Konular

• Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri


Makaleler


O. TEMEL, A. AKSOY
Türkiye Antepfıstığı Sektörünün Eşanlı Model Yöntemiyle Tahmini, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, (2020)
S. KILIÇTEK, A. AKSOY
Erzurum İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yenilikleri Benimseme Açısından Değerlendirilmesi¥, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2019)
A. AKSOY, A. BİLGİÇ
DETERMINING THE FACTORS TAKING ROLE IN SKI/SNOWBOARD PREFERENCES KAYAK/SNOWBOARD TERCİHİNDE ROL ALAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, (2019)
A. AKSOY, N. DEMİR, O. DEMİR
Erzurum İlinde Çiftçilerin Traktör Satın Alma Davranışlarının Belirleyicileri Üzerine Bir Analiz, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2019)
A. DÖRTOK, A. AKSOY
Türkiye Buğday Sektörünün Eşanlı Model Yöntemiyle Tahmini, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, (2018)
A. AKSOY, M. SARI, M. TERİN
Erzurum İli Arıcılık Sektörünün Ekonomik Yapısı, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, (2017)
A. AKSOY, N. DEMİR, M. SARI
Sürdürülebilir Tarım Açısından Türkiye’de Tohumculuk Sektörü, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
O. DAMBA, A. BİLGİÇ, A. AKSOY
Dünya Ham Petrol ve Seçilmiş Gıda Ürünlerin Arasındaki Fiyat Oynaklığın Tahmini: Bir BEKK-GARCH Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
Ü. KARAKUŞ, A. AKSOY
Nemrut Dağı Milli Parkı’ndan Rekreasyonel ve Turizm Amaçlı Yararlanmanın Ekonomik Değerinin Belirlenmesi: Seyahat Maliyeti Uygulaması, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2016)
M. TERİN, I. GÜLER, A. AKSOY
Türkiye’de Tarımsal Üretim ile Tarımsal Kredi Kullanımı Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2014)
A. AKSOY, G. DENİZLİ
Erzurum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2014)
A. AKSOY, M. TERİN, A. KESKİN
Türkiye Süt Sığırcılığında Islah ve Destekleme Politikalarının Bölgesel Etkileri Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2013)
A. UZUNDUMLU, A. AKSOY, H. IŞIK
Arıcılık İşletmelerinde Mevcut Yapı ve Temel Sorunlar; Bingöl İli Örneği, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2013)
E. İKİKAT TÜMER, A. AKSOY
Laleli Baraj Havzasındaki Çiftçilerin Baraj Yapımına Karşı Tutumlar ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2013)
A. AKSOY, M. KÜLEKÇİ, B. BAYRAM, Ö. AKBULUT
Esmer ve Siyah Alaca Buzağılarda Canlı Ağırlık Artışına Etkili Faktörlerin Belirlenmesinde Doğrusal ve Yarı Logaritmik Model Yaklaşımı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2013)
A. AKSOY, F. YAVUZ
ÇİFTÇİLERİN KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YETIŞTIRICILIĞINI BIRAKMA NEDENLERININ ANALIZI: DOĞU ANADOLU BÖLGESI ÖRNEĞI, Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, (2012)
A. Sezgin, T. EREM, A. AKSOY
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2011)
A. AKSOY
AB'de Sığır ve Dana Eti Ortak Piyasa Düzeni ve Türkiye Açısından Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2011)