Makaleler

F. PALA, H. MENNAN
Clomazone Aktif Maddesinin Yarı Kurak Koşullarda Geleneksel Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Tarlalarında Yabancı Ot Kontrolünde Çıkış Öncesi Herbisitlerle Tank Karışımı, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
E. KAYA ALTOP, H. MENNAN
Çeltik Ekim Alanlarında Sorun Olan Cyperus difformis L. (Kız Otu)’ in Genetik ve Morfolojik Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, (2018)
F. PALA, H. MENNAN, F. ÇIĞ, H. DİLMEN
Diyarbakır’da Buğday Ürününe Karışan Yabancı Ot Tohumlarının Belirlenmesi, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2018)
F. PALA, H. MENNAN, A. DEMİR
Diyarbakır İli Mercimek Ekim Alanlarında Bulunan Yabancı Ot Türlerinin, Yaygınlıklarının ve Yoğunluklarının Belirlenmesi, Türkiye Herboloji Dergisi, (2018)
F. PALA, H. MENNAN
Diyarbakır İli Pamuk Ekim Alanlarında Sorun Olan Yabancı Otlar ve Uygulanan Kontrol Yöntemlerinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2018)
F. PALA, H. MENNAN
Diyarbakır ili buğday tarlalarında bulunan yabancı otların belirlenmesi, Bitki Koruma Bülteni, (2017)
E. KAYA ALTOP, H. MENNAN, D. IŞIK
Buğday ekim alanlarında sorun olan Bifora radians Bieb. (Kokarot)’ın ALS inhibitörü herbisitlere dayanıklılığının PCR temelli olarak belirlenmesi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2017)
F. PALA, H. MENNAN
Siirt İli Pamuk Ekim Alanlarında Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus L.) Yoğunluğunun Saptanması ve Bazı Biotiplerinin Trifluralin’e Dayanıklılığının Araştırılması, Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, (2016)
D. IŞIK, M. DOK, E. KAYA ALTOP, H. MENNANA
Mısır Yetiştiriciliğinde Erken Toprak İşleme ve Glyphosate’nin Çıkış Öncesi ve Çıkış Sonrası Yabancı Ot Mücadele Yöntemleri ile Birlikte Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Journal of Agricultural Sciences, (2015)