Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences
Cover Image
ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University | http://dergipark.gov.tr/mjavl

1.053

7.662

"Manas Journal of Agriculture, Veterinary and Life Science" (MJAL) is an international online journal in English, Turkish, Kyrgyz and Russian languages published at least 2 issues per year. The aim of MJAVL is to publish peer reviewed research articles, short communications and review articles in rapidly developing field of agriculture and life science. This is an online open access journal having full access to the research and review papers. Users are allowed to read and download the articles with free of cost.

Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences

ISSN 1694-7932 | e-ISSN 1694-7932 | Period Biannually | Founded: 2013 | Publisher Kyrgyz-Turkish Manas University | http://dergipark.gov.tr/mjavl
Cover Image

1.053

7.662

"Manas Journal of Agriculture, Veterinary and Life Science" (MJAL) is an international online journal in English, Turkish, Kyrgyz and Russian languages published at least 2 issues per year. The aim of MJAVL is to publish peer reviewed research articles, short communications and review articles in rapidly developing field of agriculture and life science. This is an online open access journal having full access to the research and review papers. Users are allowed to read and download the articles with free of cost.

Volume 8 - Issue 2 - Dec 2018
 1. Bazı Çekirdek Kabağı (Cucurbita pepo L.) Islah Hatlarının Bafra Koşullarındaki Performansları
  Pages 1 - 9
  Ertan Sait KURTAR, Musa SEYMEN, Önder TÜRKMEN, Mustafa PAKSOY
 2. Bazı Nitelikli Sanayi Tipi Domates Genotiplerinin Morfolojik Özellikleri
  Pages 10 - 16
  ÜNAL KAL, ÖNDER TÜRKMEN, ERDOĞAN EŞREF HAKKI
 3. Çerezlik Kabak (Cucurbita pepo L.) Hatlarının SSR (Simple Sequence Repeat) Markörleri ile Karakterizasyonu
  Pages 17 - 24
  Necibe Kayak, Önder Türkmen, Ali Tevfik Uncu, Yeşim Dal
 4. Determination of Yield and Some Quality Components of False Flax [Camelina sativa (L.) Crantz] Genotypes Sown on Different Dates in Autumn
  Pages 25 - 34
  Mehmet AKBAŞ, Mustafa ONDER
 5. Economic Performance of Robotic Milking
  Pages 35 - 51
  Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
 6. Effect of Human Factor to Reallocation Phase of Land Consolidation
  Pages 52 - 61
  Tayfun Çay, Ela Ertunç
 7. Enginarda (Cynara scolymus L.) Farklı Sıcaklık Rejimlerinin Fide Kalitesi Üzerine Etkileri
  Pages 62 - 69
  Hüseyin Namal, Selcan EROĞLU, Levent KESKİN, Önder TÜRKMEN
 8. Farklı Sıcaklık Uygulamalarının Mantarda (Agaricus bisporus (Lange) Sing.) Verim ve Karpofor Özellikleri Üzerine Etkileri
  Pages 70 - 77
  Fatih ERDOĞAN, Mustafa PAKSOY, Musa Seymen, Önder Türkmen
 9. Frezya (Freesia sp.) Kesme Çiçeğinin Yaş Depolama Öncesi ve Sonrası Farklı Konsantrasyonda Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması
  Pages 78 - 83
  Ömür Dündar, Hatice DEMİRCİOĞLU, Okan ÖZKAYA
 10. İris Kesme Çiçeğinin Sakkaroz İçeren Vazo Solüsyonunda Vazo Ömrünün Araştırılması
  Pages 84 - 88
  Ömür Dündar, Hatice DEMİRCİOĞLU, Okan ÖZKAYA
 11. Kırgızistan’ın Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Coğrafik Bölgeler Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 89 - 97
  Tair ESENALİ UULU, Hüseyin ÖĞÜT, Tamer MARAKOĞLU
 12. Продуктивность пшеницы озимой в зависимости от обработки почвы в условиях Региона Центральной Анатолии Турции
  Pages 98 - 104
  Necdet AKGÜN, Tamer MARAKOGLU, Kazim CARMAN