ISSN: 2687-6515
e-ISSN: 2687-6019
Başlangıç: 2019
Yayımcı: T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı
Kapak Resmi
 

Hazine-i Evrak Arşiv ve Tarih Araştırmaları Dergisi

Sosyal ve beşeri alanlarda  arşiv belgelerine dayalı olarak yapılan bilimsel araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada çeşitli isim ve idari yapı altında bulunan arşiv malzemesinin tanıtımı, Arşivcilik Tarihi ve Gelişimi, Arşiv Sistemleri, Belge Restorasyonu, Dijitalleştirme Yöntemleri, Kamuda Belge ve Arşiv Yönetimi, e-Arşiv Sistemleri, Elektronik Belge Yönetimi, Arşivcilik vb. konularında yapılan çalışmaların yayımlandığı ulusal hakemli bir dergidir. Dergi yılda bir defa yayımlanmaktadır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliğe sahip Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde çalışmaları yayınlayarak sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulmayı amaçlamaktadır. Makalelerin https://dergipark.org.tr/hed uzantılı DergiPark sistemindeki Makale Gönder butonu tıklanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Dergimiz yazarlardan yayım sürecinin hiçbir aşamasında makale işlem ücreti talep etmemektedir.