ISSN: 1303-9199
e-ISSN: 1303-9199
Founded: 2000
Publisher: Yavuz ÜNAL
Cover Image
       

Dergimizin Eylül sayısı için makale kabulü 1 Mayıs - 1 Haziran 2023 tarihleri arasında olacaktır.


- Yayın kabul döneminde makaleler yalnızca yazım kurallarına uygunluk ve intihal taraması bakımından değerlendirilecektir. Dergi standartlarına uygun bulunmayan çalışmalar reddedilecektir.


- Ön inceleme aşamasını geçen çalışmalar, danışma kurulunun değerlendirmesine sunularak puanlamaya tabi tutulacaktır.

-Yayın kabul döneminin bitiminden itibaren 15 gün sürecek inceleme aşaması sonrasında en yüksek puanı alan ilk 20 çalışma çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınacaktır.

- Sıralamada ilk 20'ye giremeyen çalışmaların süreci sonlandırılacak ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmayacaktır.

- Birden çok yazarlı makalelerde yazar katkı oranlarını beyan eden belge taraflarca imzalanarak makale ile birlikte ek dosya olarak yüklenmelidir.

- Kitap incelemesi türünde gönderilen çalışmalar için öz, anahtar kelime ve kaynakça eklenmesi gerekmektedir. Ayrıca değerlendirmesi yapılacak eserin son 5 yıl içerisinde yayınlanmış olması beklenir.

- Tezden üretilmiş çalışmalarda yazar adı ilk sırada yer almalıdır.

- Gönderilen çalışmalarda metnin İSNAD 2. versiyona uygunluğu manuel olarak kontrol edilmelidir.

- Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda ilgili belgenin makale ile birlikte sisteme yüklenmesi önem arz etmektedir.

    

2023 - Volume: 23 Issue: 1