Cilt: 37 Sayı: 2, 5.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

İzmir İktisat Dergisi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin bünyesinde çevrim içi olarak yılda dört sayı olarak yayınlanan çok disiplinli, disiplinler arası hakemli, uluslararası ve çift-kör hakemli bilimsel bir dergidir.

Derginin ana hedefi ampirik ve/veya teorik araştırmalara, karşılaştırmalı çalışmalara ve vaka çalışmalarına dayanan iktisat, ekonometri, işletme, çalışma iktisadı, iş analitiği ve iş zekası, vergi uygulamaları ve mali iktisat, kamu yönetimi ve uluslararası siyaset alanlarında akademik çalışmaları yayınlamaktır.
Dergi bölgesel, ulusal ve uluslararası konu ve sorunlara değinen disiplinler arası, karşılaştırmalı ve uygulamalı yayınları öncelemektedir. Yazar/yazarların diğer alan ve disiplinlerden olan başvurularının değerlendirmeye alınıp alınmayacağı ön değerlendirme süreci sırasında editör tarafından kararlaştırılmaktadır.
Derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Fransızca’dır.
Makale başvuruları akademik nitelik ve yöntemsel kalite temelinde değerlendirilmektedir. Dergide yayınlanan tüm makalelerin mümkün olduğunca geniş bir kitleye ulaşabilmesi amacıyla İzmir İktisat Dergisi açık erişimlidir.

YAZAR REHBERİ
A. GENEL KURALLAR
 1. İzmir İktisat dergisinde yayınlanan yazıların hukuksal sorumlulukları yazarlarına aittir.
 2. Bu dergide yayınlanan makalelerden, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
 3. Yayınlanmış yazılar/makaleler hukuksal zorunluluk harici hiçbir gerekçe ile yayından kaldırılamaz. Yazarlarımız mahkeme kararı olmaksızın yayınlanan yazılarının yayından kaldırılmasını talep edemezler.
 4. Yayınlanması istenilen yazılar/makaleler WORD (.docx veya .doc) dosya formatında TÜBİTAK DERGİPARK SİSTEMİ üzerinden üyelik kaydı yapılıp, interaktif ortamdan gönderilmelidir. Elektronik ortamda kaybolan, yayınlanmadan kaybolan ve/veya yok olan dosyalardan dergimiz sorumlu değildir. Bu konuda DERGİPARK sistemindeki veriler esas alınır.
 5. Tüm yazar adları Dergipark Sistemi ilk gönderim sayfasında tanımlanmalı ve daha sonra değişiklik yapılmamalı ve yapılması istenmemelidir.
 6. Dergimize gönderilecek yazılar/makaleler Türkçe, İngilizce veya Fransızca olabilir.
 7. Dergiye ancak başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmayan yazılar/makaleler gönderilebilir.
 8. Gönderimi yapılmış yazılar/makaleler hukuksal zorunluluk ve/veya editör kurulu tarafından kabul edilebilir bir zorunluluk harici geri çekilemez, geri çekilme talebi yapılamaz.
 9. Makaleler özet ve kaynakça dâhil 20 sayfayı aşmamalıdır.
 10. İlk başlık ve özet makalenin ana dilinde, ikinci başlık ana dili Türkçe makaleler için İngilizce, ana dili İngilizce makaleler için Türkçe, anadili Fransızca makaleler için hem İngilizce hem de Türkçe olmalıdır.
 11. Makale yazımı ile ilgili bilimsel araştırma ve yazım kuralları esas alınmalıdır.
 12. Dosyanızı göndermeden önce kişisel bilgi denetimi (Microsft Word formatındaki dosyalarda) yapılmalıdır. Bunun için menüden aşağıdaki işlem sırası ile işlemleri yapınız;

            Dosya > Sorunları Denetle > Belgeyi İncele menüsünden > Belgeyi İncele > Denetle > Belge Özellikler ve Kişisel Bilgiler > Tümünü Kaldır > Kapat > Kaydet.

B. MAKALE GÖNDERİMİ

Dergiye makale gönderimi sadece DergiPark üzerinden yapılabilmektedir. Derginin mail adresine ya da editör kuruluna gönderilen makaleler dikkate alınmayacaktır.
Makale Yazım Kuralları’na uygun olarak hazırlanmış çalışmalar ile birlikte;

 1. Extended Abstract (Genişletilmiş İngilizce Özet) : Türkçe ve Fransızca dillerinde yazılmış olan makalelerin en son sayfasında 700 ile 1000 arası kelimeden oluşan "giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içeren" Genişletilmiş İngilizce Özet bulunmalıdır. İngilizce tam metin çalışmalarda Genişletilmiş İngilizce Özete gerek yok.
 2. İntihal Programı Raporu:Turnitin/iThenticate yazılımları kullanılarak elde edilen benzerlik raporu bulunmalıdır. Bibliyografya hariç % 20'i geçen benzerlik oranı olan makaleler değerlendirmeye alınmaz. Ancak makalenin intihal içerip içermediği kararı, sadece benzerlik raporu sonuçlarına bakılarak verilmez. Editör söz konusu rapor ile birlikte makalede kullanılan atıf sistemini de inceleyerek nihai kararını açıklar. Editörün nihai kararı, gerekli düzeltmelerin yapılması için yazara geri gönderme şeklinde olabileceği gibi makaleyi reddetme şeklinde de olabilir.
 3. Telif Hakkı Devir Formu: Formu indirmek için burayı tıklayınız.
 4. Etik kurul izni* gerektiren çalışmalarda, etik kurul izni sisteme yüklenmelidir.

* TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.

Dosyaya İsim Verme

 • Sisteme yükleyeceğiniz dosyaya isim verirken boşluk ve noktalama işaretleri kullanmamaya, ismin çok uzun olmamasına özen göstermelisiniz.
 • Gönderilen makale dosyasına isminizi veya isminizi çağrıştıracak şekilde isimvermemelisiniz.
 • Bu duyuruda belirtilen kurallara uyulmamasının tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Böyle bir durumda hakem değerlendirme raporuna bakılmaksızın Dergi Yayın Komisyonu ilgili makaleyi yayınlamama hakkını saklı tutar.

Makalenizi gönderim öncesi “Yazar Adları” kısmındaki uyarıları dikkate alarak taslak makale formatına göre düzenlemelisiniz. Aşağıda belirtilen yazım
kurallarına uyum için taslak makale formatını kullanmanızı tavsiye ederiz.

Yazar Adları

Genel Görünüm

 • Üstbilgi ilk sayfa taslak makale formatında olacak,
 • Makalenin ana kısmı için ilk başlıktan itibaren tek sütunlu yapı seçilmeli,
 • Başlıklar numaralandırılmalı,
 • Sayfa numarası verilmeli,
 • Tablo ve şekiller sayfaya sığmalı ve okunur olmalı,
 • Kaynakça makaleyle ilgili bütünlüğe sahip olmalı, metin içerisinde atıf verilmeli, aşağıda verilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır.

Sayfa Yapısı
Üst:3 cm, alt:2 cm, sol:1.5 cm, sağ:1.5 cm, üstbilgi:1 cm, altbilgi:1 cm

Yazı Tipi
Tüm makalede “Cambria” yazı tipi kullanılacak. Metinler Cambria, 12 punto, normal, her iki tarafa dayalı olarak yazılmalıdır.

Makale Başlığı
İlk harfler büyük diğerleri küçük (14nk-kalın-ortadan-önce:18-sonra:18-satır aralığı: tek)

Anadil Özet-Başlık
Türkçe ise “Özet” İngilizce ise “Abstract” (10nk- kalın-italik-ortadan- önce:0- sonra:0 – satır aralığı: tek)
Özet başlıkları koyu ve ortalı,

Anadil Özet-Metin
En çok 200 sözcük olmalı (10nk- italik – iki yana yasla- önce:0- sonra:6- satır aralığı: tek)
Ana metni Türkçe olan makaleler için Türkçe ve İngilizce özet, ana metni Fransızca olan makaleler için Fransızca ve İngilizce özet, ana metni İngilizce olan makaleler için İngilizce ve Türkçe özet yer almalıdır.
Özet metin Cambria 10 punto ve italik, iki yana yaslı olacak şekilde yazılmalıdır.

Anadil Anahtar Kelimeler
Türkçe ise “Anahtar Kelimeler”, İngilizce ise “Keywords”, İlk harfler büyük, en üç adet, gerekirse kısaltmaların tamamı büyük harf (10nk- italik - önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)

Anadil Jel Kodu
En az üç adet (10nk- italik – iki yana yasla- önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)

Diğer Dil Makale Başlığı
İlk harfler büyük diğerleri küçük (12nk-kalın-italik-ortadan-önce:6-sonra:6-satır aralığı: tek)

Diğer Dil Özet Başlık
Türkçe ise “Özet” İngilizce ise “Abstract” (10nk- kalın-italik-ortadan- önce:0- sonra:0 – satır aralığı: tek)

Diğer Dil Özet Metin
En çok 200 sözcük olmalı, anadil özet metin ile uyumlu olmalı (10nk- italik – iki yana yasla- önce:0- sonra:6- satır aralığı: tek)

Diğer Dil Anahtar kelimeler
Türkçe ise “Anahtar Kelimeler”, İngilizce ise “Keywords”, İlk harfler büyük, en az üç adet, gerekirse kısaltmaların tamamı büyük harf (10nk- italik - önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)

Diğer Dil Jel Kodu
En az üç adet (10nk- italik - önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)

Metin Başlıkları
Başlıklar ve alt başlıklar, kısa ve anlaşılır olmalıdır. Girişten başlayarak, sonuç kısmı da dahil olmak üzere başlıklarına numara verilmelidir.
1. ile başlayanlar, tüm harfler büyük(12nk-koyu-ortalı- önce:6- sonra:6- satır aralığı: tek)
1.1. İle başlayanlar veya daha alt düzey başlıkların ilk harfler büyük diğerleri küçük (12nk-sola dayalı - önce:6- sonra:6- satır aralığı: tek)

Metin
Paragraf başı kullanılmamalıdır. (12nk-iki yana yasla- önce:6nk- sonra:6nk- satır aralığı: tek)

Formüller
Formüller ve denklemler, denklem editörü ile yazılmalıdır. Tüm denklemlere sıra numarası verilmelidir. Formüller ve denklemler sola yaslı yazılmalıdır.
Sıra numarası parantez içinde ve satırın en sağında bulunmalıdır, diğer denklem numaralarıyla aynı hizada olmalıdır. (12nk - önce:6nk- sonra:6nk- satır aralığı: tek)

Tablo ve Şekil Başlığı
Başlık tablonun veya şeklin üstünde olacak, ilk harfler büyük diğerleri küçük yazılmalı, tablolar ve şekiller numaralandırılmalı
Tablo dışındaki tüm grafik, harita ve fotoğraflar şekil olarak adlandırılmalıdır.(12nk-sola yaslı- önce:6- sonra:0-satır aralığı: tek)

Tablo İçi
Tablolar tek parça halinde, tek bir sayfaya yerleştirilmelidir. Tek bir sayfaya sığmayan tablolarda diğer sayfaya taşan tablolar için tablonun okunurluğunu sağlamak için ilk satır gibi açıklama satırları tekrar oluşturulmalıdır. Ayrıca gerekirse okunacak şekilde metin boyutu küçültülebilir. (12nk (daha küçük de olabilir)-önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)

Tablo ve Şekil Kaynak Yazısı
Tablo ve Şekil Kaynak Yazısı varsa tablonun ve şeklin altına yazılmalıdır. (11nk-tablo ve şekil ile hizalı-önce:3nk- sonra:6nk- satır aralığı: tek)

Kaynakça
Kaynakların gösterimi dipnotlarla değil, metnin içerisinde parantezlerle yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde belirtilmelidir. Metin içerisindeki kaynak gösterimlerinde sıra şöyle olmalıdır:

Yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve eğer belirli bir sayfadan aktarma yapılmışsa sayfa numaraları. Makalenin ana dili Türkçe ise “KAYNAKÇA”, makalenin ana dili İngilizce ise “REFERENCES”, makalenin ana dili Fransızca ise “BIBLIOGRAPHIE” kelimesi kullanılmalı (12nk-koyu-ortalı- önce:6- sonra:6- satır aralığı: tek).

C. KABUL SONRASI KONTROLDE MAKALE İÇİNE EKLENECEK BİLGİLER

Yazar Adları
Birden fazla yazar ismi olduğunda, isimler yan yana yazılacak, isimler arasında virgül işareti kullanılacak, adın ilk harfi büyük diğerleri küçük, soyadın tüm harfler büyük (12nk – kalın – ortadan - önce:0 - sonra:6 – satır aralığı: tek)

Atıf Önerisi (APA)
APA formatında makale bilgileri yazılmalı (sayfa bilgileri editörlük tarafından yazılacaktır). (10nk- önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)

Açıklama
Çalışma bildiri olarak sunulmuş ve/veya tezlerden üretilmiş ise makale başlığı sonuna dipnot işareti “*” konularak yazılmalı (10nk- önce:0- sonra:0- satır aralığı: tek)

Dip Not Bilgi
Yazar bilgileri yazar sırasına göre numaralandırılarak verilmeli. Unvan, kurum bilgisi, e posta adresi ve orcid numarası yazılmalı (10nk- önce:0 - sonra:0- satır aralığı: tek)

Üstbilgi

 • Tüm harfler büyük olacak şekilde yazar adı ilk harfi ve yazar soyadı (A. Soyad - A. Soyad) (12nk – italik – ortadan - önce:0 - sonra:0 –satır aralığı: tek)
  Ör.; M. AKSARAYLI - Ü. AYDIN
 • Dergi adı ve cilt-sayı bilgisi (12nk – italik – ortadan - önce:0 - sonra:0-satır aralığı: tek)

İzmir İktisat Dergisi/ İzmir Journal of Economics
Yıl/Year: 2022 Cilt/Vol:37 Sayı/No:1 Doi: 10.24988/ije.XXXXX

D. KAYNAKÇA GÖSTERİMİ

Dergi Makaleleri
Basılı dergi makalesi: 1 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2009: 45)]
• Şentürk, R. (2009). Açık medeniyet ve sosyal içerme. Muhafazakar Düşünce, 6(21-22), 41-49.

Basılı dergi makalesi: 2 yazarlı
[Metin içinde atıf: (Tonta ve Ünal, 2005: 88)]
• Tonta, Y. ve Ünal, Y. (2005). Scatter of journals and literature obsolescence ref¬lected in document delivery requests. Journal of the American Society for In¬formation Science & Technology, 56(1), 84-94.

Basılı dergi makalesi: 3-6 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Kernis, Cornell, Sun, Berry, Harlow, ve Bach, 1993: 1120); Takip eden atıf: (Kernis ve diğerleri, 1993: 1130)]
• Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T. ve Bach, J. S. (1993). There’s more to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Basılı dergi makalesi: 6’dan fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Lakic ve diğerleri, 2012: 3)]
• Lakic, B., Arık, M., Aune, S., Barth, K. L., Belov, A. S., Borghi, S. … Zioutas, K. (2012). Status and perspectives of the CAST experiment. Journal of Physics: Conference Series, 375(2), 1-4. https://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/375/1/022001

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olan
[Metin içinde atıf: (Koç, 2002: 260)]
• Koç, E. (2002). The impact of gender in marketing communications: The role of cognitive and affective cues. Journal of Marketing Communications, 8(4), 257-275. https://dx.doi.org/10.1080/13527260210145993

Elektronik dergi makalesi: DOI numarası olmayan (internetten serbest erişim)
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Aygören, Yeşilyurt, Güloğlu, Küçükkaplan, 2015: 208) ; Takip eden atıf: (Aygören ve diğerleri, 2015: 208)]
• Aygören, H., Yeşilyurt, M., Güloğlu, B. ve Küçükkaplan, İ. (2015). Türk bankacılık sektöründe hisse senedi performansı ve etkinlik arasındaki ilişki. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16(2), 203-215. Erişim adresi https://journal.dogus.edu.tr/ojs/index.php/duj/article/view/914

Elektronik dergi makalesi: Ön baskı
[Metin içinde atıf: (Koç ve Altınay, 2007)]
• Koç, E. ve Altınay, G. (2007). An analysis of seasonality in monthly per person tourist spending in Turkish inbound tourism from a market segmentation perspective. Tourism Management. Elektronik ön baskı. https://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2006.01.003

Elektronik dergi makalesi: Kurumsal arşiv
[Metin içinde atıf: (Müslümov, in press)]
• Müslümov, A. (baskıda). Merger announcements and market efficiency: Do markets predict synergetic gains from mergers properly?. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1290

Yayımlanmak üzere dergiye sunulmuş makale
[Metin içinde atıf: Kurt ve Zehir, 2016)]
• Kurt, A. ve Zehir, C. (2016). The relationship between cost leadership strategy, total quality management applications and financial performance. Doğuş Üniversitesi Dergisi. Makale yayımlanmak üzere sunulmuştur.

Kitap ve eKitaplar
Kitap: Tek yazarlı
[Metin içinde atıf: (Şentürk, 2014: 175)]
• Şentürk, R. (2014). Açık medeniyet: Çok medeniyetli toplum ve dünyaya doğru. İstanbul: İz Yayıncılık.

Kitap: İki yazarlı
[Metin içinde atıf: (Page ve Stritzke, 2015: 88)]
• Page, A. C. ve Stritzke, W. G. K. (2015). Clinical psychology for trainees: Foundations of science-informed practice (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Kitap: 3 yazarlı
[Metin içinde atıf: İlk atıf: (Ranzijn, McConnochie ve Nolan, 2009: 66); Takip eden atıf: (Ranzijn ve diğerleri, 2009: 66)]
• Ranzijn, R., McConnochie, K. ve Nolan, W. (2009). Psychology and indigenous Australians: Foundations of cultural competence. South Yarra, Vic: Palgrave Macmillan.

Kitap: 4 ve daha fazla yazarlı
[Metin içinde atıf: (Wolfe ve diğerleri, 2015: 120)]
• Wolfe, J. M., Kluender, K. R., Dennis, L. M., Bartoshuk, L. M., Herz, R. S., Lederman, S. J. ve Merfeld, D. M. (2015). Sensation & perception (4th ed.). Sunderland, MA: Sinauer Associates.

Kitap: Farklı baskılar
[Metin içinde atıf: (Passer ve Smith, 2015: 77)]
• Passer, M. W. ve Smith, R. E. (2015). Psychology: The science of mind and behaviour (2nd ed.). North Ryde, NSW: McGraw-Hill Education.

Kitap: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (The Australian Oxford dictionary, 1999: 50)]
• The Australian Oxford dictionary (3rd ed.). (1999). Melbourne: Oxford University Press.

Kitap: Tek Editörlü
[Metin içinde atıf: (Hallinan, 2006: 36)]
• Hallinan, M. T. (Ed.). (2006). Handbook of the sociology of education. New York: Springer.

Kitap: 2 veya daha fazla editörlü

[Metin içinde atıf: (Day ve Antonakis, 2012: 63)]
• Day, D. V. ve Antonakis, J. (Ed.). (2012). The nature of leadership (2nd ed.). Los Angeles, CA: Sage.

Kitap: Yazarı kurum olan
[Metin içinde atıf: (Australian Bureau of Statistics, 2000: 92)]
• Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory: Yazar.

Kitap: Edit edilen kitapta bölüm (ör. makale)

[Metin içinde atıf: (Groundwater-Smith, 2007: 135)]
• Groundwater-Smith, S. (2007). As rain is to fields, so good teachers are to students. S. Knipe (Ed.), Middle years schooling: Reframing adolescence içinde (151-170. ss.). Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.

Kitap: Çeviri
[Metin içinde atıf: (Rowley, 1996: 150)]
• Rowley, J. (1996). Bilginin düzenlenmesi: Bilgi erişime giriş. (Çev. S. Karakaş, H. Ü. Can, A. Yıldızeli, B. Kayıran). Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. (Orijinal yayın tarihi, 1992)

eKitap: Tüm kitap
[Metin içinde atıf: (Chisum, 2006: 77)]
• Chisum, W. J. (2006). Crime reconstruction [Adobe Digital Editions]. Erişim adresi Ebook Library.

eKitap: Bir veri tabanından bölüm
[Metin içinde atıf: (Mitchell, 1913: 88)]
• Mitchell, H. W. (1913). Alcoholism and the alcoholic psychoses. W. A. White ve S. E. Jelliffe (Ed.), The modern treatment of nervous and mental diseases içinde (Cilt 1, 287-330. ss.). Erişim adresi PsycBOOKS.

Kitap: Aynı yazar tarafından aynı yıl içinde yapılmış farklı çalışma
[Metin içinde atıf: (Glenn ve Johnson, 1964a: 90); (Glenn ve Johnson, 1964b: 90)]
• Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964a). Calculating devices. London: John Murray.
• Glenn, W. H. ve Johnson, D. A. (1964b). Graphs. London: Murray.

Kitap Bölümü
Basılmış kitap bölümü
[Metin içinde atıf: Onan ve Sennaroğlu, 2009: 69)]
• Onan, K., Sennaroğlu, B. (2009). Comparative study of production control systems through simulation. N. Mastorakis, J. Sakellaris (Ed.), Advances in Numerical Methods içinde (67-78. ss.). New York; London: Springer. https://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-76483-2_6

Sözlük / Ansiklopedi Maddeleri
Referans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary ve Pardee, 2007: 200)]
• Keyormarsi, K., O’Leary, N. ve Pardee, A. B. (2007). Cell division. McGraw-Hill encyclopedia of science & technology içinde (9. bs., Cilt 3, 618-621. ss.). New York: McGraw-Hill.

eReferans kitabı maddesi
[Metin içinde atıf: (Keyormarsi, O’Leary & Pardee, 2014: 200)]
• Pegrum, M. (2009). Keyormarsi, K., & Pardee, A. B. (2014). Cell division.McGraw-Hill encyclopedia of science & technologyiçinde. Erişim adresi AccessScience.

Web Kaynakları
Web Sayfası
[Metin içinde atıf: ((İbn Haldun Üniversitesi, 2017)]
• İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi. (2017). Yazar rehberi. Erişim adresi https://journal.ihu.edu.tr/index.php/ihu1/about/submissions

Web sayfası: Yazarı olmayan
[Metin içinde atıf: (“All 33 Chile Miners,” 2010)]
• All 33 Chile miners freed in flawless rescue. (2010, 13 Ekim). Erişim adresi https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-recommendations

Web sayfası: Tarihi olmayan
[Metin içinde atıf: (Şentürk, t.y.)]
• Şentük, R. (t.y.). Rektörün Mesajı. Erişim adresi https://www.ihu.edu.tr/hakkimizda/rektorun-mesaji/

Web sayfası: Yazar ve tarihi olmayan: Alıntıyla
[Metin içinde atıf: (“Heuristic,” t.y., par. 1) Numaralı değilse paragrafları sayın]
• Heuristic. (t.y.). Merriam-Webster’s online dictionary (11th ed.) içinde. Erişim adresi https://www.m-w.com/dictionary/heuristic

Basın bülteni
[Metin içinde atıf: (TÜİK, 2016)]
• TÜİK (2016, Kasım). İşgücü İstatistikleri [Basın bülteni]. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24624

Tartışma forumu
[Metin içinde atıf: (Malissa, 2008)]
• Malissa, A. (2008, October 2). Re: Egypt planning DNA test on 3,500 year old mummy
• [Elektronik forum yorumu]. Erişim adresi https://www.topix.com/science/anthropology/2008/05/egypt-planning-dna-test-for-3-500-year-old-mummy

Blog
[Metin içinde atıf: (Çelik, 2011)]
• Çelik, S. (2011, 21 Aralık). Dergilerin indekslenmesi ve etki faktörü (impact factor). [Web günlük postası] Erişim adresi https://www.sonmezcelik.net/2011/12/dergilerin-indekslenmesi-ve-etki.html

Elektronik mesaj listesi
[Metin içinde atıf: (Anderson, 2005)]
• Anderson, O. (2005, June 2). Re: Psychology of terrorism [Electronic mailing list message]. Erişim adresi https://archives.econ.utah.edu/archives/theory-frankfurt-school/2005w22/msg00000.htm

Ders Notu
Ders notu
[Metin içinde atıf: Saito, (2012)]
• Saito, T. (2012). Technology and me: A personal timeline of educational technology [Powerpoint slides]. Erişim adresi https://www.slideshare.net/Bclari25/educational-technology-ppt

Tezler
Yayımlanmamış tez
[Metin içinde atıf: (Çetinkaya, 201: 1885)]
• Çetinkaya, Ş. (2015). Stochastic mortality using non – life methods. (Yayımlanmamış doktora tezi). Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
• Çelik, S. (1999). Üniversite kütüphanelerinde personel yönetimi ve Türkiye’de durum. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüphanecilik Anabilim Dalı, İstanbul.

Yayımlanmış tez
[Metin içinde atıf: (May, 2007: 67)]
• May, B. (2007). A survey of radial velocities in the zodiacal dust cloud. Bristol, UK: Canopus Publishing.

Elektronik tez: Elektronik veri tabanında arşivlenmiş
[Metin içinde atıf: (Rich, 1989: 55)]
• Rich, P. D. (1989). The rule of ritual in the Arabian Gulf, 1858-1947: The influence of English public schools (Doktora tezi). Erişim adresi ProQuest Dissertations and Theses – UK & Ireland. (AAT 8918197)

Elektronik tez: Kurumsal arşivde arşivlenmiş

[Metin içinde atıf: (Bilir, 2014: 43)]
• Bilir, C. (2014). Supply chain network optimization model incorporating competitive facility location problems. (Doktora tezi, Dogus Üniversitesi, İstanbul). Erişim adresi https://hdl.handle.net/11376/1039

Konferans Bildirileri
Basılmış konferans kitabında bildiri
[Metin içinde atıf: (Game, 2001: 350)]
• Game, A. (2001). Creative ways of being. J. R. Morss, N. Stephenson ve J. F. H. V. Rappard (Ed.), Theoretical issues in psychology: Proceedings of the International Society for Theoretical Psychology 1999 Conference içinde (3-12. ss.). Sydney: Springer.

Basılmış konferans kitabında bildiri: Editörü olmayan
[Metin içinde atıf: (Doğdaş ve Akyokuş, 2013: 3)]
• Doğdaş, T. ve Akyokuş, S. (2013). Document clustering using GIS visualizing and EM clustering method. 2013 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA) içinde (1-4. ss.). Piscataway, NJ: IEEE. https://dx.doi.org/10.1109/INISTA.2013.6577647

Elektronik konferans kitabında bildiri: Elekteonik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Balakrishnan, 2006)]
• Balakrishnan, R. (2006, March). Why aren’t we using 3D user interfaces, and will we ever? Paper presented at the IEEE Symposium on 3D User Interfaces. https://dx.doi.org/10.1109/vr.2006.148

Yayımlanmamış konferans bildirisi
[Metin içinde atıf: (Santhanam, Martin, Goody ve Hicks, 2001: 259)]
• Santhanam, E., Martin, K., Goody, A. ve Hicks, O. (2001). Bottom-up steps towards closing the loop in feedback on teaching: A CUTSD project. Paper presented at Teaching and Learning Forum – Expanding horizons in teaching and learning, Perth, Australia, 7-9 February 2001.

Raporlar
Resmi raporlar
[Metin içinde atıf: (Akbaytürk ve diğerleri, 2014: 40)]
• Akbaytürk Çanak, T., Çelik, S., Çetinkaya, İ., Çukadar, S., Güneş, G., Gürdal, G. … Kaygusuz, A. (2014). 2023’e doğru Türkiye’de üniversite kütüphaneleri: Mevcut durum, sorunlar, standartlar ve çözüm önerileri. Ankara: Yükseköğretim Kurulu. Erişim adresi https://yok.gov.tr/web/ukr

[Metin içinde atıf: (Türkiye İstatistik Kurumu [TÜİK], 2012: 67); Takip eden atıf: (TÜİK, 2012: 67)]
• Türkiye İstatistik Kurumu. (2012). Faaliyet raporu: 2011 mali yılı. Erişim adresi https://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/FR-2011.pdf

Resmi olmayan rapor
[Metin içinde atıf: (Kendall, 2011: 99)]
• Kendall, C. (2011). Report on psychological distress and depression in the legal profession: Prepared for the Council of the Law Society of Western Australia. Erişim adresi https://www.mhlcwa.org.au/wp-content/uploads/2013/08/Psychological-distress-depression-in-the-legal-profession-16-May-2011.pdf

Standart ve Patentler
Basılı standart
[Metin içinde atıf: (Standards Australia/New Zealand Standard, 1994)]
• Standards Australia. (1994). Information Processing – Text and office systems – Office Document Architecture (ODA) and Interchange format: Part 10: Formal Specifications (AS/NZS 3951.10:1994). Homebush, NSW: Standards Australia.

Elektronik standart: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Standards Australia, 2008)]
• Standards Australia. (2008). Personal flotation devices – General requirements (AS 4758.1-2008). Erişim adresi Standards Online.

Patent
[Metin içinde atıf: (U.S. Patent No. 5,641,424.7, 1996)]
• Hornak, P. (1996). Resonator for magnetic resonance imaging of the ankle. U.S. Patent No. 5,641,424.7.

Elektronik patent: Elektronik veri tabanı
[Metin içinde atıf: (Australian Patent No. AU 2008100919, 2008)]
• Clark, J. M. & McCallum, J. M. (2008). Method for and composition of excipient suitable for use in herbal formulations and formulations derived therefrom. Australian Patent AU 2008100919. Erişim adresi SciFinder.

Resmi Gazete
Resmi Gazete
[Metin içinde atıf: Yedinci Beş Yıllık …, 1999)]
• Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996-2000. (1995). T.C. Resmi Gazete (22354, 25 Temmuz 1995).

Dergimize yapılan başvuru ve değerlendirmelere ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.
Dergimizin tüm giderleri Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

İzmir İktisat Dergisi
TR-DİZİN, DOAJ, EBSCO, ERIH PLUS, Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, EconLit, Harvard Hollis, Google Scholar, OAJI, SOBIAD, CiteFactor, OJOP, Araştırmax, WordCat, OpenAIRE, Base, IAD, Academindex
tarafından taranmaktadır.

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınevi Web Sitesi
https://kutuphane.deu.edu.tr/yayinevi/

Dergi İletişim Bilgileri Sayfası
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ije/contacts


İZMİR İKTİSAT DERGİSİ 2022 yılı 37. cilt 1. sayı ile birlikte sadece elektronik olarak yayınlanmaya başlamıştır.