Makaleler


C. AKBAY, A. BİLGİÇ
Afşin ve Elbistan İlçelerinde Toplumun Termik Santrallerin Çevreye ve İnsan Sağlığına Etkileri Konusundaki Görüşleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
F. ÖZDEMİR, F. URAK, A. BİLGİÇ, F. YAVUZ
Türkiye’de Koyun Eti, Besi Yemi, Benzin Reel Fiyatlarının ve Döviz Kurunun Koşullu Varyanslarındaki Oynaklığın VAR – Asimetrik BEKK – GARCH (1, 1) Modeli İle Tahmin Edilmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2020)
N. ALHAS EROĞLU, M. BOZOĞLU, A. BİLGİÇ
The Impact of Livestock Supports on Production and Income of the Beef Cattle Farms: A Case of Samsun Province, Turkey, Journal of Agricultural Sciences, (2020)
A. SARDAR, A. KIANI, Y. KUSLU, A. BILGIC
İklim-Akıllı Tarım (CSA) Stratejisinin Bir Parçası Olarak Geçim Çeşitliliğinin Rolünün İncelenmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2020)
A. UZUNDUMLU, A. BİLGİÇ, N. ERTEK
Türkiye’nin fındık üretiminde önde gelen illerin 2019-2025 yılları arasındaki fındık üretimlerinin ARIMA modeliyle tahmin edilmesi, Akademik Ziraat Dergisi, (2019)
A. AKSOY, A. BİLGİÇ
DETERMINING THE FACTORS TAKING ROLE IN SKI/SNOWBOARD PREFERENCES KAYAK/SNOWBOARD TERCİHİNDE ROL ALAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, (2019)
O. DAMBA, A. BİRİNCİ, A. BİLGİÇ
Gana’da Seçilmiş Gıda Fiyatları İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki Kısa ve Uzun Dönem İlişkinin Tahmini, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
N. DOĞAN, S. KIZILOĞLU, A. BİLGİÇ
Türkiye’de Organik Süte Yönelik Potansiyel Talebin Tahminlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
F. URAK, A. BİLGİÇ, V. DAĞDEMİR
Türkiye’de Hane Halkı Süt ve Süt Ürünleri İle Yenilebilir Yağların Harcama Tutarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
O. DAMBA, A. BİLGİÇ, A. AKSOY
Dünya Ham Petrol ve Seçilmiş Gıda Ürünlerin Arasındaki Fiyat Oynaklığın Tahmini: Bir BEKK-GARCH Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
F. URAK, V. DAĞDEMİR, A. BİLGİÇ
Türkiye'de Bazı Hayvansal Ürünlere Yapılan Harcamaları Etkileyen Faktörlerin Ekonometrik Analizi, Tarım Ekonomisi Dergisi, (2017)
M. TERİN, A. BİLGİÇ, İ. GÜLER, F. YAVUZ
Türkiye’de Süt Ürünleri Tüketim Harcamalarına Etki Eden Faktörlerin Analizi: Çoklu Heckman Örneklem Seçicilik Sistem Yaklaşımı, Journal of Agricultural Sciences, (2015)