Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 2687-6515 | e-ISSN 2687-6019 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2019 | Yayıncı T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı |


Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi

Sosyal ve beşeri alanlarda  arşiv belgelerine dayalı olarak yapılan bilimsel araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada çeşitli isim ve idari yapı altında bulunan arşiv malzemesinin tanıtımı, Arşivcilik Tarihi ve Gelişimi, Arşiv Sistemleri, Belge Restorasyonu, Dijitalleştirme Yöntemleri, Kamuda Belge ve Arşiv Yönetimi, e-Arşiv Sistemleri, Elektronik Belge Yönetimi, Arşivcilik vb. konularında yapılan çalışmaların yayımlandığı ulusal hakemli bir dergidir. Dergi yılda bir defa yayımlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulmayı amaçlamaktadır. Makalelerin https://dergipark.org.tr/hed uzantılı DergiPark sistemindeki Makale Gönder butonu tıklanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz yazarlardan yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti talep etmemektedir.

http://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx adresinden de Derginin tam sayısına ve Başkanlığın diğer yayınlarına ulaşabilirsiniz.


Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi

ISSN 2687-6515 | e-ISSN 2687-6019 | Yayın Aralığı Yıllık | Başlangıç: 2019 | Yayıncı T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı |
Kapak Resmi


Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi

Sosyal ve beşeri alanlarda  arşiv belgelerine dayalı olarak yapılan bilimsel araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada çeşitli isim ve idari yapı altında bulunan arşiv malzemesinin tanıtımı, Arşivcilik Tarihi ve Gelişimi, Arşiv Sistemleri, Belge Restorasyonu, Dijitalleştirme Yöntemleri, Kamuda Belge ve Arşiv Yönetimi, e-Arşiv Sistemleri, Elektronik Belge Yönetimi, Arşivcilik vb. konularında yapılan çalışmaların yayımlandığı ulusal hakemli bir dergidir. Dergi yılda bir defa yayımlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulmayı amaçlamaktadır. Makalelerin https://dergipark.org.tr/hed uzantılı DergiPark sistemindeki Makale Gönder butonu tıklanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz yazarlardan yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti talep etmemektedir.

http://www.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/Yayinlar/Yayinlar.aspx adresinden de Derginin tam sayısına ve Başkanlığın diğer yayınlarına ulaşabilirsiniz.


Duyurular
Tarandığımız İndeksler

19134

19136