Özel Sayı

Cilt: 13 Sayı: ÖZEL SAYI I, 28.02.2020

Yıl: 2020

Makaleler

Araştırma Makalesi

12. Skew lamda-cyclic Codes over Y_2