Cilt: 11 - Sayı: 22

Yıl: 2020

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi İsmail Fatih CEYHAN BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, MUHASEBE FİNANSMAN ABD 0000-0002-4314-7374
Davranışsal Finans, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Uluslararası Finans, Yatırımlar ve Portföy Yönetimi, Denetim, Mali Tablo Analizi
Doç. Dr. Ayhan KARAKAŞ Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü 0000-0001-9285-0552
Turizm, Sürdürülebilir Turizm, Turizm İşletmeciliği, Turizm Pazarlaması
İletişim Araştırmaları, Teknoloji ve Yenilik Yönetimi, Etik ve Uygulamalı Etik, Uluslararası İşletmecilik
Doç. Dr. Ahmet ÖZTEL BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0002-9627-7850
Çok kriterli Karar verme

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan, beş yılını doldurmuş çift kör hakemli uluslararası bir dergidir. Sobiad atıf dizinine göre 2019 Impact Factor sıralamasında Türkiye' de yayımlanan dergiler arasında ilk on dergi arasında yer  almaktadır.

Dergimiz 06.04.2015 tarihinden itibaren EBSCO Host’ta, Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS), SOBIAD ve Google akademik indeksinde taranmaktadır. TR Dizin indeksinde taranması için de girişimlerde bulunulmuş olup değerlendirilme süreci devam etmektedir.