e-ISSN: 2602-4411
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited
Kapak Resmi
       
Bu derginin 2017-2018 tarihlerindeki arşivi DergiPark'ta yer almış olup;
  • 2018 yılından sonra DergiPark'ta yeni sayı yayınlanmamıştır.
  • DergiPark üzerinden yeni makale başvurusu kabul etmemektedir.

2019 - Cilt: 2 Sayı: 2

Konferans Bildirisi

1. AN ANALYSIS OF TOURISM DEVELOPMENT: TOURISM PARADOX, TOURISM EQUINOX AND TOURISM DETOX

Konferans Bildirisi

3. EFFECTIVE PROQRESSION TRENDS OF INDUSTRIALIZATION PROSESS IN AZERBAIJAN

Konferans Bildirisi

5. CYCLING AS AN OPPORTUNITY FOR IMPROVING HEALTH TOURISM IN İZMİR

Konferans Bildirisi

6. ANALYSIS OF CONFLICTS IN HOTEL OPERATIONS AS A MANAGEMENT PROCESSES

Konferans Bildirisi

8. THE ROLE OF NATIONAL CUISINE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN AZERBAIJAN

Konferans Bildirisi

9. TURİZM ENDÜSTRİSİNDE İSTİHDAM VE ULUSLARARASI ÇALIŞMA KANUNU

Konferans Bildirisi

11. INVESTIGATION OF DIGITAL HUMAN RESOURCES APPLICATIONS IN LEGAL CONTEXT

Konferans Bildirisi

12. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE GASTRONOMİ TURİZMİ

Konferans Bildirisi

27. YEŞİL İŞLETMELER SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM VE KARTEPE

Konferans Bildirisi

29. TURİZM İŞLETMELERİNDE ELEKTRONİK TİCARETİN ETKİSİ

Konferans Bildirisi

32. THE ART OF THE PUPPETRY AS A TOURISTIC OBJECT

Konferans Bildirisi

36. İNOVASYON GÖSTERGESİ OLARAK İNOVASYON ENDEKSLERİ

Konferans Bildirisi

38. INVESTIGATION OF STUDIES IN THE FIELD OF KEY AUDIT MATTERS BY CONTENT ANALYSIS

Konferans Bildirisi

39. ATHENS’DEN KENT ORMANI ÖRNEĞİ

Konferans Bildirisi

41. ÇEKİRDEK KÖYLERİN EKO-TURİZME KAZANDIRILMASI: İKİZTAŞ ÖRNEĞİ

Konferans Bildirisi

50. KENT KİMLİĞİ VE TURİZMİT PROJESİ

Konferans Bildirisi

51. ECONOMIC DIVERSITY AND CONTRIBUTION OF TOURISM TO OMAN ECONOMY

Konferans Bildirisi

52. TARIM TURİZMİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALARI

Konferans Bildirisi

57. İKTISADI İŞLETME ÇALIŞANLARININ İŞ MOTIVASYONU DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

Konferans Bildirisi

59. KOCAELI ÜNIVERSITESI İKTISADI İŞLETME ÇALIŞANLARININ MEMNUNIYET DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

Konferans Bildirisi

60. PARANORMAL “GASTRONOMI”

Konferans Bildirisi

61. “SPOR TEMALI İLÇE” KARTEPE ÖRNEĞİ

Konferans Bildirisi

63. ŞİFA BAHÇELERİ VE TURİZMDEKİ YERİ

Konferans Bildirisi

65. SANALLIK ALGISININ, İŞ YERİ YALNIZLIĞI VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ