Özel Sayı

Cilt: 13 - Sayı: ÖZEL SAYI I

Özel Sayı Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

12. Skew lamda-cyclic Codes over Y_2