Cilt: 7 Sayı: 13, 26.06.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi / Research Article

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Zekeriya AKMAN KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Osmanlı Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi, Osmanlı Düşünce Tarihi, İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi
Doç. Dr. Güldane GÜNDÜZÖZ Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0003-3007-6746
Dr. Öğr. Üyesi Hidayet TUKSAL Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-4864-2032
Din Sosyolojisi
Arş. Gör. Ramazan ÇINAR KIRIKKALE UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC EDUCATION 0000-0003-4126-4187
Din Sosyolojisi
Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Şeyma DEMİRTAŞ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Din Felsefesi, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Felsefe, Felsefe Tarihi
Arş. Gör. Muhammed UÇ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0001-7576-5225
İslam Tarihi

Genel anlamda Türkiye'de akademik düzlemde süreli yayıncılığa katılarak, Türk kültür ve düşün hayatına katkı sağlamaktır. Özel amacımız ise kaliteli akademik yayınlar yoluyla felsefi ve dinî bilimler alanlarında referans değerinde güvenilir bir kaynak oluşturmaktır.

Kapsam, literatüre katkı sağlayacak nitelikte dinî araştırmalar başta olmak üzere Sosyal Bilimler alanında ortaya konulan yayınlar olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda çalışmalar, cari yasal sınırlar çerçevesinde ve akademik kriterlere uygun olarak; ülkemizde müesses bulunan bölüm ve birimleriyle İlahiyat, İslami İlimler, Dinî İlimler ve Fen Edebiyat Fakültelerinde bilimsel çalışma üretilen, eğitim-öğretim faaliyetinde bulunulan Sosyal Bilimlerin bütün alanlarında yayımlanabilir. 

 • Kalemname Dergisi, ülkemizin saygın kurumlarından olan Kırıkkale Üniversitesi’ne bağlı İslami İlimler Fakültesi tarafından desteklenmekte ve yayımlanmaktadır.
 • Kalemname dergi yönetimi, salt akademik bir dergi olarak, TCK'ye aykırılık teşkil etmeyen her türlü ideolojiye ve düşünceye eşit mesafede bulunmaktadır. Kalemname Dergisi’nde editörler, hakemler ve sürece katkı sunan bütün kurul ya da bireyler tarafsızlık ve liyakat ilkesine göre hareket etmeyi taahhüt etmektedirler.
 • Kalemname dergi yönetimi; "evrensel" ahlaki değerlere, akademik etik ilkelere, hukukun üstünlüğüne, insan hayatının ve düşüncelerinin saygınlığına inanmaktadır. Dergi yönetimi, küresel boyutta düşün hayatının ve çeşitli kültürlere bağlı olarak yaratılan medeniyetlerin bütün bileşenleriyle önemli olduğuna da inanmaktadır. Dergi yönetimi, ayrım gözetmeden, beşerî ve pozitif bilimler bağlamında anılan yapılara; bir bütün olarak insan varlığına bilimsel, sanatsal ve çeşitli "değerler", "ilkeler" bağlamında katkı sunabilecek çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir.
 • Yazarların kendi düşüncelerini açıklama haklarının bulunduğuna inanan dergi yönetimi, bununla birlikte yazılarda bilimsel ve ideolojik manipülasyona hiçbir boyutta izin vermemektedir.
 • Yayın sürecinde çalışmalarıyla yer alan yazarlar, etik kurallara uymakla yükümlüdürler. İntihal ya da diğer konular bağlamında suç teşkil eden hususların vuku bulması durumunda ilgili merciler bilgilendirilecek ve söz konusu yazı geri çevrilecektir. 
 • Yayın öncesinde tespit edilemeyen ve yayın sonrasında ortaya çıkacak TCK doğrultusunda suç teşkil eden hususlar bağlamında, her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 
 • Yayın sürecinde editörler ya da hakemler, çalışmaların mahremiyetini korumakla yükümlüdürler. Yayımlanmadan önce hiçbir çalışma üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Mahremiyet ihlalleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 
 • • Yayın sürecinde yazarlar, kendilerinden ek bilgi ve belge istenilmesi durumunda bunları dergi yönetimine vermekle yükümlüdürler.
 • Akademik unvanı olmayan ya da doktora bitirme aşamasında bulunmayan (akademik personel hariç) yazarların çalışmaları yayımlanmayacaktır. İstisna olarak bu durumda bulunan yazarların çalışmaları, doktora teziyle ilintili olması veya akademik unvanı olan bir akademisyenle birlikte yazılması durumunda dergimizde yayımlanabilecektir. Ayrıca çalışmanın yabancı dilde yazılmış olması durumunda; yayın ekibimizin onayına bağlı olarak, değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Farklı mecralarda basılı, görsel vb. biçimlerde yayınları bulunan fakat akademik görevleri olmayan araştırmacıların veya yazarların çalışmaları ise değerlendirme süreçlerini geçme durumlarına göre yayımlanacaktır.
 • Kalemname Dergisi’nde yayın yapmak isteyen yazarlar ve dergi süreçlerinde yer alan diğer bütün taraflar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar. 
 • Kalemname dergi yönetimi, salt akademik bir dergi olarak, TCK'ye aykırılık teşkil etmeyen her türlü ideolojiye ve düşünceye eşit mesafede bulunmaktadır. Kalemname Dergisi’nde editörler, hakemler ve sürece katkı sunan bütün kurul ya da bireyler tarafsızlık ve liyakat ilkesine göre hareket etmeyi taahhüt etmektedirler.
 • Kalemname dergi yönetimi; "evrensel" ahlaki değerlere, akademik etik ilkelere, hukukun üstünlüğüne, insan hayatının ve düşüncelerinin saygınlığına inanmaktadır. Dergi yönetimi, küresel boyutta düşün hayatının ve çeşitli kültürlere bağlı olarak yaratılan medeniyetlerin bütün bileşenleriyle önemli olduğuna da inanmaktadır. Dergi yönetimi, ayrım gözetmeden, beşerî ve pozitif bilimler bağlamında anılan yapılara; bir bütün olarak insan varlığına bilimsel, sanatsal ve çeşitli "değerler", "ilkeler" bağlamında katkı sunabilecek çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir.
 • Yazarların kendi düşüncelerini açıklama haklarının bulunduğuna inanan dergi yönetimi, bununla birlikte yazılarda bilimsel ve ideolojik manipülasyona hiçbir boyutta izin vermemektedir.
 • Yayın sürecinde çalışmalarıyla yer alan yazarlar, etik kurallara uymakla yükümlüdürler. İntihal ya da diğer konular bağlamında suç teşkil eden hususların vuku bulması durumunda ilgili merciler bilgilendirilecek ve söz konusu yazı geri çevrilecektir. 
 • Yayın öncesinde tespit edilemeyen ve yayın sonrasında ortaya çıkacak TCK doğrultusunda suç teşkil eden hususlar bağlamında, her türlü sorumluluk yazarlara aittir. 
 • Yayın sürecinde editörler ya da hakemler, çalışmaların mahremiyetini korumakla yükümlüdürler. Yayımlanmadan önce hiçbir çalışma üçüncü taraflarla paylaşılamaz. Mahremiyet ihlalleri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. 
 • • Yayın sürecinde yazarlar, kendilerinden ek bilgi ve belge istenilmesi durumunda bunları dergi yönetimine vermekle yükümlüdürler.
 • Akademik unvanı olmayan ya da doktora bitirme aşamasında bulunmayan (akademik personel hariç) yazarların çalışmaları yayımlanmayacaktır. İstisna olarak bu durumda bulunan yazarların çalışmaları, doktora teziyle ilintili olması veya akademik unvanı olan bir akademisyenle birlikte yazılması durumunda dergimizde yayımlanabilecektir. Ayrıca çalışmanın yabancı dilde yazılmış olması durumunda; yayın ekibimizin onayına bağlı olarak, değerlendirmeye alınabilecektir.
 • Farklı mecralarda basılı, görsel vb. biçimlerde yayınları bulunan fakat akademik görevleri olmayan araştırmacıların veya yazarların çalışmaları ise değerlendirme süreçlerini geçme durumlarına göre yayımlanacaktır.
 • Kalemname Dergisi’nde yayın yapmak isteyen yazarlar ve dergi süreçlerinde yer alan diğer tüm taraflar yukarıda belirtilen hususları kabul etmiş sayılırlar. 

Makale yayın süreçlerinin hiçbir aşamasında ücret talep edilmez.

Ulusal ve Uluslararası Alan İndeksleri

Img.aspx?img=Sis-Logo.png      logo.png       logo.png   ici2.png  EBSCO HOST

Kırıkkale Üniversitesi İslami ilimler Fakültesi Kampüs, 71450 Yahşihan/Kırıkkale
E-posta: kalemnamedergi@gmail.com | e-ISSN: 2651-3595

Sosyal Medya Hesapları:
Twitter: @kalemnamedergi • Instagram: @kalemnamedergi