Özel Sayı

Cilt: 4 Sayı: Türk Turizminin Geçmiş ve Gelecek Yüzyılı, 29.10.2023

Yıl: 2023

Araştırma Makalesi

Teorik Makale

Derleme Makale

Kitap İncelemesi

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), turizm disiplinindeki veya çalışma konusu ve(ya) uygulaması “turizm” olan disiplinlerarası çalışmalara yer vererek, turizm disiplinini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Böylece turizm disiplinine katkı sunmak başta olmak üzere, turizm sektöründeki ve(ya) alanındaki uygulayıcılara bilimsel katkı sunmak ve turizm sektörünün bilim ışığında gelişmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisinin (ATA Dergisi) yayın kapsamında, Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Rekreasyon Yönetimi, Kültür, Muhasebe-Finans, Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanındaki çalışmalar başta olmak üzere, çalışma konusunun ve(ya) uygulamasının “turizm” ile ilgili olması şartıyla, disiplinlerarası, kuramsal, ampirik ve(ya) turizm sektöründen örnek olaylar türünde çalışmalar yer almaktadır.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisine (ATA Dergisi) gönderilen çalışmalar, öncelikle şekil ve içerik yönünden dergi editörlüğü tarafından ön incelemeye tabi tutulmakta uygun bulunması durumunda daha sonra hakemlere gönderilmektedir.

ATA Dergisi makale ile birlikte, araştırma notu, makale/kitap incelemesi, makale /kitap eleştirisi ve akademik görüş (akademik görüş yalnızca editör onayı ve(ya) davetiyle) gibi çalışmalar gönderilebilir.

Dergiye gönderilecek tüm çalışmalar Microsoft Word programında “ATA Dergisi Makale Şablonukullanılarak yazılmalıdır. Dergi şablonunun kullanılmadığı tespit edildiğinde; sürece başlanmadan önce şablonun kullanılarak gönderilmesi için çalışma yazarlara iade edilecektir. Çalışmalarda; yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu 11 punto, paragraf başı 1 cm içeriden olmalıdır. Başlıklardan ve paragraflardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makaledeki kelime sayısı: ilk gönderimde 4000 ile 7000 arasında ve revizyonlar sonrası son halinde ise 4000 ile 8000 arasında olmalıdır (tablolar, şekiller ve kaynaklar dahil).

Yazar bilgilerine kesinlikle makale metninde yer verilmemesine dikkat edilmelidir. Bu bilgiler için dergi şablonlarında yer alan “Başlık Sayfası” doldurulmalıdır. Bilgilerin doğru bir şekilde doldurulmasından yazarlar sorumludur.

Öz iki yana yaslı, yazı tipi Times New Roman, yazı tipi boyutu 9 punto ve satır aralığı tek olmalıdır. Özde bulunan kelime sayısı en az 150 en fazla 200 olmalıdır. Bu sınırlara uyulmadığı anlaşıldığı durumda sürece başlanmadan önce belirtilen sınırlara uyulacak hale getirilmesi için çalışma iade edilecektir. Makale Türkçe ya da İngilizce dilinde yazılabilir. Makale hangi dilde yazılırsa yazılsın hem Türkçe (Öz) hem de İngilizce (Abstract) öz bulunmalıdır (Türkçe bilmeyenler, Türkçe özet (ÖZ) yazmak için ücretsiz olarak yardım edebilir).

Anahtar kelimeler, Türkçe ve Amerikan veya İngiliz İngilizcesiyle yazılmalı (ikisinin karışımı olmamalı), genel ve çoğul terimlerden, çoklu kavramlardan kaçınarak (örneğin, "ve", "/" vb.) maksimum 5 tane olmalıdır. Kısaltma kullanılmamasına dikkat edilmelidir (Yalnızca literatürde kesin olarak belirlenmiş kısaltmalar kullanılabilir.). Bu anahtar sözcükler indeksleme amacıyla kullanılacaktır.

Çalışmalar “Giriş, Yazın İncelemesi, Yöntem, Bulgular (Ampirik Çalışmalar İçin), Sonuç ve Kaynakça” bölümlerinden oluşmalıdır. Giriş bölümünde kesinlikle alt başlık kullanılmamalıdır.

Birinci Basamak Başlıklar Times New Roman 11 punto kalın, tümü büyük harf, sola yaslı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılarak yazılmalıdır. İkinci Basamak Başlıklar Times New Roman, 11 punto, kalın, ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır, sola yaslanmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Üçüncü Basamak Başlıklar önerilmemektedir. Ancak, kullanmanız gerekiyorsa, başlıkta olduğu gibi Times New Roman11 punto, kalın, başlangıçta büyük harfle, sola yaslanmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Dipnotlar, nadiren kullanılmalı (mümkünse hiç kullanılmamalı) ve başvuruda bulundukları sayfa sütununun altına yerleştirilmelidir. Tek aralıklı, Times New Roman, 8 punto olarak yazılmalıdır.

Tablolar, Tablo olarak etiketlenir ve ardışık olarak bir numara verilir (örneğin, Tablo 1. Turist Tipolojileri). Tablo başlıkları Times New Roman,10 punto, ortalı olmalı ve tobloların üstünde yer almalıdır. Tablolardaki metinler Times New Roman, 9 punto olmalıdır. Kaynaklar ve notlar, tablonun altında sola hizalanmış olarak bulunmalıdır.

Şekiller, Şekiller olarak etiketlenir ve ardışık olarak bir numara verilir (örneğin, Şekil 1. Satınalma Karar Süreci). Fotoğraflar, grafikler, çizelgeler veya diyagramlar Şekil olarak etiketlenmelidir (kısaltılmamalıdır). Şekil başlıkları Times New Roman, 10 punto, ortalı olmalı ve şekillerin altında yer almalıdır. Şekillerdeki metinler Times New Roman, 9 punto olmalıdır. Kaynaklar ve notlar, şeklin altında bulunmalıdır. Fotoğraflar ve diğer görseller kaliteli olmalı, çizim ve yazılar okunaklı olmalıdır.

Metindeki semboller ve denklemler, değişken adı ve stili ile tutarlı olmalıdır. Denklemler sol kenarda girintili ve sağ kenarda numaralandırılmalı, denklem numarası açık ve kapalı parantez () Time New Roman stilinde ve 11 punto yazılmalıdır. Tüm semboller, ilk kullanıldıkları zaman tanımlanmalıdır. Tüm denklemler sembolleri açık ve anlaşılır bir şekilde tanımlanmalıdır.

Dergimiz çeşitli indekslerde taranmakta ve yeni indeksler için başvuru yapmaktadır. Bu indekslerde taranabilmek için makalelerde bulunması gereken bazı bölümler mevcuttur. Bu bölümlerde yer alacak bilgiler için doldurulması gereken formlar sayfamızda sunulmuştur. Yazarların bu bölümlerde bulunması gereken beyanları varsa makale şablonunda bu kısımları kesinlikle boş bırakmalılardır. Bu bilgiler yayın tam metnine baskı öncesi mizanpaj editörü tarafından eklenecektir. Eğer bir beyanları yoksa yazarlar “ATA Dergisi Makale Şablonu”nda ilgili başlıktaki yönerge doğrultusunda bu kısmı doldurabilir. Bu bölümler;

 • Teşekkür; Derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Teşekkür Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve menfaat uyuşmazlıklarından önce metnin sonunda yer almalıdır.
 • Menfaat Uyuşmazlığı; Derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Menfaat Uyuşmazlığı Beyan Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve yazarların katkılarından önce metnin sonunda yer almalıdır.
 • Yazarların Katkıları; Derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Yazar Katkı Beyan Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve etik beyandan önce metnin sonunda yer almalıdır.
 • Etik Beyan; Dergimiz “Etik İlkeler ve Yayın Politikası” doğrultusunda “Etik Kurul İzni” gerektiren çalışmalar için ilgili kuruldan alınmış belgeye istinaden ya da “Etik Kurul İzni” gerekmeyen çalışmalarda derginin Gönderi Belgeleri sayfasında yer alan “Etik Beyan Formu”nda belirtilmelidir. Bu kısım kısa olmalı ve kaynakçadan önce metnin sonunda yer almalıdır. 

Çalışmaya önemli katkısı olan tüm bibliyografik referansları alfabetik sırayla (A'dan Z'ye) listeleyin. Makalenizin sonunda Times New Roman, 9 punto, her iki yana yaslı olmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalı ve 1 cm sol alt girinti kullanılmalıdır.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, American Psychological Association'ın (APA) kaynak gösterme tarzını takip etmektedir. Yönergelerin tamamı için lütfen APA (Yedinci Baskı) Yayın El Kitabına bakınız.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, en popüler referans yönetim yazılımı ürünlerinden biri olan Mendeley’de kendi referans stiline sahiptir. Citation Style Language stillerini destekleyen tüm ürünleri içermektedir. Bu ürünlerdeki kelime işlemci eklentilerini kullanarak, yazarların makalelerini hazırlarken yalnızca uygun dergi stilini seçmeleri gerekir, bundan sonra alıntılar ve bibliyografyalar otomatik olarak derginin stiline göre biçimlendirilir. Bu dergi için mevcut stili bulamazsanız, lütfen bu Kılavuzda gösterilen örnek referansların ve alıntıların formatını uyunuz.

Mendeley masaüstü kullanıcıları, öncelikle “Görünüm” menüsüne, ardından “Alıntı Stilleri” ve “Daha Fazla Stil ...” seçeneğine gidip, sonrasında “Daha Fazla Stil Al” sekmesine tıklayıp aşağıdaki URL’yi “Stili İndir” metin kutusuna yazmalıdır.

https://csl.mendeley.com/styles/459755961/JETouR

Makalenizi hazırlarken, Microsoft Word veya Libre Office için Mendeley eklentilerini kullanarak bu stili seçebileceksiniz.

ATA Dergisi 2021 yılı itibariyle Türkçe dilinde gönderilecek çalışmalar için Abstract kısmından ayrı olarak Genişletilmiş Özet (Extensive Summary) talep etmektedir. Bu kısım Extensive Summary başlığı ile kaynakçadan sonra yeni bir sayfada başlamalı, 800 ile 1200 kelime arasında ve İngilizce olmalıdır. Introduction, Method, Finding, Conclusion alt başlıklarından oluşmalıdır. Bunlar dışında başka bir başlık bulunmamalıdır. EXTENSIVE SUMMARY başlığı Times New Roman, 11 punto, kalın, tüm harfler büyük, sola yaslı olarak yazılmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklar Times New Roman, 11 punto, kalın, ilk harfi büyük harfle, sola yaslı olarak yazılmalı, sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Metin ise Times New Roman, 11 punto, her iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflardan sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Bu kısım makale kelime sınırına dahil değildir.

Etik İlkeler

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), evrensel düzeyde belirlenmiş bilimsel ve yayıncılık etik kurallar olan; RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE)Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Ayrıca dergimiz Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almaktadır. Bu ilkelere ve kurallara istinaden dergimizin yayın süreçlerinde editörün, yazarların ve hakemlerin üstlenmeleri gereken sorumlulukları ve uymaları gereken kurallar bulunmaktadır. Bunlar:

Editörün Sorumlulukları ve Uyması Gereken Kurallar

 • Editör  RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE)Bilimsel Yayıncılıkta Şeffaflık İlkeleri ve En İyi Uygulamalar”, “Temel Uygulamalar”ı ilkelerini ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almalıdır.
 • ATA Dergisi, dergiye önerilen yazıları, yazarların etnik köken, cinsiyet tercihi, tabiiyeti, dini inanış ya da politik felsefelerini dikkate almaksızın bilimsel içerik açısından değerlendirme yükümlülüğünü önceden kabul eder.
 • ATA Dergisi, yayın ve araştırma etiğine aykırı yayın yapmamayı taahhüt eder ve dergiye sunulan makalelerin tamamı editör tarafınca intihal/benzerlik denetimine tabi tutar.
 • ATA Dergisi, yazarlar ve hakemler arasında olabilecek herhangi bir çıkar veya rekabet çatışmasına engel olmayı kabul eder.
 • ATA Dergisinde makale yüklenmesi, değerlendirme, basım ve yayımlama, işleme, sayfa, renkli resimler vb. başlıklar adı altında yazarlardan veya başka bir yerden ücret alınmaz veya başka bir menfaat talep edilmez.
 • Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları ATA Dergisine aittir.
 • ATA Dergisinde yayımlanan yazılardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Telif ihlallerinde yasal hakların aranması dergi editörünün yükümlülüğündedir.
 • ATA Dergisine gönderilen makalenin dergi kapsamına girip girmediği; sisteme doğru/eksiksiz yüklenip yüklenmediği ve makale dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı editörce kontrol edilir.
 • Yayına kabul edilen makaleler için sorumlu yazara editör tarafından makalenin kabul edildiğine dair bilgilendirme e-postası gönderilir.
 • Dergi yönetimi, yazı yayımlandıktan sonra yazarlık sıralaması konusunda çıkabilecek çatışmalarda taraf değildir.
 • Dergi, internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, unvan ve e-posta adresleri gibi bilgileri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanır; farklı herhangi bir amaç için kullanmaz veya diğer kişilerin kullanımına açmaz.

Yazarların Sorumlulukları ve Uymaları Gereken Kurallar

 • Yazarlar, ATA Dergisine yazı gönderirken, RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Temel Uygulamalar”ı ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almalıdır.
 • Etik kurul izni gerektiren makalelerin yayın başvurusu için, Etik Kurul belgesinin sunulması zorunludur. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar; Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dâhil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalardır.
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış Onam Formu”nun alındığının belirtilmelidir.
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmelidir.
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunu ve çalışmanın telif haklarının ATA Dergisine devredildiği "Telif Hakkı Devir Formu" ile beyan etmelidir.
 • Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve(ya) yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
 • 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
 • Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar bölgelerinde bulunan Etik Kurullara başvurabilmektedir.
 • ATA Dergisinde tablo, şekil ya da diğer katkı sunan alıntılar gibi telifli materyal ancak geçerli izin ve telif onayı ile yayımlanır ve bu sorumluluk yazar(lar)a aittir. Çalışmalarda, başka araştırmacılara ait ölçek, anket ve fotoğraf/görsel kullanımı için sahiplerinden izin alınmalıdır. Yazar(lar); başka yazarlara, katkı sağlayıcılar ya da kaynaklara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve ilgili kaynakları belirtmelidir. 
 • ATA Dergisine yayımlanması için değerlendirilmek üzere gönderilen makalenin daha önce Türkçe veya başka bir dilde hiçbir yerde yayımlanmadığı, yayıma kabul edilmediği ve yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmediğini yazar(lar) beyan ve taahhüt ederler. Yazarlar, gönderdikleri yazıların özgünlüğünü teminat altına almalıdır.
 • ATA Dergisinde yayımlanan yazıların içerikleriyle ilgili her türlü yasal ve bilimsel sorumluluk yazar(lar)a aittir.
 • Dergi yönetiminin yazılı izni olmadan söz konusu yazı bir başka dergide veya dilde yayımlanamaz.
 • Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar(lar), geri çekme nedenlerini içeren “Geri Çekme Formu”nu doldurup tüm yazarlara imzalatmalı ve yayım kuruluna iletilmek üzere DergiPark sistemi üzerinde dergimizin makale yükleme sayfasına yüklemelidirler. Editör Kurulu geri çekme isteğini inceleyerek 15 gün içerisinde yazar(lar)a cevap verir. Editör Kurulu tarafından geri çekme isteği onaylanmadıkça yazar(lar) çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.
 • ATA Dergisi tarafından dergiye yazı gönderimi, dergi ile iletişim süreci ve yayın sonrası süreçlerde yazı ile ilgili sorumluluğu diğer yazarlar adına üstlenen yazar “sorumlu yazar” olarak kabul edilir. Sorumlu yazarın yazı ile ilgili tüm süreçte diğer yazar(lar)la uzlaşma sağladığı varsayılır. Sorumlu yazar, yazı ile ilgili süreç ve değerlendirmeleri yazarlara bildirmekle yükümlüdür.
 • Hakemler tarafından revizyon talebinde bulunulan yazılarda normal makale değerlendirme sürecine ek olarak, minör revizyon için 30 gün; majör revizyon için 60 gün ve birden fazla hakem tarafından majör revizyon gerekli görülen makaleler için ise 90 gün azami ek süre verilmektedir.
 • Sorumlu yazara son okuma için gönderilen metnin değerlendirme süresi 3 gündür.
 • Yüksek lisans veya doktora tezlerine dayalı olarak hazırlanan makalelerde tezi hazırlayan öğrenci ve danışman (var ise ikinci yasal danışman) makalenin doğal yazarları olarak kabul edilir. Tez öğrencisi tek yazarlı olarak tez çalışmasına dayalı makale hazırlamak istediği durumda, danışmanından yazarlıktan feragat ettiğinin belirtildiği “Yazarlıktan Feragat Formu” alması ve bunu makale ile birlikte dergi editörüne göndermesi beklenir. Tez danışmanının tek yazarlı olarak tez çalışmasına dayalı makale hazırlamak istediği durumda da tez öğrencisinden yazarlıktan feragat yazısı alması ve bunu ibraz etmesi gerekir.
 • Dergi yönetimi, dergiye önerilen yazılarda yazarların yazarlık haklarına ve yazar sıralamasında uluslararası alanda geçerli olan kurallara uymasını bekler. Lisansüstü tez çalışmasına dayalı olan yazılarda tez öğrencisi birinci sırada, tez danışmanı ikinci, varsa ikinci danışman üçüncü sıradaki yazar olarak sıralanır.
 • Yazar(lar)ın değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki veya yayımlanmış çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Hakemlerin Sorumlulukları ve Uymaları Gereken Kurallar

 • Hakemler makaleleri incelerken RESPECT’s EU Code of Ethics for Socio-Economic Research, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Hakemler İçin Etik Rehberini ve Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesini dikkate almalıdır. 
 • Değerlendirme için hakemlere gönderilen çalışmalar gizli belge olarak tutulmalıdır. Çalışmalar başkalarına gösterilmemeli ve içerikleri tartışılmamalıdır. Gizlilik kuralı, hakemlik yapmayı reddeden kişileri de kapsamaktadır.
 • Hakemler, değerlendirme için gönderilmiş olan yayınlanmamış eserleri ya da eserlerin bölümlerini yazar(lar)ının yazılı onayı olmadan kendi çalışmalarında kullanamaz. Değerlendirme sırasında elde edilen bilgi ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulmalı ve kendi çıkarları için kullanılmamalıdır. Bu kurallar, hakemlik görevini kabul etmeyen kişileri de kapsamaktadır.
 • Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını 5 gün içinde editöre bildirmelidir. Hakemlik yapmayı kabul edenler değerlendirme sürecini 15 gün içinde ve yazarlar da sorumlu yazara bildirilen değişiklikleri 15 gün içinde tamamlamalıdır.

Yayın Politikası

 • Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi (ATA Dergisi), hakemli bir dergi olup 2021 yılından itibaren yılda iki defa yayımlanmaktadır.
 • ATA Dergisinde çift taraflı kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Yayınların değerlendirilmesi için çalışmaların içeriğine ve hakemlerin uzmanlık alanlarına göre makale editörü tarafından en az üç hakem atanır. Bu adımda tüm hakem değerlendirme raporları elektronik ortamda ve isimsiz olarak gönderilir. Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri çift taraflı kör hakemlik sürecinin bütünlüğünü korumak amacıyla dergi tarafından belirtilmemektedir. Yazarlar, hakemlerle doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla sorumlu yazara iletilir. En az iki “olumlu” hakem görüşüne sahip tüm makalelerin yayımlanabilmesi için nihai kararı Editör Kurulu verir.
 • Talep edilmesi halinde, hakem olarak dergiye katkı sağladığına ilişkin yazılı bir belge hakemlere verilebilir.
 • ATA Dergisi, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış bilimsel çalışmaları yayımlar. TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemini kullanarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/atadergi adresinden yayım yapar. Makale ile ilgili tüm işlemler DergiPark sistemi üzerinden yürütülür.
 • Tüm makaleler, açık erişimlidir ve açık erişim talimatlarına tam olarak uygundur; Dergi kullanıcısı olmadan da okumak mümkündür.
 • ATA Dergisi, yazılar için telif ücreti ödemez.
 • ATA Dergisi herhangi bir sayı için makale kabul etmez. Dergiye her zaman makale gönderilebilir.
 • Dergide yayımlanan bir yazıyla ilgili eleştiri, hata düzeltme vb. yazılar, editör/hakem değerlendirmesi sonrasında kabul aldıkları tarihi izleyen ilk sayıda öncelikli yayımlanırlar. Ancak bu türden yazıların dikkate alınabilmesi için bilimsel/akademik içerik, özellik ve şekil koşullarını taşıması gerekir.
 • Dergiye önerilen makalelerde yeni ve özgün konuların özendirilmesi amacıyla; iklim çalışmaları, turizmin çevre ile ilişkileri, turizmi temel alan disiplinlerarası çalışmalar, turizmin felsefe, sosyoloji, psikoloji ve antropoloji ile ilişkilerini inceleyen çalışmalar öncelikli yayımlanır.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisinde (ATA Dergisi) makale yüklenmesi, değerlendirme, basım ve yayımlama, işleme, sayfa, renkli resimler vb. başlıklar adı altında yazarlardan veya başka bir yerden ücret alınmaz veya başka bir menfaat talep edilmez.

Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi yayıncı Bayram KANCA tarafından CC BY-NC-SA 4.0 cc.svg?ref=chooser-v1by.svg?ref=chooser-v1nc.svg?ref=chooser-v1sa.svg?ref=chooser-v1 ile lisanslanmıştır.