Electronic Journal of Social Sciences
Cover Image
ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder

516.915

1.353.571

Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists. The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. 

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

You can also reached it http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org

Electronic Journal of Social Sciences

ISSN 1304-0278 | Period Quarterly | Founded: 2002 | Publisher Özel Akademi | http://dergipark.gov.tr/esosder
Cover Image

516.915

1.353.571

Electronic Journal of Social Sciences was firstly published in July 2002 and has a board of reviewers. Our aim is to publish articles for social sciences and to make them available to scientists. The journal is published quarterly as WINTER (January), SPRING (April), SUMMER(July) and AUTUMN(October) issues. This journal is open access. 

Electronic Journal of Social Sciences is indexed by databases such as TR Directory, EBSCO host, Asos Index, Sobiad, Arastirmax and Google Scholar.

You can also reached it http://ulakbim.gov.tr/esosderwww.esosder.org, www.e-sosder.org

Volume 18 - Issue 70 - Apr 2019
 1. RESIDENTIAL MOBILITY IN ISTANBUL- B. A. KIPNIS REVISITED
  Pages 466 - 485
  Ebru KAMACI KARAHAN
 2. ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI VE SEÇİLMİŞ ÖRNEKLERLE ÜNİVERSİTE UYGULAMALARI
  Pages 486 - 496
  Mehtap KARAKOÇ, Mustafa Güçlü KASAPOĞLU
 3. EBEVEYNLERİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARI İÇİN KREŞ TERCİH SEBEPLERİ, KREŞ SEÇERKEN GÖZÖNÜNDE BULUNDURDUKLARI KRİTERLER, VE KREŞTEN BEKLENTİLERİ
  Pages 497 - 517
  Remziye CEYLAN
 4. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SOSYAL DESTEK ALGILARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
  Pages 518 - 537
  Zöhre KAYA, Gaye Zeynep ÇENESİZ, Suat AYNAS
 5. OKUL GÜVENLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
  Pages 538 - 553
  Durdağı AKAN, Mevsim ZENGİN
 6. MODERNİZMDEN POSTMODERNİZME TÜKETİMİN EVRİMİ VE EKONOMİ POLİTİĞİNİ ANLAMAK
  Pages 554 - 568
  Betül SARI
 7. ÖZ BİLİNÇ PSİKO-EĞİTİM PROGRAMININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ BİLİNÇ DÜZEYLERİNE ETKİSİ
  Pages 569 - 582
  Ahmet ALKAL, Mehmet Şirin AKÇA, Ozan KORKMAZ
 8. NİĞDE İLİ DESTAN GELENEĞİNE MÜZİKOLOJİK BİR BAKIŞ
  Pages 583 - 599
  Timur VURAL
 9. A COMPARATIVE STUDY OF KING ARTHUR’S RADIAL JOURNEY: BACK TO THE BEGINNINGS
  Pages 600 - 615
  Timuçin Buğra EDMAN
 10. BİNA ORTAMLARININ ÇALIŞAN REFAHI VE PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ
  Pages 616 - 632
  Gülay ÖZKAN, İ Bülent GÜRBÜZ
 11. YALIN ALTI SİGMA:BİR PET ŞİŞİRME MAKİNASINDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI
  Pages 633 - 653
  Hüseyin AVUNDUK
 12. TÜRKİYE VE ALMANYA’DAKİ SURİYELİ SIĞINMACILARA SUNULAN HAKLAR VE YAŞANAN SORUNLAR
  Pages 654 - 673
  Bade VARDARLI, Amal KHATIB, Sevgi UYGUR, Mesut GÖNÜLTAŞ
 13. YÖNETİCİ GİRİŞİMCİ İLİŞKİLERİNİN YÖNETİM FONKSİYONLARINA ETKİSİ: GAP BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 674 - 688
  Mehmet GÜVEN
 14. WARWICK-EDINBURGH MENTAL İYİ OLUŞ ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 689 - 701
  Ayşe Sibel DEMİRTAŞ, Kemal BAYTEMİR
 15. BİR EĞİTİM MATERYALİ OLARAK “CANIM KARDEŞİM” FİLMİNİN SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE KULLANIMI
  Pages 702 - 709
  Çetin YILMAZ, Oğuzhan ZENGİN
 16. İLİŞKİLERİ SÜRDÜRME STRATEJİLERİ ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
  Pages 710 - 719
  Fatma Selda ÖZ SOYSAL, Aslı UZ BAŞ, Ferda AYSAN
 17. ŞIRNAK’TA YAŞAYAN YEREL HALKIN TURİZME DÖNÜK METAFORİK ALGISI
  Pages 720 - 733
  Çağdaş ERTAŞ
 18. KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
  Pages 734 - 761
  Emrullah DENİZ, Ahmet ÇOBAN
 19. DO SELF-PRESENTATION TACTICS MEDIATE THE RELATIONSHIP BETWEEN SELF-REGULATORY ORIENTATIONS AND PROBLEMATIC INTERNET USE?
  Pages 762 - 773
  Burak DOĞRUYOL, Ece KARABAĞIR
 20. AÇIK ALANDA YAPILAN DOĞA TEMELLİ REKREATİF ETKİNLİKLER VE DESTİNASYON MARKALAŞMASI: ILGAZ DAĞI MİLLİ PARKI ÖRNEĞİ
  Pages 774 - 789
  Gönül GÖKER, Kurban ÜNLÜÖNEN
 21. KENDİNİ TANIMA, KENDİNİ GERÇEKLEŞTİRME, KENDİNİ AŞMIŞLIK, POTANSİYELİN TAM KULLANAN KİŞİ: KİŞİLERARASI İLETİŞİM
  Pages 790 - 797
  Mustafa TEKKE, Merve ÇOŞKUN
 22. ON BİRİNCİ KALKINMA PLANINDA YER ALACAK ÖNCELİKLİ KALKINMA POLİTİKALARINA YÖNELİK TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TR72 BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 798 - 817
  Sait BARDAKÇI, Yalçın KARAGÖZ, Sinan DÜNDAR
 23. DUYGUSAL EMEK KONUSUNU ARAŞTIRAN LİSANSÜSTÜ TEZLERE YÖNELİK BİR İÇERİK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİ
  Pages 818 - 837
  Yağmur SAVAŞKAN, Halime GÖKTAŞ KULUALP
 24. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORGAN VE DOKU BAĞIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
  Pages 838 - 851
  Menekşe KILIÇARSLAN, Hüseyin ERİŞ
 25. OKULLARDA İNFORMEL İLETİŞİMİ KULLANMA ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
  Pages 852 - 865
  Esef Hakan TOYTOK, Emine DOĞAN
 26. AHİLİK İLKE VE UYGULAMALARININ GÜNÜMÜZ KOBİ’LERİNE YANSIMASI: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 866 - 881
  Muhammet DÜŞÜKCAN, Oğuzhan BAŞDAŞ
 27. ÇALIŞANLARIN İŞE ADANMIŞLIKLARINDA KARAR VERME TARZLARI BELİRLEYİCİ OLABİLİR Mİ?
  Pages 882 - 902
  Öznur BOZKURT, Armağan ERCAN
 28. ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL YENİLİK VE PERSONEL GÜÇLENDİRMEYLE İLİŞKİSİ: ŞANLIURFA’DA BİR ARAŞTIRMA
  Pages 903 - 928
  Yunus ZENGİN, Erdoğan KAYGIN
 29. SOSYAL AĞLAR VE MODERN İNSANIN YALNIZLAŞMASI: COCA-COLA REKLAM ÖRNEĞİ
  Pages 929 - 942
  Eda SEZERER ALBAYRAK
 30. SEÇMENİN SİYASAL REKLAMLARA YAKLAŞIMI: ŞÜPHECİLİK BAKIMINDAN KUŞAKLAR ARASI BİR İNCELEME
  Pages 943 - 963
  Pelin Havva AY, Nedret ÇAĞLAR
 31. VERGİ GELİRLERİ BAKIMINDAN OECD ÜLKELERİNİN PERFORMANSININ BÜTÜNLEŞİK ENTROPİ - ARAS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 964 - 985
  Gözde KOCA, Filiz EKİNCİ, Mevlüdiye ŞİMŞEK
 32. ASSESSING THE QUALITY OF GASTRONOMY EDUCATION: TURKEY CASE
  Pages 986 - 1001
  Duran CANKÜL
 33. DÜNYA ÜLKELERİNDE BEŞERİ KALKINMA VE İŞ KAZALARI İLİŞKİSİ
  Pages 1002 - 1013
  Murat MIZRAK, Orhan KANDEMİR