Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi
Submission Date
Start: April 15, 2021
End: July 1, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Yavuz ÜNAL |


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Mart (Makale kabulü 15 Ekim-1 Ocak) ve Eylül (Makale kabulü 15 Nisan-1 Temmuz) aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. İntihal tespit yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199
TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/
Wordcat: http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page
Asos index: http://asosindex.com/alljournals/letter/D
ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

İletişim: db@dinbilimleri.com

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi

ISSN 1303-9199 | e-ISSN 1303-9199 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Yavuz ÜNAL |
Cover Image


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi,  Mart (Makale kabulü 15 Ekim-1 Ocak) ve Eylül (Makale kabulü 15 Nisan-1 Temmuz) aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlamayı ve  kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. İntihal tespit yazılımı aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. Yayımlanan her bir makale, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nın "İlahiyat Temel Alanı" doçentlik başvuru şartlarında talep ettiği "Uluslararası Makale" kategorisinde puan katkısı sağlamaktadır.

Tarandığımız uluslararası indeksler aşağıda sunulmuştur: 

ESCI: http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX&ISSN=1303-9199
TR Dizin:  http://cabim.ulakbim.gov.tr/tr-dizin/tr-dizin-konu-veri-tabanlari/
Wordcat: http://www.worldcat.org/search?q=dinbilimleri+akademik&qt=results_page
Asos index: http://asosindex.com/alljournals/letter/D
ISAM: http://ktp2.isam.org.tr/?-skip=697&-max=10&DergiAdi=din+bilimleri+akademik+araştırma+dergisi&blm=sonucmklilh&geldi=ara_mklilh&navdil=tr

İletişim: db@dinbilimleri.com

Volume 21 - Issue 1 - Mar 31, 2021
 1. TOPLUMSAL KALKINMA AMAÇLI YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ: İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU’NUN YAZILARINDAN HAREKETLE TÜRK DÜŞÜNCESİ DERGİSİNDE TOPLUM, DİN VE DİL İLİŞKİSİ
  Pages 9 - 41
  Ayşe Zişan FURAT
 2. ENDONEZYALI ÂLİM HAMKA’YA GÖRE MODERN İNSANIN MANEVİYATININ TASAVVUFLA YENİDEN İHYASI
  Pages 43 - 69
  Güldane GÜNDÜZÖZ
 3. KORONAVİRÜS (COVID-19) SÜRECİNDE İLAHİYAT ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN UZAKTAN EĞİTİME BAKIŞLARI
  Pages 71 - 97
  Muhammet Fatih GENÇ, Mustafa Fatih AY, Süleyman GÜMRÜKÇÜOĞLU
 4. TIBB-I NEBEVİ UYGULAMALARININ TOPLUMSAL VE EKONOMİK BOYUTU ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
  Pages 99 - 141
  Vejdi BİLGİN, Sümeyra ÜNALAN TURAN
 5. HİCRÎ II. VE III. ASIRLARDA YAŞAYAN HANEFÎ FAKİHLERİN RESMÎ GÖREV ALMA TUTUMLARI AÇISINDAN SİYASÎ OTORİTE İLE İLİŞKİLERİ
  Pages 143 - 178
  Soner DUMAN, Adnan HOYLADI
 6. NASSIN KAPSAMADIĞI MESELELER VE ŞER’Î HÜKÜM TANIMI
  Pages 179 - 207
  Ahmet Selman BAKTI
 7. ERKEN DÖNEM ORTA ÇAĞ HRİSTİYAN MANASTIRLARINDA BİR DİSİPLİN ARACI OLARAK FİZİKSEL CEZA
  Pages 209 - 235
  Yasin GÜZELDAL
 8. KUR’ÂN ÇERÇEVESİNDE FARKLI DİNE MENSUP EBEVEYN-ÇOCUK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN SINIRLARI
  Pages 237 - 266
  İbrahim YILDIZ
 9. IV/X. YÜZYILA KADAR HORASAN VE MÂVERÂÜNNEHİR’DE EHL-İ HADÎS-HANEFÎLİK İLİŞKİSİ
  Pages 267 - 291
  Ahmet ATEŞYÜREK
 10. ABBÂSÎ İKTİDARININ MEŞRUİYET ARACI OLARAK AHBÂRU’L-ABBÂS VE İSLÂM TARİHÇİLİĞİ AÇISINDAN DEĞERİ
  Pages 293 - 322
  Öznur ÖZDEMİR, Şule Yüksel UYSAL
 11. MANEVİ DEĞERLERİN KAZANIMINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLERİN ETKİSİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 323 - 349
  Ahmet KOÇ, Yusuf BUDAK
 12. TASAVVUF FELSEFESİNİN İMKÂNLARI BAĞLAMINDA MODERN ÇAĞDA TEVHÎD YORUMU
  Pages 351 - 377
  Betül İZMİRLİ
 13. MODERN ARAP EDEBİYATINDA MUÂRAZA: AHMED ŞEVKÎ-HÂŞİM er-RİFÂÎ ÖRNEĞİ
  Pages 379 - 413
  Ahmet YILDIZ
 14. TÜRKİYE’DE YÜKSEK DİN ÖĞRETİMİ KURUMLARI ADINA SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE FAKÜLTELERİN SOSYAL MEDYA STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 415 - 449
  Yunus Emre SAYAN
 15. المصنَّفات في النُّكت الحديثيَّة "عوامل نشأتها ومجالاتها"
  Pages 451 - 484
  Yahya MAABDEH
 16. BİR KASİDEDEN ONLARCA YENİ YAPITA: TUĞRÂÎ’NİN LÂMİYYETU’L-ʿACEM’İNE YAPILAN TAHMÎS, MUÂRAZA (NAZİRE) VE TAŞTÎRLER
  Pages 485 - 505
  Mehdi CENGİZ
 17. دور المعاجم الإلكترونيَّة أثناء الترجمة وأثرها في تعليم اللُّغة العربيَّة للنَّاطقين بغيرها
  Pages 507 - 528
  Ahmet Derviş MÜEZZİN
 18. BUHÂRÎ NÜSHALARININ CEM‘İ AÇISINDAN YÛNÎNÎ’YE AİT TASARRUFLARIN ANLAMI ER-RUMÛZ ALÂ SAHÎHİ’L-BUHÂRÎ ÖZELİNDE
  Pages 529 - 559
  Osman AYDIN
 19. İBN ḲUTEYBE’NİN EDEBÜ’L-KĀTİB MUKADDİMESİ’NDE DÖNEMİNİN İLMÎ ÇEVRELERİNE DAİR YAPTIĞI ELEŞTİRİLERİN TAHLİLİ
  Pages 561 - 580
  Soner AKSOY
Submission Date
Start: April 15, 2021
End: July 1, 2021