Cilt: 8 - Sayı: 2

Yıl: 2018

Research Article

7. E -4-brom-5-metoksi-2- o-tolilimino metil fenol Bileşiğinin X-ışını ve YFK ile İncelenmesi