Cilt: 20 - Sayı: 2

Yıl: 2015

Makaleler

6. BELEDİYE MECLİSLERİNİN TEMSİL EDİCİLİĞİ: K.MARAŞ ÖRNEĞİ

9. SANAL KAYTARMA: BİR KAMU KURUMUNDA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

10. KAYITDIŞI EKONOMİYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR ÖNERİ: VERGİ DENETİM ÜST KURULU