Cilt: 26 Sayı: 1, 1.03.2017

Yıl: 2017

Araştırma Makalesi

 

12. TANACETUM ZAHLBRUCKNERI (NÁB.) GRIERSON’ NUN SEKONDER METABOLİTLERİ ve ANTİOKSİDAN ETKİLERİ

Olgu Sunumu

 

14. HORİZONTAL GÖMÜLÜ MANDİBULAR DÖRDÜNCÜ MOLAR. VAKA RAPORU