Cilt: 10 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Sayı Editör Kurulu

Halk Sağlığı, Geriatri, İş ve Meslek Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sağlık Yönetimi, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, Sağlık Bilimleri, Tıp
Doç. Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU GUMUSHANE UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 0000-0003-1460-4780
Spor Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Sağlık Bilimleri, Tıbbi Biyokimya, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması, Biyoloji, Beslenme ve Diyetetik
Tıbbi Biyokimya, Acil Tıp, Aile Hekimliği, Beslenme ve Diyetetik
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ARSLAN BURNAZ GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE HEALTH ACADEMY, DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS 0000-0003-1163-4829
Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KOÇ Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Billimleri fakültesi
Sağlık Yönetimi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Hemşirelik
Sağlık Sosyolojisi
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYDIN KIVANÇ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HALK SAĞLIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ