seyra Çakır
 3. Hesapverebilirlik Bağlamında MEBİM 147 Hakkında Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri
  Pages 50 - 68
  Metin Işık, İsa Bahat
 4. Proje Okullarının Yapı ve İşleyişine İlişkin Bir Örnek Olay İncelmesi
  Pages 69 - 98
  Abdurrahman Kaya
 5. Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri: Nitel bir araştırma
  Pages 99 - 120
  Hamit Özen, Gökhan Kılıçoğlu, Derya Yılmaz Kılıçoğlu
 6. Sistematik Yaratıcı Problem Çözme Etkinliklerinin, Ortaokul 6.Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Ünitesindeki Akademik Başarılarına Ve Sistematik Yaratıcı Problem Çözme Becerilerine Etkisi
  Pages 121 - 143
  Fatma Şahin, İpek Yeldan
 7. İlkokul 3. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
  Pages 144 - 166
  Özden Şentürk, Şaban Berk
 8. Matematik Başarısı ve Matematiğe İlişkin Tutum: Meta-analiz Çalışması
  Pages 167 - 186
  Mesut Tabuk
 9. Okul Öncesi Eğitim Döneninde Öğrencilere Kazandırılabilecek Coğrafi Kazanımlar ve Değerlendirilmesi
  Pages 187 - 202
  Mehmet Ünlü, Yunus Çavak
 10. Türk Denizcilik Tarihinin Öğretiminde Tarihsel Romanların Kullanımının Tarihsel Düşünme Becerisine Etkisinin İncelenmesi: Bir Eylem Araştırması
  Pages 203 - 222
  Şevketcan Yasa, Akif Pamuk