FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)
Cover Image
e-ISSN 2618-5784 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Hamdi BRAVO | http://flsfdergisi.com/

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2006 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde gerçekleştirilen “Felsefe ve Çağımızın Sorunları” başlıklı ulusal sempozyumun bildirilerinin iki sayı halinde basılmasıyla yayın hayatına başladı. 6. sayısına kadar FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi) adıyla yayınlanan dergi, 7. sayısından bu yana şu anki adıyla, yani FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) olarak yayınlanmaktadır. Yayın hayatına basılı olarak başlayan FLSF Dergisi, 25. sayısından itibaren elektronik bir dergiye dönüşmüştür.


FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

e-ISSN 2618-5784 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Hamdi BRAVO | http://flsfdergisi.com/
Cover Image

935

2.503

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 2006 yılında, Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde gerçekleştirilen “Felsefe ve Çağımızın Sorunları” başlıklı ulusal sempozyumun bildirilerinin iki sayı halinde basılmasıyla yayın hayatına başladı. 6. sayısına kadar FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi) adıyla yayınlanan dergi, 7. sayısından bu yana şu anki adıyla, yani FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) olarak yayınlanmaktadır. Yayın hayatına basılı olarak başlayan FLSF Dergisi, 25. sayısından itibaren elektronik bir dergiye dönüşmüştür.


issue 27 Last Issue
Volume 14 - Issue 27 - May 2019
 1. FORTUNA VE FORTUNA
  Pages 1 - 15
  Utku ÖZMAKAS
 2. THOMAS AQUINAS’DA NEDENSELLİK SORUNU
  Pages 17 - 56
  Hasan AYDIN
 3. TRACTATUS’DA BİLİME SINIR ÇİZME OLARAK “BİLMECE” VE FARKLI DİL BAĞLAMLARINA KAPI AÇMANIN İMKANI OLARAK “MİSTİK OLAN”
  Pages 57 - 75
  Alper DARICI
 4. ÇOKLUK VE GERÇEKLİK: WILLIAM JAMES’İN MONİZM ELEŞTİRİSİ ÜZERİNE DELEUZECÜ BİR OKUMA
  Pages 77 - 96
  Emre ÖZTÜRK
 5. KANT'IN ONTOLOJİK KANIT ELEŞTİRİSİNİN EPİSTEMOLOJİK TEMELLERİ
  Pages 97 - 116
  Gamze KESKİN
 6. ZİZEK’İN ÖZNE ANLAYIŞI VE ETİK
  Pages 117 - 129
  Hülya ALTUNYA, Olcay KART
 7. JOHN LOCKE’TA HOŞGÖRÜ ANLAYIŞI BAĞLAMINDA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PROBLEMİ VE DİN-DEVLET İLİŞKİSİ
  Pages 131 - 151
  Ferhat AKDEMİR
 8. YARATILIŞA MÜDAHALE VE YENİ BİR EVRİMCİ NEO-DARWİNİST BİR YAKLAŞIM OLARAK TRANSHÜMANİZM
  Pages 153 - 168
  Ahmet DAĞ
 9. ESTETİZE EDİLMİŞ SAVAŞ: WALTER BENJAMİN’İN SAVAŞ ELEŞTİRİSİ
  Pages 169 - 183
  Fahri ALPYÜRÜR
 10. GUİSEPPE MAZZİNİ’NİN POLİTİKA TEORİSİNDE DEMOKRASİ, ULUS VE KOZMOPOLİTİZM
  Pages 185 - 201
  Murat SATICI
 11. PLATON’UN DEVLET KURGUSUNUN MODERN KAMU YÖNETİMİNE YANSIMALARI
  Pages 203 - 219
  Konur Alp DEMİR
 12. POSTMODERNİZMİN İKTİSADA YANSIMALARI
  Pages 221 - 241
  Hüsnü BİLİR
 13. ACEPHALE EŞİĞİNDE DİONYSYAK KARŞILAŞMALAR
  Pages 243 - 261
  Özlem DERİN
 14. SCHELLING FELSEFESİNDE ROMANTİZM VE DOĞA-SANAT İLİŞKİSİ
  Pages 263 - 280
  Banu ALAN SÜMER
 15. ROUSSEAU’NUN ROMANTİK ETKİLERİ: MARY SHELLEY’İN MODERN PROMETHEUS’U ÜZERİNE
  Pages 281 - 306
  Fatma&Koray TÜTÜNCÜ
 16. LYOTARD İLE AVANGARD SANAT VE YÜCE ESTETİĞİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK
  Pages 307 - 324
  Tuğba AYAS ÖNOL
 17. UZUN SÜRMÜŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI’NDA İNSAN: ETİK DEĞERLERİN DAYANAĞININ YAŞAMSAL ÖNEMİ
  Pages 325 - 344
  Rahime ÇETİN
 18. PERSUASION AND AGREEMENT IN PLATO'S PROTAGORAS
  Pages 345 - 360
  Tonguç SEFEROĞLU
 19. İSLAM FELSEFESİNİN YAPISI
  Pages 361 - 376
  Mirpenç AKŞİT
 20. EPİSTEMIC MIGRATION AFTER 1933 AND CONFLICTS OF COMMUNITIES: AN EVALUATION IN TERMS OF ANKARA UNIVERSITY AND VIENNA UNIVERSITY
  Pages 377 - 392
  Tuba UYMAZ
 21. ORTAÖĞRETİMDE FELSEFE DERS KİTAPLARININ İÇERİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 393 - 408
  Abdullah Durakoğlu, İpek Beyza ALTIPARMAK
 22. FELSEFİ DANIŞMANLIĞI "FELSEFİ" YAPAN NEDİR?
  Pages 409 - 426
  İlker ALTUNBAŞAK