Articles


O. ÖZEVİN, R. YÜCEL, M. ÖNCÜ
FRAUD DETECTING WITH BENFORD’S LAW: AN ALTERNATIVE APPROACH WITH BDS AND CRITIC VALUES, The World of Accounting Science, (2020)
S. YÜCEL, M. ÖNCÜ, A. AKCAN
TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATINA GÖRE FİNANSAL ARAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI VE DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, Electronic Journal of Social Sciences, (2020)
D. ÇETİNOĞLU, Z. MESCİ, M. ÖNCÜ
Kadın Yöneticilerde İş-Aile Yaşam Dengesi: Düzce İli Örneği, Çalışma İlişkileri Dergisi, (2019)
M. ÖNCÜ, R. YÜCEL, O. ÖZEVİN
Benford Analizi İle Muhasebe Denetimi: Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama, The Journal of Accounting and Finance, (2018)
S. YÜCEL, M. ÖNCÜ, A. AKAYTAY
TÜRKİYE’DEKİ GÜNCEL MUHASEBE MEVZUATLARINA GÖRE MADDİ DURAN VARLIKLARIN DEĞERLEME HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
M. ÜSTÜNEL, M. ÖNCÜ, F. ŞENTÜRK, M. MESCİ
SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINA YÖNELİK ALGI İLE İŞLETME PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: DÜZCE İLİNDEKİ KOBİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Journal of interpretation management method, (2017)
O. ÖZEVİN, M. ÖNCÜ
KADINLARIN YATIRIM ALIŞKANLIKLARININ DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Electronic Journal of Social Sciences, (2017)
Z. Mesci, O. Batman, M. Öncü
YÖNETİCİLERİN KURUMSAL YÖNETİME BAKIŞ AÇISI: TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2016)
Y. TAŞGİT, İ. ÇÖMLEKÇİ, M. ÖNCÜ
Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Entelektüel Sermayenin Belirleyicileri: Yöneticilerin Bakış Açısına Dayanan Bir Değerlendirme, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2016)
Ö. ŞAHİN, M. ÖNCÜ, Ş. SAKARYA
BİST 100 VE KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2015)
M. ÖNCÜ, İ. ÇÖMLEKÇİ, E. COŞKUN
A Research on Financial Strategies Applied by the Airlines Companies, The International Journal of Economic and Social Research, (2010)