Articles


F. PALA
Observation of Weed Species, Frequency and Density in Common Barley (Hordeum vulgare L.) Fields of Diyarbakir, Turkey: A Case Study, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
F. PALA
Comparison of Common Herbicides for Weed Management in Non-Transgenic Corn (Zea mays L.) Production, European Journal of Science and Technology, (2020)
H. DİLMEN, F. PALA, M. ÖZER DİLMEN
Determination of Knowledge Level of Pistachio (Pistacia vera L.) Growers on Agricultural Pest Control: The Case of Province Siirt, Turkey, Turkish Journal of Agricultural Research, (2020)
F. PALA, H. MENNAN
Compatibility of the Clomazone Active Ingredient with Pre-emergence Herbicides to Weed Control in Conventional Cotton (Gossypium hirsutum L.) Fields in Semi-arid Conditions, European Journal of Science and Technology, (2019)
F. Pala, H. Mennan, A. Öcal
Diyarbakır İli Geleneksel ve Entegre Bağ Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Rastlama Sıklığı ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Fruit Science, (2018)
F. PALA, H. MENNAN, F. ÇIĞ, H. DİLMEN
Determination of Weed Seeds Mixed with Wheat Product in Diyarbakır, Turkish Journal of Agricultural Research, (2018)
F. PALA, H. MENNAN, A. DEMİR
Determination of the Weed Species, Frequency and Density in Lentil Fields in Diyarbakır Province, Turkish Journal of Weed Science, (2018)
F. PALA, H. MENNAN
Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Uygulanan Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması, Journal of Agriculture Faculty of Ege University, (2018)
F. PALA, H. MENNAN
Determination of weed species in wheat fields of Diyarbakir province, Plant Protection Bulletin, (2017)
F. PALA, H. MENNAN
Siirt İli Pamuk Ekim Alanlarında Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluralin’e Dayanıklılığının Araştırılması, Turkish Journal of Agricultural Research, (2016)