Konular

• Tarım Ekonomisi
• Kırsal Kalkınma
• Tarım Politikası
• Tarımsal Pazarlama


Makaleler


N. ALHAS EROĞLU, M. BOZOĞLU, A. BİLGİÇ
The Impact of Livestock Supports on Production and Income of the Beef Cattle Farms: A Case of Samsun Province, Turkey, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
B. KILIÇ TOPUZ, M. BOZOĞLU, N. ALHAS EROĞLU, U. BAŞER
Forecasting of Onion Sown Area and Production in Turkey Using Exponential Smoothing Method, Turkish Journal of Forecasting, (2019)
N. ALHAS EROĞLU, M. BOZOĞLU, B. KILIÇ TOPUZ, U. BAŞER
Forecasting the Amount of Beef Production in Turkey, Tarım Ekonomisi Araştırmaları Dergisi, (2019)
İ. GÜLER, U. BAŞER, M. BOZOĞLU
Rize İli Merkez İlçesinde Konut Fiyatlarının Hedonik Fiyat Modeliyle Değerlemesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
M. BOZOĞLU, U. BAŞER, B. KILIÇ TOPUZ, N. ALHAS EROĞLU
Türkiye Fındık Piyasası ve Politikasının Genel Bir Değerlendirmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
M. BOZOGLU, U. BAŞER, N. ALHAS EROGLU, B. KILIC TOPUZ
Impacts of Climate Change on Turkish Agriculture, Journal of International Environmental Application and Science, (2019)
U. BAŞER, M. BOZOĞLU
HEDONİK FİYAT MODELİYLE KONUT KİRASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: SAMSUN İLİ İLKADIM VE ATAKUM İLÇELERİ ÖRNEĞİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2019)
M. BOZOĞLU, U. BAŞER, N. ALHAS EROĞLU, B. KILIÇ TOPUZ
Türkiye Kestane Piyasasındaki Gelişmeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2019)
B. ALTUNPALA, M. BOZOĞLU
Fındık İşletmelerinin Destekleme Düzeyine Bağlı Yetiştirme İstekliliği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
U. BAŞER, M. BOZOĞLU, N. ALHAS EROĞLU, B. KILIÇ TOPUZ
Forecasting Chestnut Production and Export of Turkey Using ARIMA Model, Turkish Journal of Forecasting, (2018)
B. KILIÇ TOPUZ, M. BOZOĞLU, U. BAŞER, N. ALHAS EROĞLU
Forecasting of Apricot Production of Turkey by Using Box-Jenkins Method, Turkish Journal of Forecasting, (2018)
B. Kılıç Topuz, M. BOZOĞLU
Samsun İlindeki Fındık Tarımsal Üretici Birliklerinin Mevcut Durum Analizi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2018)
N. Alhas Eroğlu, M. Bozoğlu
Destekleme politikalarının Türkiye'deki tarımsal etkinlik ve toplam faktör verimliliğine etkileri, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2017)
B. KILIÇ TOPUZ, M. BOZOĞLU
Tarımsal üretici birliklerinde performans ölçümü, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2016)
M. Bozoğlu, B. Mazgal, V. Ceyhan
Samsun İlinde tarıma dayalı sanayide etkinlik ve etkili faktörler, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2015)
B. Kılıç Topuz, M. Bozoğlu
Samsun İlindeki tarımsal kalkınma kooperatiflerinde ortak-kooperatif ilişkilerinin analizi, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2015)
M. BOZOĞLU, C. HUANG, W. FLORKOWSKİ, B. KILIC TOPUZ
Consumers’ Purchase Intention toward Safety Labeled Dairy Products in the Black Sea Region of Turkey, Journal of Agricultural Sciences, (2014)