Sayı: 11

Yıl: 2021

FİLOLOJİ

GÜZEL SANATLAR

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER

ÇEVİRİ

Yayın Değerlendirme


DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren MECMUA Sosyal Bilimler Alanında Yayımlanan

Uluslararası Hakemli Bir Dergidir