Makaleler

H. DİLMEN, F. PALA, M. ÖZER DİLMEN
Antep Fıstığı (Pistacia vera L.) Üreticilerinin Tarımsal Mücadele Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi: Türkiye, Siirt İli Örneği, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2020)
F. PALA, H. MENNAN
Clomazone Aktif Maddesinin Yarı Kurak Koşullarda Geleneksel Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Tarlalarında Yabancı Ot Kontrolünde Çıkış Öncesi Herbisitlerle Tank Karışımı, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
F. Pala, H. Mennan, A. Öcal
Diyarbakır İli Geleneksel ve Entegre Bağ Alanlarında Yabancı Ot Türlerinin Rastlama Sıklığı ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Meyve Bilimi, (2018)
F. PALA, H. MENNAN, F. ÇIĞ, H. DİLMEN
Diyarbakır’da Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2018)
F. PALA, H. MENNAN, A. DEMİR
Diyarbakır İli Mercimek Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin, Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Türkiye Herboloji Dergisi, (2018)
F. PALA, H. MENNAN
Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Uygulanan Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2018)
F. PALA, H. MENNAN
Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, (2017)
F. PALA, H. MENNAN
Siirt İli Pamuk Ekim Alanlarında Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluralin’e Dayanıklılığının Araştırılması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2016)