Volume: 16 - Issue: 2

8.201     |     17.593

Contents

  • İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
  • Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkeleri

    Makale Yazım Kılavuzu ve Yayın İlkelerimiz

    https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules